Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

DAK (Daklozen Aktie Komitee) houdt persconferentie tegen de sloop van het Badhuis

DAK (Daklozen Aktie Komitee) houdt persconferentie tegen de sloop van het Badhuis

'Het Badhuis'in centrum Antwerpen wordt met de sloop bedreigd. 'Het Badhuis' dient nu al jaren als bijéénkomst voor antwerpse daklozen. Deze paviljoen zonder enig achtitectuurale waarde is gevestigd midden in de Burchtgracht. Alhoewel de beslissing voor de sloop al schijnt genomen te zijn kan de stad de beslissing nog steeds terugdraaien in het schepencollege van volgende dinsdag.

PICT0006.jpg

Voor "De muur",van links naar rechts Koen Callauw,Ilse Van Dienderen,Lieve Pepermans,Phillip De Craene en 2 'bewoners'

Daarom organiseerde de DAK (Daklozen Aktie Komitee) vanmorgen een persconferentie teneinde iedereen te sensibiliseren voor de mogelijk verdwijning 'binnen de 10 dagen'...van het oudste stuk van Antwerpen.

Een bouwproject "voor rijken"(bouw van appartement "met zicht op Schelde", gelegen in een historisch zeer waardevol gebied: de Burchtgracht.

Midden jaren 60, toen de hele buurt rond het oude Vleeshuis plat werd gelegd was de Burchtgracht en omgeving een volksbuurt. Het is ook een historische prostitutiebuurt van Antwerpen. Het oudste beroep ter wereld werd er uitgeoefend tot het einde van de jaren '90.

"De tijd is voorbij,dat ik hier nog rondliep met mijn vrienden, Ferré Grignard en Wannes VandeVelde" zei Koen Calliauw van DAK. "Hier liepen veel kunstenaars en artiesten rond in die tijd."

"Het Badhuis" wordt reeds zeven jaar "gekraakt" door ondermeer het Daklozen Aktie Komitee(DAK).De bewoners van dit kraakpand maakten mee hoe deze aloude buurt rond de Burchtgracht verandere in een "stadskanker".

Eerst werden de prostituees verjaagd, nadien de bewoners en de huizen werden gesloopt. Nu zijn er vergevorderde plannen om er voor de modale burger onbetaalbare appartement te bouwen.

De gevolgen van deze sociale verdringing, in Stadhuisjargon noemt men het "herwaardering" van de wijken kan men nu al merken op het Zuid en het Eilandje. Ook de omgeving van het De Coninckplein is aan de beurt.

Maar er is meer. Dit stukje Antwerpen bevat de oudste resten van het oorspronkelijke dorp aan de Schelde. Ondermeer "de muur",de oudste omwalling die dateerd rond het jaar duizend, zit er in de grond. Samen met belangrijk archeologisch erfgoed.

Floris Prims beschrijft dat gedétailleerd in zijn bekend werk "Geschiedenis van Antwerpen" (1927-1948).
Het waren de krakers die twee jaar geleden belet hebben dat zonder enig archeologisch onderzoek beton zou gestort worden over de "Noordblok",nu een stadskanker.

De firma "Impact" moest onder druk toegeven om gedurende 10 maanden archeologisch onderzoek te doen en de helft van de daaruit voortvloeiende kosten te dragen. Op deze plaats is ondertussen niets gebeurt.De stedelijke archeologische dienst moet meer werkingsmogelijkheden krijgen.

De stedelijke bestuursmeerderheid pleit er voor dat de binnenstad op de UNESCO lijst van wereld erfgoed zou komen. Er is dus werk aan de winkel.

Nu is de "Zuidblok" aan de beurt, waar "Het Badhuis" staat. Opnieuw ongerust om het archeologisch erfgoed, vroeg het DAK aan Gemeenteraadslid Erwin Pairon van Groen! hierover Schepen Van Campenhout vragen te stellen tijdens de raadcommissie stadsontwikkeling, sport en diamant vorig maandag.

Het antwoord van de Schepen maakt ons bezorgd,zeggen de mensen van DAK .Heeft bouwpromotor "NV Blijweert" schriftelijk toegestemd in een financiele bijdrage voor onderzoek, of is dat een mondelinge belofte? Er zullen hierover ook in Antwerpen Districtsraad vragen gesteld worden.

U zal zich herinneren hoe de uit de middeleeuwen stammende prostitutiebuurt rond de Burchtgracht met veel lawaai "opgekuist" werd door de politie, onder leiding van de hoofdcommissaris Serge Muyters en zijn beruchte rechterhand ex-commissaris Bart Debie. De gevolgde "lijn" is glashelder. Opkuisen, slopen en de bouwgrond in handen geven van projectontwikkelaars die in kubieke meter beton denken, om onwaarschijnlijke winsten te kunnen maken. Ook de gevreesde sloop van het "Internationaal Zeemanshuis" past in de "visie". En dan zwijgen we nog over de "Wapperbrug" en het "BAM" ,zeggen ze.

Vanmorgen tijdens de perconferentie kwam alle betrokken partij dat DAK had kunnen verzamelen aan het woord om hun standpunt te verdedigen. Een petitie tegen afbraak is ook op gang gezet.

Waren aanwezig naast Phillip De Craene en Koen Calliauw voor DAK, Petra Maclot, bouwhistorica,Ilse Van Dienderen, Antwerps Districtsraadlid van Groen! en Lieve Pepermans, advocate voor de PVDA.

Waren er niet maar uitgenodigd, het kabinet van Schepen Van Campenhout en Axel Verbeke van de "NV Blijweert".

"We zullen voortvechten" zei Koen Calliauw, "de klok tikt en we gaan kontakt opnemen met de Vlaamse Overheid"

Wat Lieve Pepermans alleen kwijt wou als advocate was "Recht op wonen is wettelijk".

Word vervolgd...
meer op:
www.daklozenaktiekomitee.be
www.basta-online.be

PICT0051.jpg
PICT0049.jpg

Het Badhuis buitenkant nu

PICT0033.jpg
PICT0039.jpg
PICT0031b.jpg

Het Badhuis, binnenkant(geen 'bazaar'....)

PICT0003b.jpg

Het start van tekening van de petitie

PICT0020.jpg

Zelf 'op straat' werd het gevraagd om te tekenen.Archeoloog Petra Maclot(auteur van het Cultuur Effecten Rapport-CHER-)hielde zich ook ermee bezig

PICT0025.jpg

Advocaat Lieve Pepermans(rechts) met Petra Maclot

PICT0025b.jpg

Phillip De Craene met petitie in de keuken

PICT0019.jpg
PICT0020b.jpg

De Persmoment

PICT0014b.jpg

Foto uit boek van Floris Prims "Geschiedenis van Antwerpen" met de Burchtgracht

PICT0013.jpg