Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

[Interview]‘Een vakbond is er ook voor jongeren!’

[Interview]‘Een vakbond is er ook voor jongeren!’

DOUR – Zoals al enkele keren aangehaald is er op het Dour-festival een plek voor niet-gouvernementele organisaties (NGO’s). Eén van de opvallendste standen daar is die van de ABVV-jongeren. Al dient het gezegd dat vooral Franstaligen de stand bevolken. Wij hadden een gesprek met Céline Moreau, coördinatrice van de ABVV-jongeren voor het Franstalige landsgedeelte.

Wat doen jullie hier op het Dour-festival?
"We staan hier al voor de derde keer met een 50-tal militanten tussen 15 en 25. We doen hier verscheidene activiteiten: de gebruikelijke zaken zoals het uitdelen van brochures of de dienstverlening voor jobstudenten. Verder is er de mogelijkheid om een eigen badge te ontwerpen. En dan is er uiteraard ook de grote jaarlijkse actie tegen extreemrechts. Daarmee willen we vooral naar voor brengen dat niet enkel de allochtonen geviseerd worden, maar evengoed de vrouwen of de jongeren. Als alternatief festival leent Dour zich uitstekend voor dit soort campagnes. De bedoeling is dat de festivalgangers op de foto staan met een bordje met de tekst ‘Met extreemrechts ben ik het doelwit’, waarna die foto’s dan gepubliceerd worden op onze website."

Wat vinden jullie van de idee van dit NGO-dorp?
"Ik vind het zeker positief dat er op een festival als Dour plaats is voor NGO’s, die zo de mogelijkheid krijgen om een jong en groot publiek te bereiken. Het is wel jammer dat in tegenstelling tot de prominente aanwezigheid van de grote sponsors, wij een beetje in een uithoek staan. Met de andere organisaties hadden we het er net over, dat het misschien interessanter is om op de markt tussen de andere kraampjes te staan. Maar sowieso is het voor onze organisatie een mooie gelegenheid om jongeren met onze ideeën kennis te laten maken."

ABVV (7).jpg

Hoe verloopt de samenwerking met de Vlaamse collega’s?
"Die verloopt in de meeste gevallen uitstekend. Soms zijn er natuurlijk wel eens wat taalproblemen, maar ik merk toch dat de Franstalige jongeren meer dan vroeger geneigd zijn om Nederlands te leren en te spreken. Ook als ABVV-jongeren zijn we tegen een splitsing van de sociale zekerheid en tegen meer regionalisering. De problemen zullen er helemaal niet door opgelost worden. Kijk maar naar de moeilijke samenwerking tussen VDAB en ORBEM. Soms is het zelfs andersom: in Vlaanderen zijn er bijvoorbeeld bedrijven die maar moeilijk personeel vinden, terwijl er in Wallonië heel wat werklozen zijn. Zoiets los je enkel op door in een federale context opleidingen of taalcursussen te organiseren."

Waarom is het voor het ABVV zo belangrijk om jongeren te bereiken?
"Wanneer jongeren het woord ‘vakbond’ horen, dan denken ze vaak aan stereotypen: muffe bureaus, oudere mannen of stakingen. En inderdaad, aan de top vinden we vaak oude mannen die wat vastgeroest zijn. Er is echter een enorme diversiteit aan vrouwen, jongeren en allochtonen binnen onze vakbond. Alleen komt die niet genoeg naar buiten. Door hier op het Dour-festival te staan, willen we die verscheidenheid tonen, een mix van ervaringen van ouderen en frisse ideeën van jongeren. Vanaf 15 jaar begeven jongeren zich op de arbeidsmarkt in een vakantiewerk. Later gaan ze vaak als interim aan de slag of krijgen ze contracten van bepaalde duur. Op die leeftijd zijn ze zich helemaal niet bewust van hun plichten en nog minder van hun rechten. Op die manier vormen ze een mooie gelegenheid voor de werkgever om van hen te profiteren. In de praktijk krijgen we dagelijks telefoontjes van jongeren die met één of ander probleem zitten. Voor ons als vakbond is het daarom ook belangrijk dat ze gesyndiceerd zijn om hen te verdedigen en met raad en daad bij te staan."

ABVV (1).jpg

En hoe proberen jullie dat concreet te bereiken?
"Sinds enkele jaren is er het regionale netwerk‘Working Class Heroes’ Dat regionale netwerk, bestaande uit jonge militanten en délegués, werd een tweetal jaar geleden opgericht. De bedoeling was en is nog steeds om de thema’s die in de verschillende regio’s toch dezelfde zijn samen te leggen. Er wordt bijvoorbeeld gesproken over de ervaringen in een bepaald bedrijf, die een oplossing kunnen bieden in andere bedrijven."

"Belangrijk is ook dat jongeren samen andere dingen organiseren. In het verleden werden al fuiven georganiseerd in de verschillende regio’s. Op vrijdag 31 augustus 2007 is er ons grote landelijke muziekevenement ‘Working Class Night’, het allereerste Belgische Clubfestival. Die nacht zullen in 11 grote en kleine discotheken over het hele land DJ’s aantreden. Tickets kosten €10,00 aan de kassa en €6,00 in voorverkoop. Voor ABVV-leden die hun tickets vooraf gaan ophalen in hun regionaal kantoor is het zelfs helemaal gratis. Meer informatie vind je op de website: www.workingclassnight.be."

ABVV (2).jpg
ABVV (3).jpg
ABVV (4).jpg
ABVV (5).jpg
ABVV (6).jpg