Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Veroordeling Belgische staat moet nieuwe start betekenen voor antidiscriminatie

Veroordeling Belgische staat moet nieuwe start betekenen voor antidiscriminatie

De Belgische staat werd vandaag veroordeeld omdat de antiracismewetgeving niet naar behoren werd uitgevoerd. Het Minderhedenforum hoopt dat dit vonnis de toekomstige federale regering ertoe zal aanzetten om de nieuwe antidiscriminatiewet beter bekend te maken en daadwerkelijk uit te voeren.

De Brusselse rechtbank van eerste aanleg heeft de Belgische staat veroordeeld omdat zij de praktijktests die voorzien waren in de oude antidiscriminatiewet niet in een Koninklijk Besluit heeft gegoten. Het vonnis is een morele overwinning voor de allochtone vereniging Divers&Actief, die al jaren ijvert voor maatregelen tegen racisme en discriminatie in het Gentse.

Het vonnis toont aan dat de Belgische overheid vier jaar de strijd tegen discriminatie verwaarloosd heeft. "Door vier jaar lang na te laten de uitvoeringsmaatregelen te treffen die een rechtszoekende een dergelijk rechtsmiddel zouden verschaffen, is de Belgische staat op een foutieve wijze nalatig geweest", aldus het vonnis.

Het Minderhedenforum hoopt dat dit vonnis de federale overheid ertoe zal aanzetten om de nieuwe antidiscriminatiewet, die in de lente van 2007 definitief werd hervormd, actief bekend te maken bij het ruime publiek. Te weinig mensen die gediscrimineerd worden, beseffen dat ze het recht aan hun kant hebben.

Dit vonnis zal allicht geen rechtsreeks effect hebben op de huidige regeling omtrent de bewijslast. De herziene federale antidiscriminatiewet biedt geen opening meer om praktijktesten echt als bewijs te gebruiken in de rechtszaal. De wet laat wel toe dat belangenorganisaties tests uitvoeren om een vermoeden van discriminatie te staven. Als dit vermoeden aannemelijk gemaakt wordt, moet de tegenpartij zich verantwoorden. De rechter beslist uiteindelijk of er al dan niet sprake is van discriminatie. Deze verplichte verantwoording of verdeling van de bewijslast is opgelegd door Europa en is enkel van toepassing in burgerlijke procedures.

Naima Charkaoui, coördinator Minderhedenforum

Het Minderhedenforum komt op voor alle etnisch-culturele minderheden in Vlaanderen via beleidsgericht werk.