Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

“Nieuwe syndicale strategieën voor werknemers zonder papieren”

“Nieuwe syndicale strategieën voor werknemers zonder papieren”

BRUSSEL – In België zijn er naar schatting 80.000 werknemers zonder papieren. Om ook hùn rechten te kunnen verdedigen, moeten de vakbonden op zoek naar nieuwe syndicale strategieën. “We proberen samen met hen van onderop de vakbond heruit te vinden,” zegt Felipe Van Keirsbilck van ACV-Brussel.

Interview afgenomen tijdens de betoging “Ook wij willen onze belastingen betalen” (meer daarover hier).

Waarom betogen de vakbonden mee voor de regularistie van werknemers zonder papieren?
“Het is onze taak als vakbond om op te komen voor àlle werknemers die in België aan de slag zijn, wat ook hun nationaliteit of statuut is. Een werknemer zonder papieren is eerst en vooral een werknemer - dat is het vertrekpunt. Een tweede vertrekpunt is de gelijke behandeling van alle werknemers. Dat is essentieel, want de uitbuiting van een deel van de werknemers, in dit geval die zonder papieren, speelt altijd in het nadeel van àlle werknemers tegelijk. Wanneer werknemers zonder papieren worden uitgebuit, staan ook de loons- en arbeidsvoorwaarden van de Belgische werknemers onder druk, want ze worden blootgesteld aan deloyale concurrentie.”

Wat eisen jullie precies?
“De politieke eisen van het Forum Asiel en Migratie, waar wij samen met tientallen andere organisaties deel van uitmaken, zijn ondertussen bekend: we willen een brede regularisatie op basis van duidelijke en permanente criteria, met een onafhankelijke commissie om daarover te beslissen. Helaas valt er van de regering-Leterme op dat vlak niet veel goeds te verwachten. Daarom ontwikkelen we in afwachting ook nieuwe syndicale strategieën, om de werknemers zonder papieren te helpen toch bepaalde rechten af te dwingen.”

Hoe gaan jullie te werk?
“Samen met het ABVV en het CIRÉ (Coördintie en Initiatieven voor en met Vluchtelingen) zijn we bijvoorbeeld een fonds aan het oprichten om via de rechtbank gunstige precedenten op het vlak van het arbeidsrecht te creëren. We denken namelijk dat de werknemers zonder papieren een aantal rechtzaken zouden kunnen winnen, want zelfs zonder papieren en zonder contract hebben werknemers bepaalde rechten die voortvloeien uit internationale conventies en uit de Belgische grondwet, bijvoorbeeld op vlak van loon en van veiligheid op het werk. Een moeilijkheid is wel dat de werknemers zonder papieren niet de reflex hebben om zich aan te sluiten bij een vakbond.”

Hoe lossen jullie dat op?
“Hier in Brussel zetten we speciaal aangepaste animatieprogramma's op om grote gemeenschappen zoals de Polen, de Roemenen, de Colombianen,... te bereiken en samen met hen van onderuit de vakbond heruit te vinden. De zeer georganiseerde vormen van syndicalisme die we hebben in de grote bedrijven werken natuurlijk niet om werknemers zonder papieren in de bouw of de horeca te bereiken. We werken eerder volgens modaliteiten die je ook ziet bij de vakbonden in de Derde Wereld. Als je kijkt naar hoe de vakbond werkt in Afrika of in Centraal-Amerika: daar heb je meestal geen cao's enzo, maar toch organiseren de mensen zich.”