Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

The Non Flying Dutchman: een accijns op kerosine

The Non Flying Dutchman: een accijns op kerosine

Eenentwintig parlementariërs van verschillende politieke stromingen uit België, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Nederland doen vandaag een oproep aan hun regering om een Europese kopgroep te vormen, die accijns gaat heffen op kerosine. Onder hen zijn parlementsleden van SPD, Labour, Groen/Ecolo, SP.a, Die Grünen, Les Verts en de Liberal Democrats. Ook een Nederlandse Kamermeerderheid van PvdA, SP, GroenLinks, D66, CU en PvdD steunt de oproep. Op initiatief van Milieudefensie reist een groep Nederlandse en Vlaamse parlementariërs per Thalys naar Antwerpen, om in station Berchem de oproep te ondertekenen.

IMGP1749.jpg
IMGP1730.jpg

Bart Martens, Bart Staes, en Tine Van der Straeten

IMGP1721.jpg
IMGP1812.jpg

Joris Wijnhoven van Milieudefensie:
Door het huidige beleid, groeit de luchtvaartsector dusdanig dat tegen 2020, de luchtvaartsector verantwoordelijk is voor 20% van de broeikasgassen. Veel mensen vinden dat een schrikbeeld. Gelukkig is er steeds meer aandacht voor het opwarmen van de aarde en de gevolgen daarvan voor de mensen en het milieu. Gelukkig is er ook meer bewustwording dat vliegverkeer een grote bijdrage levert aan het opwarmen van onze aarde. Milieudefensie , de Nederlandse poot van 'Friends of the Earth' is een campagne gestart 'Proud to be a Non Flying Dutchman' die twee doelen kent.
Ten eerste richten wij ons tot de consumenten en stellen de vanzelfsprekendheid van vliegen ter discussie. We zeggen niet dat er niemand meer mag vliegen. Dat maken de mensen trouwens zelf wel uit. Maar we durven ter discussie stellen, dat iedereen voor elk wissewasje het vliegtuig pakt terwijl er ook alternatieven voorhanden zijn. We zijn uit Amsterdam met de Thalys gekomen in net geen twee uurtjes. Daar kan volgens mij geen vliegtuig tegenop.
De campagne heeft ook een politieke tak. Wij zijn overtuigd dat de politiek de randvoorwaarden moet creëren om het luchtvaartverkeer minder aantrekkelijk te maken. Momenteel zit de luchtvaart in een bevoorrechte en oneerlijke concurentie positie tegenover de andere vervoerssectoren, die bovendien milieu vriendelijker zijn.
De Nederlandse regering heeft een eerste stapje gezet om een einde maken aan de enorme belastingvoordelen van de luchtvaartsector. Er komt een kleine ticketheffing van 11€ op Nederlandse tickets. We willen de landen rondom ons, voor zover ze dat niet hebben gedaan, vragen ook een ticket heffing in te voeren.
Een tweede maatregel die wij bepleiten is het aangaan van een coalitie van landen die aan elkaar grenzen, zoals Frankrijk, Engeland, Duitsland, Nederland en België uiteraard. Laten wij met elkaar in Europa nu eens het voortouw nemen en ook accijns heffen op kerosine. Met die boodschap zijn we de hort opgegaan en we hebben een heleboel politici uit deze landen bereid gevonden om hun eigen regering op te roepen, als kopgroep te gaan werken. Nederland prijst zich gelukkig dat ze een Kamermeerderheid heeft voor dit idee. En we zijn hartstikke blij dat er ook in Vlaanderen en in België, Engeland, Frankrijk en Duitsland, parlementariërs zijn die hun nek uitsteken en zeggen: 'Regering ga met je buurlanden zo'n kerosine accijns hard maken'. We hebben 'De Verklaring Van Antwerpen' opgesteld en staan hier, met een aantal politici om ze te ondertekenen.

IMGP1765.jpg

The Non Flying Dutchman in Antwerpen - Berchem

IMGP1776.jpg

De Verklaring van Antwerpen is een mooi document

IMGP1777.jpg

Bart Martens SPA Vlaams Parlement:
Het kan toch niet dat je voor een treinticket met de HST wel BTW betaalt en voor een vliegtuigticket niet. Dat de spoorwegen wel accijns betalen voor de brandstof en het vliegverkeer niet. Dit is concurentie vervalsing. Ik denk dat we door een accijns op kerosine meer mensen van het vliegtuig op de trein krijgen. Zodat de enorme milieu overlast die met luchtverkeer gepaard gaat kan verminderd worden. We hebben zwaar geïnvesteerd in dat hoge snelheidstraject. Ik moet toegeven dat ik vroeger, toen ik nog jong en wild was, zelfs betoogd heb tegen die hoge snelheidslijn omdat we dachten dat die ten koste zou gaan van het binnenlands treinverkeer. Nu ligt die lijn er en biedt een interessant alternatief aan voor de korte afstandsvluchten.
Bijkomend voordeel van die accijns op kerosine is dat we de vliegtuigbouwers aanzetten zuiniger en geluidsvriendelijke toestellen te bouwen. Wie nog moet of wil vliegen zal dat dan veel properder kunnen en met minder overlast voor de mensen die in de omgeving van luchthavens wonen. Ik en mijn partij steunen deze actie ten volle en hopen we dat we, binnen Europa, die avant garde vinden, die via procedures van versterkte samenwerking voorop willen lopen en niet wachten tot alle 27 leerlingen in de Europese klas mee zijn. Spijtig genoeg moeten beslissingen rond fiscale maatregelen in Europa, bij unanimiteit genomen worden. Elk land heeft zijn veto recht, wat maakt dat dergelijke instrumenten niet van de grond komen. Welnu, ik denk dat we met een voorhoede van landen en wat mij betreft moet Belgie daarbij zijn, een accijns- en tickettoeslag systeem moeten invoeren om komaf te maken met die oneerlijke concurrentie ten aanzien van bijvoorbeeld het schoner trein- en busvervoer.

IMGP1789.jpg

Tine Van der Straeten SPA Federaal Parlement:
Hartelijke dank voor de uitnodiging. Maandag begint in Bali de zeer belangrijke klimaatsconferentie. Hier gaan alle landen onderhandelen over een globaal klimaat akkoord. Het is heel belangrijk dat er ook iets gedaan wordt aan de uitstoot van het luchtverkeer. Want als de uitstoot van broeikasgassen door de luchtvaart niet daalt, worden de inspanningen die de andere sectoren leveren teniet gedaan. We moeten ondertussen niet wachten en kunnen reeds stappen zetten met kerosine accijns en tickettoeslagen. We ijveren om daarvoor een meerderheid te vinden.

IMGP1796.jpg

Bart Staes Groen Europees parlement:
Bart en Tine hebben hier reeds zeer veel over gezegd en ik denk dat ze volkomen gelijk hebben. 1 cijfertje nog, de uitstoot van broeikasgassen is tussen 1990 en nu met 100% gestegen, dat is enorm. Dat betekent dat als we in dit ritme doorgaan, we tegen 2012 25% van alle inspanningen, die we voor Kyoto moeten doen, teniet doen. Dit is een ernstige zaak, daarom ben ik ook heel blij dat ik hier namens het Europees parlement kan zeggen, 'dit steunen we'. In het Europees parlement is er in 2006 al een meerderheid gevonden om een belasting voor kerosine en een BTW op tickets te gaan heffen. Dus ik kom hier de steun betuigen, niet alleen vanwege de 42 Europese groene parlementsleden, maar vanwege het hele parlement.

IMGP1801.jpg

Paul Tang PVDA Nederland:
De politiek heeft de verantwoordelijkheid en ik ben blij met de stappen die in Nederland reeds gezet zijn. Dit is een begin, we willen het nog beter maken. Ook de stappen naar Europa toe zijn heel belangrijk. Het moet anders en het kan anders. Daarom ben ik ook blij dat Milieudefensie ook de consument aanspreekt. Het is een zaak van iedereen.

IMGP1805.jpg

Emile Roemer Socialistische Partij Nederland:
Ik heb net een handtekening gezet en zeg, 'Dit is echt niet vrijblijvend' dit moet een stap zijn voor alle ondertekenaars die zich erachter scharen en we nu ook echt die stappen gaan maken. Want praten is 'een' maar doen daar gaat het uiteindelijk om.

IMGP1809.jpg

Evelien van Roemburg Groen Links:
Alle lof voor Milieudefensie dat ze dit voor mekaar hebben gekregen. Los van dat het ridicuul is dat er nog geen accijns werd geheven is het goed dat we nu die eerste stap zetten. Zodat we volgend jaar een toer door heel Europa kunnen maken, en dat dan alle collega's in heel Europa ook hun handtekening onder dit prachtig verdrag zetten.

IMGP1811.jpg
IMGP1818.jpg