Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Kris Peeters laat Europese klimaatdoelstellingen schieten

Kris Peeters laat Europese klimaatdoelstellingen schieten

BRUSSEL - Bij de start van de klimaatconferentie in Bali beweerde Vlaams Minister-President Kris Peeters nog dat Vlaanderen inzake CO2-reductie de doelstellingen van de Europese Unie onderschrijft. Dat was in het Vlaams Parlement. Maar... op het Overlegcomité van de verschillende regeringen van ons land liet hij diezelfde dag een heel ander geluid horen, nml. dat de Europese doelstellingen voor België niet haalbaar zouden zijn.

Zo staat het te lezen in het verslag van het Overlegcomité van 5 december: "Het Comité neemt acte van de uitéénzetting van de Minister-President van de Vlaamse Regering volgens dewelke de door de Europese Commissie voorgestelde methodologieën om de uitstoot van CO2 met 20% te verminderen en om een aandeel van 20% hernieuwbare energiebronnen te bereiken niet haalbaar zijn voor België."

Contradictie? "Hij is wel akkoord met de doelstellingen voor Europa als geheel, maar Vlaanderen moet volgens hem toelating krijgen om minder te doen," verduidelijkt Eloi Glorieux van Groen!. "Een doortastend klimaatbeleid is voor Peeters kennelijk geen prioriteit," besluit hij.

Economische groei?
Wat zijn Peeters' bezwaren? "Zijn argument is de marginale kostprijs. Het kost in Vlaanderen meer dan elders om een éénhied CO2 te reduceren, zegt hij. Volgens hem gaan we onze industrie wegjagen, wat ten koste zou gaan van jobs," zegt Glorieux, die voor Groen! in het Vlaams Parlement zit.

"Maar dat is larie en apekool," aldus Glorieux. "Zelfs het Planbureau - toch niet direct bevolkt door groene ideologen - heeft becijferd dat we tegen 2020 makkelijk een reductie van zelfs 24% kunnen halen zonder dat dat onze economie en onze werkgelegenheid beïnvloedt. En indien we een lastenverschuiving van arbeid naar energieverbruik zouden invoeren, kunnen we onze uitstoot zelfs nog meer reduceren, én tegelijkertijd extra economische groei realiseren," stelt hij.