Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Scientology: zaterdag opnieuw protest in Brussel

Scientology: zaterdag opnieuw protest in Brussel

Zaterdag wordt er internationaal opnieuw betoogd tegen Scientology. In Brussel verzamelt 'Anonymous', een verzetsgroep die via het internet samenwerkt, aan de beurs. In België wordt een proces tegen de beweging voorbereid, terwijl andere Europese landen Scientology erkennen als een religie -wat moet u nu nog geloven?

cruise.jpg
De Church of Scientology werd opgericht door L. Ron Hubbard, een Amerikaanse schrijver van vooral science-fiction. Naar aanleiding van diens verjaardag vandaag, 13 maart, zullen er zaterdag -wanneer iedereen wat meer tijd heeft- protesten over heel de wereld gehouden worden door de internetgroep 'Anonymous'.

Het federaal parket heeft in ons land 8 jaar gewerkt aan een dossier tegen Scientology, en beschuldigt de beweging van afpersing, oplichting, het vormen van een criminele organisatie, inbreuken op de handelspraktijken, overtreding van de privacywet en onwettige uitoefening van de geneeskunde.

Scientology wordt daarentegen door de staat erkend als godsdienst in Italië, Spanje, Zweden, Zuid Afrika, Taiwan, Australië en Nieuw Zeeland. In haar thuisland de V.S. en ook in Canada heeft ze het statuut van een religieuze VZW -waardoor giften van de belastingen afgehouden kunnen worden. Volgens Mark Bunker van de anti-Scientology website XenuTV zijn daar culturele verklaringen voor: Duitsland is erg kritisch tegenover mogelijke extreme groepen, terwijl kritiek op religieuze groepen in de V.S. een groot taboe is.

In een interview in Dag Allemaal -u hebt het waarschijnlijk niet gelezen- noemt een anoniem ex-staflid Scientology "voor 100% procent" een sekte, en hij zegt dat hij werd gebrainwasht. Het artikel beschrijft ook de (soms subtiele, soms onvoorstelbare) praktijken waarmee Scientology tegenstanders intimideert -ook de redactie van Dag Allemaal zelf- en zich schuldig maakt aan spionage tegen het gerecht of andere autoriteiten die dossiers tegen haar zouden kunnen hebben.

Artiesten zoals John Travolta, Kirstie Alley, Nancy Cartwright, Beck, en last but not least Tom Cruise en Katie Holmes dienen als uithangbord voor de Kerk van Scientology. Voor de leer van Scientology, waarvan communicatie een peiler is, zijn Hollywoodsterren interessant vanwege het globaal forum waar ze toegang toe hebben om hun boodschap te verspreiden.Scientology beweert miljoenen leden te hebben, maar is in realiteit veel kleiner -volgens een volkstelling in Groot-Brittannië zijn er daar meer Jedi Knights dan Scientologists. In België zouden er enkele honderden leden zijn. De groep is echter dankzij dure cursussen en pyramide-achtige systemen enorm kapitaalkrachtig geworden. Getuigen hiervan zijn haar Europees hoofdkantoor in de Wetstraat (Scientology heeft ook lobby-activiteiten) en prachtige gebouwen overal ter wereld, alsook haar cruise-schip voor officiële plechtigheden. Hubbard zou ooit gezegd hebben: "If a man really wants to make a million dollars, the best way would be to start his own religion."

De anonieme protestgroep die verzamelt via het internet gebruikt haar anonimiteit en een kuddestrategie om individuele intimidaties van Scientology te proberen voorkomen. De groep kwam in het nieuws nadat ze de website van de Kerk van Scientology platlegde als reactie op de pogingen van de Kerk om promotiefilmpjes met Tom Cruise van YouTube te halen.

HET GELOOF IN DE GEEST

In 1950 ontwikkelde Hubbard Dianetics (van het Griekse 'door de geest'), een zelfhulp-systeem dat volgens hem revolutionair en wetenschappelijk was, 100% effectief zou zijn, en dat beter dan psychologie of psychiatrie zou werken tegen mentale en psychosomatische problemen. Het systeem is gebaseerd op de idee dat vroegere schadelijke belevenissen of ervaringen van een persoon de oorzaak zijn van deze problemen, en dat ze kunnen uitgeveegd worden om de geest beter te laten werken. Freud vormde hier gedeeltelijk een inspiratiebron, hoewel andere delen meer doen denken aan de hindoeïstische principes dharma en karma of aan boeddhistische filosofieën. De techniek van Dianetics bestaat uit een vraaggesprek waarbij deze herinneringen worden geïdentificeerd en de persoon in kwestie er mee wordt geconfronteerd.

Voorbeelden die therapeuten aanhalen zijn hoofdpijn die zou terug te voeren zijn op stemmen tijdens de geboorte, of zelfs aandoeningen zoals leukemie. Het systeem zou niet alleen werken tegen psychische of lichamelijke aandoeningen, maar ook om verslaafden of criminelen van hun gewoontes af te brengen, het geheugen praktisch onfeilbaar maken en het IQ met 50 punten verhogen, en het zou zorgen voor geluk, het samenbrengen van culturen, en vrede.

Dit verklaart waarom de geboorte bij Scientologen in stilte moet verlopen (geen slechte uitspraken die later geestelijke problemen kunnen veroorzaken). De moeder moet nochtans "zo weinig mogelijk verdovingsmiddel" gebruiken volgens Hubbard, en haar kind kan ze evengoed voeden met een mengsel op basis van gerstwater in plaats van moedermelk. Psychiaters zijn voor Scientology eveneens kop van Jut: volgens Hubbard kwam alle kritiek op hem uit deze hoek, en waren de psychiaters zelf de slechteriken die stiekem de regeringen van de wereld controleerden.Dezelfde principes worden nog steeds gebruikt door Scientology. Volgens Tom Cruise heeft een volgeling van de leer "de mogelijkheid om nieuwe en betere realiteiten te creëren, en aandoeningen te verbeteren." Als je als Scientologist voorbij een verkeersongeval rijdt, is dat niet zoals bij andere mensen, want, "je weet dat je de enige bent die echt kan helpen." Volgens hem zitten de wereldleiders te wachten op mensen die ware kennis hebben -de Scientologists.

DE LEER VAN DE WAARHEID

Scientology is de leer die in 1952 werd geïntroduceerd als opvolger van Dianetics. Scientology betekent letterlijk 'de leer van de waarheid'. Deze leer is echter niet samengevat, ze kan enkel begrepen worden door het lezen van ettelijke boeken en het volgen van cursussen. Scientologists geloven dat de ziel (de thetan genaamd) meerdere levens overstijgt, en dat de mens krachten kan ontwikkelen die het normale overstijgen. Scientologists willen anderen helpen dit te bereiken, met als uiteindelijke doel wereldvrede en een perfecte samenleving.

Net zoals bij Dianetics zijn het slechte ervaringen die de van nature goede mens corrumperen. Aangezien sommige zielen al tientallen triljoenen (!) jaren zouden leven, is het niet mogelijk zich alles te herinneren. Sommige herinneringen zouden ook geïmplanteerd zijn door buitenaardse wezens die zich bemoeien met het leven op Aarde. Zo geloven Scientologists dat Xenu, een intergalactische heerser, 75 miljoen jaar geleden miljarden mensen naar de aarde bracht, hen opstapelde rond vulkanen en vervolgens opblies met waterstofbommen -hun zielen versmolten en nestelden zich in de overlevers, onze voorouders.

NICE ONE!! alleen jammer dat

NICE ONE!! alleen jammer dat ik er zelf niet bij zal kunnen zijn, maar wie weet, ik probeer als nog hemel op aarde te verzetten!

Ik denk dat Spanje het enige

Ik denk dat Spanje het enige Europese land is waar Scientology als godsdienst gezien wordt, niet?