Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Rudy De Leeuw: "Komende maanden gaan voor meer koopkracht"

Rudy De Leeuw: "Komende maanden gaan voor meer koopkracht"

LEUVEN -- Eén loon volstaat vaak niet meer om van te leven en daarom moeten de lonen en de sociale uitkeringen omhoog. Dat zei ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw tijdens zijn 1 mei-toespraak in Leuven. Hij kondigde meteen ook een syndicale actieweek voor meer koopkracht aan. Van 9 tot 13 juni zullen er in elke provincies acties zijn om de regering tot meer daadkracht aan te zetten.

deleeuwDSC_0039_2.jpg

(foto tim)

Het ABVV heeft een hele lijst eisen klaar om het probleem van de koopkracht aan te pakken. Hogere bruto-, en minimumlonen, welvaartsvaste uitkeringen, lagere btw op gas en electriciteit, meer betaalbare kinderopvang en een sociaal belastingskrediet dat de lage en middeninkomens gemiddeld 60 euro per maand zou opleveren. Dit zijn geen onrealistische wensen, zei ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw strijdlustig vanop het podium op het Martelarenplein in Leuven. “Enquêtes en studies geven ons gelijk. Onze eisen zijn dus terecht. En we willen er de komende weken en maanden voor gaan.”

Rudy De Leeuw kondigde een eerste rij acties in gemeenschappelijk vakbondsfront aan in de week van 9 juni. “We zullen dan onze standpunten nog eens duidelijk laten horen aan de regering en de werkgevers. In elke provincie zullen we die week actie voeren. Ons rood alarm zal luid klinken.”

De ABVV-voorzitter toonde zich ook ongerust over de oplopende communautaire spanningen. “In feite zijn al die hervormingen waar men aan denkt ultraliberale ideeën die men verkocht wil krijgen onder het mom van een communautaire strijd. Maar al wie de solidariteit tussen de generaties, tussen mensen uit Vlaanderen, Brussel en Wallonnië wil breken, zal ons op zijn weg vinden.”

De Leeuw zei ook dat het ABVV het voorstel van Vlaams minister van Werk en Onderwijs Frank Vandenbroucke om ook de kinderopvang in de niet-gesubsidieerde sector betaalbaar te maken door ook daar de sociale tarieven van Kind en Gezin in te voeren met een aangepast subsidiereglement. Diezelfde Frank Vandenbroucke zei in zijn 1 mei-toespraak dat hij de studietoelagen fors wil verhogen. “Ik vraag aan de Vlaamse regering in 2009 een bijkomende budgetaire inspanning van 27 miljoen euro zodat ik het bedrag dat we uittrekken voor schooltoelagen kan verhogen tot 60 miljoen euro.” Het budget voor schooltoelagen in het leerplichtonderwijs zou daarmee tijdens de regeerperiode vervijfvoudigd zijn.