Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

noodhulp onder protest, motto vijfde stop armoede nu(aktie) te Antwerpen

noodhulp onder protest, motto vijfde stop armoede nu(aktie) te Antwerpen

tijdens de vijfde aktie stop armoede nu(www.stoparmoede.nu) aktie aan het stadhuis te Antwerpen was het motto "noodhulp onder protest"!

reeds verschillende jaren komen ettelijke organisaties samen onder dit motto om aan te klagen dat er nog steeds voedselbanken bestaan(met bedenkelijke etenswaren om te overleven)

bij wijze van voorbeeld stonden 7 winkelwagentjes die door vrijwilligers voortgeduwd werden; waar door vrijwilligers van de voedselbanken de basisproducten werden ingelegd die tijdens zo'n voedselbedeling uitgereikt worden

A-EG-HULP-1.jpg

-Gratis blikjes voeding voor gemeenteraadsleden
-Rondrijdende winkelkarretjes
-getuigenissen van vrijwilligers en hulpvragers

Armoede is een onrecht.

Toch moeten duizenden mensen elke week beroep doen op noodhulp.
In Antwerpen dweilen een 40-tal noodhulpverlenende initiatieven met de kraan open.
Steeds meer mensen vragen om hulp.
Met het Platform Noodhulp onder Protest willen we niet lijdzaam toezien.
We willen samen met de slachtoffers een proteststem laten horen.
Het kan niet dat in één van de meest welvarende regio’s op aarde
mensen gedoemd zijn om afhankelijk te zijn van noodhulp.

Elke mens heeft recht op een menswaardig bestaan.
Er moet werk gemaakt worden van een stevig armoedebeleid.
Maatregelen die er voor zorgen dat mensen
effectief deel kunnen nemen aan onze samenleving.

st-A-EG-HULP-2.jpg
st-A-EG-RIK-3.jpg
st-A-SPAGHETTI-4.jpg
st-A-SAUS-5.jpg
st-A-EGUITE-6.jpg
st-A-SOE¨P¨7.jpg
st-A-PODDING-8.jpg
st-A-3-PRODUCTEN-9.jpg
st-A-EG-HULP-10.jpg
st-A-SOEPX-3-11.jpg
st-A-STAN-CIE-12.jpg
st-A-SOEPX-1-13.jpg
st-A-SOEPMADAM-14.jpg