Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

ABVV voert actie tegen ontslag delegee bij het Rode Kruis

ABVV voert actie tegen ontslag delegee bij het Rode Kruis

Het Rode Kruis ontslaat in St Niklaas op zijn ambulancedienst 2 werknemers. 1 ervan is delegee. Deze 2 werknemers blijven zich verzetten tegen de 12u/dag uurrooster en daarom heeft het Rode Kruis Vlaanderen besloten zich te ontdoen van deze werknemers.

CIMG0097.JPG

De officiële redenen die aan de basis liggen van het ontslag van onze delegee hebben te maken met twee personeelsleden die in opdracht van de directie vanaf maart tot eind mei visuele controles ‘zouden’ uitgevoerd hebben waarbij zij ‘zouden’ vastgesteld hebben dat onze afgevaardigde vier keer te laat op het werk verscheen.

Wij (BBTK en AC) betwisten deze ‘zogezegde’ vaststellingen. Onze afgevaardigde stelt dat hij absoluut niet te laat aankwam op het werk. Het is voor ons dan ook heel duidelijk dat onze delegee ten onrechte ontslagen is.

Ondertussen is ons ook duidelijk geworden waarom onze delegee buiten gezet is. De uurroosters en bijgevolg de arbeidstijd van de ambulancediensten Rode Kruis moeten aangepast worden aan die van het AZ St Niklaas omdat er een samenwerkingsverband is opgezet tussen beide. Het gaat hier o.a. over het opleggen van een 12uren werkdag. Dit is nochtans wettelijk verboden. Diegene die dwars liggen moeten eruit. Verleden week is door de directie zonder enige vorm van uitleg nog een werknemer op staande voet ontslagen. Toevallig ook iemand die het niet eens was met de vooropgestelde wijzigingen.

Het is jammer te moeten vaststellen dat het geld dat door talloze vrijwilligers via stickerverkoop moet bijeengebracht worden gebruikt word om medewerkers via dure procedures aan de deur te zetten.

Wij (BBTK & AC) hebben vandaag stickers (en een pamflet) uitgedeeld aan alle automobilisten in St Niklaas om het (sl)echte humanitaire karakter te tonen van het Rode kruis t.a.v. zijn werknemers.

CIMG0088.JPG
stikker actie 8 juli 08.jpg