Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

[Opinie] Klimaatverandering als ongemakkelijke oplossing voor het communautair vraagstuk?

[Opinie] Klimaatverandering als ongemakkelijke oplossing voor het communautair vraagstuk?

Brussel, 15/7/08 - Friends of the Earth slaat vandaag alarm dat de aanslepende communautaire discussies, rond een staatshervorming en de splitsing van BHV alle politiek aandacht dreigen te trekken, terwijl andere thema’s, zoals klimaatsverandering dringender en belangrijker zijn. De milieuorganisatie riep vandaag de politici nog maar een keer op om dringend actie te ondernemen tegen klimaatverandering. Ook riep ze de mensen op massaal aanwezig te zijn op het “SoS Klimaat” evenement in Oostende op zondag 10 augustus.

De 15-juli deadline heeft nog maar eens een furieuze ronde onderhandelingen doen losbarsten, op een moment waarop politiek momentum nodig is om structurele antwoorden te formuleren op een aantal milieu- en sociale problemen. Niet in het minst de dreiging van klimaatverandering. De tijd die overblijft om actie te ondernemen is kort, en hoe langer dit debat duurt, hoe kleiner de kans is dat België deel kan zijn van de oplossing. Deze afleiding is niet alleen slecht voor het klimaat, maar ook voor de Belgische industrie. Die mist kansen om innovatieve technologieën te ontwikkelen die bijdragen aan de strijd tegen klimaatverandering.

Recent onderzoek door het Zwitsers Federaal Instituut voor Technologie toonde duidelijk aan dat België de slechtste leerling van de klas is binnen Europa inzake maatregelen tegen klimaatverandering.
Koen Cornelis, campaigner bij Friends of the Earth stelde: “we zijn niet ver meer van het punt waarop we de impact van een stijgende zeespiegel zullen zien in Vlaanderen. Aan dit tempo zijn we nog steeds niet uit de discussie rond BHV als de Westhoek onder water staat. Dit klinkt misschien extreem, maar het is duidelijk dat onze politici verkeerd zitten als ze denken dat BHV het meest dringende probleem is waar België vandaag voor staat. We hebben een historische kans om een concrete bijdrage te maken aan de leefbaarheid van onze planeet. Die kans dreigt echter verloren te gaan omdat we blijven muggeziften over communautaire problemen.”

The Big Ask klimaatcampagne van Friends of the Earth roept op voor een sterke en sociaal rechtvaardige klimaatwet. Die moet de overheden verplichten om elk jaar de uitstoot van broeikasgassen in België met 3% te verminderen, over alle sectoren heen. Dit moet leiden naar een 30% reductie in 2020 en 90% in 2050. Volgens Friends of the Earth is dit de enige manier waarop België de reducties kan behalen die noodzakelijk zijn om catastrofale effecten van klimaatverandering te voorkomen. Door een binden juridisch kader te creëren voor deze reducties zal de klimaatwet voorkomen dat de verantwoordelijkheid voor klimaatbeleid afgeschoven wordt op een ander niveau binnen België.

Op zondag 10 augustus, om 14 uur, organiseren Friends of the Earth vzw en Nic Balthazar een grote klimaathappening "SOS Klimaat " aan het Klein Strand te Oostende. Dit evenement is een onderdeel van "The Big Ask" klimaatcampagne, waarvan Thom Yorke van Radiohead het internationale uithangbord is. De organisatoren willen zo veel mogelijk mensen laten optreden in een videoclip geregisseerd door Nic Balthazar. Met luttele duizenden 'acteurs' op het strand zou dit ook het grootste klimaatevenement ooit moeten worden in België. Het idee is om iedereen in België te mobiliseren die bekommerd is om het klimaat om zo een krachtig signaal te geven aan onze politici. Het is tijd dat de farce eindigt en onze politici hun job weer beginnen doen!

Contact:
David Heller
Friends of the Earth vzw
david@motherearth.org
www.moederaarde.be