Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Forse portie inhoud op de Gentse Feesten

Forse portie inhoud op de Gentse Feesten

Negen dagen lang kan je tijdens de Gentse Feesten in het Laurentinstituut terecht voor een marathondebat over een actueel thema met tal van eminente sprekers. Hieronder het meest recente overzicht van de debatten.

"Terwijl de mondiale crisissen zich verder doorzetten, 1 miljard mensen direct worden bedreigd, vooral in Afrika en Azië, de klimaatopwarming niet wordt gestopt, de oorlogen in het Midden-Oosten zich uitbreiden, zelfs in België reeds 15% van de bevolking in armoede leeft, wentelen grote delen van onze politieke klasse zich in een arrogant provincialisme", zo schrijven Trefpunt vzw. en Democratie 2000 en daarom gaan zij koppig door met het brengen van inhoud op de Gentse Feesten.

Negen dagen lang kan je in het Laurentinstituut terecht voor een marathondebat over een actueel thema met tal van eminente sprekers. Hieronder de volledige en meest recente lijst:

Zondag 20 juli, 14u-18u: “Welke toekomst voor Afrika?” met Adriaan Van Dis (auteur, publicist, televisiemaker o.a. “Van Dis in Afrika”, Afrikareiziger, auteur van o.a. “Het beloofde Land” en “In Afrika”), Luc Huyse (politicoloog, volgde de voorbije jaren verzoeningspogingen in diverse Afrikaanse landen, auteur van o.a. “Onverwerkt verleden” en “Alles gaat voorbij, behalve het verleden”), Guy Poppe (gewezen VRT journalist, Afrikaspecialist, auteur van “De tranen van de dictator. Van Mobutu tot Kabila.”), Suzanne Monkasa (Congo, licentiaat Romaanse universiteit Lovanium, voorzitster overlegcentrum der Congolese verenigingen in België, expert in de “Commissie Vrouwen en Ontwikkelingen” ( CVO), een adviescommissie bij de Minister van Ontwikkelingssamenwerking), Walter Zinzen (ex-VRT journalist, auteur van o.a. “Mobutu, van mirakel tot malaise”, “Kisangani, verloren stad” en “De wereld is een schouwtoneel”, Congospecialist, stichtend voorzitter Africalia), Gie Goris (Hoofdredacteur MO, voorzitter Africalia), David Van Reybrouck (archeoloog, kunsthistoricus en geschiedkundige. Hij behaalde een masters in Cambridge (UK) en promoveerde in Leiden op een proefschrift getiteld From primitives to
primates: a history of ethnographic and primatological analogies in the study of prehistory (2000). Daarnaast is hij actief als schrijver en publicist. Zijn boek "De plaag: het stille knagen van schrijvers, termieten en Zuid-Afrika" werd genomineerd voor De Gouden Uil en won debuutprijs in 2002. In 2004 kreeg hij de Taalunie Toneelschrijfprijs voor 'Die Siel en die Mier'. Winnaar Arkprijs 2008 voor de theatermonoloog 'Missie'), Peter Verlinden (Journalist Buitenlandredaktie VRT-TV–Nieuwsdienst; gespecialiseerd in het gebied van de Grote Meren in Centraal-Afrika. Studeerde aan de KULeuven politieke – en communicatiewetenschappen en sociale en culturele antropologie en maakte licentiaatsthesissen over 'Extreem-rechts binnen het Vlaams-Nationalisme' en 'De objectiviteit van de BRT-berichtgeving van 1960 tot 1974'. In 1995 verscheen "Hutu en Tutsi - Eeuwen strijd" (tweede druk: 1996) over de historische achtergronden van de politiek-etnische strijd in het gebied van de Grote Meren. In januari 1996 verscheen in de Landenreeks (NOVIB-Amsterdam, Tropeninstituut Amsterdam en NCOS-Brussel) "Rwanda-Burundi", een beknopt overzicht van de geschiedenis en de cultuur van beide landen. Auteur van "Weg uit Congo" (Davidsfonds/2002), een onthullend relaas over de onafhankelijkheid van Congo, “Het verloren paradijs. Kind in Congo” (Davidsfonds/ 2005) en “Achterblijven in Congo, een drama voor de Congolezen? (Davidsfonds, 2008)

Maandag 21 juli, 14u-18u: ”Welke toekomst voor België?”

Inleidingen aan de katheder door Eric Corijn (Vooruitgroep) en Etienne
Vermeersch (Gravensteengroep).

met Etienne Vermeersch (ethicus, lid van de Gravensteengroep), Eric Corijn (professor VUB, directeur COSMOPOLIS, City, Culture and Society; lid van de Vooruitgroep) , Stijn Oosterlynck (post-doctoraal onderzoeker KUL; lid van de Vooruitgroep), Rudy Aernoudt(econoom; ex- (adjunct-)kabinetschef van zowel Fientje Moerman als Serge Kubla en hoofdeconoom bij de Europese Commissie voor hij secretaris-generaal werd van het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie; gastprofessor aan EuropeseHogeschool Brussel en Hogeschool Gent, departement Handelswetenschappen enBestuurskunde; auteur van o.a. "Vlaanderen - Wallonië. Je t'aime moi nonplus".), Marc Reynebeau (historicus, journalist De Standaard, auteur vano.a. “Het klauwen van de leeuw”, “Een geschiedenis van België”, “Het nut vanhet verleden”), Guido Fonteyn (werkte als enige Vlaamse journalist in Wallonië, vanuit Namen; werkt in opdracht van het Prins Filipsfonds aan uitwisseling van journalisten tussen Vlaanderen en Franstalig België, auteur van o.a. “In de Rue des Flamands”, “Boerenpsalm, Vlaamse boeren in Wallonië” en “Afscheid van Magritte, over het oude en nieuwe Wallonië), Monika van Paemel (erevoorzitter PEN Vlaanderen, drijvende kracht achter Balkan-actie en Salman Rushdie Committee; auteur van o.a. “De vermaledijde vaders”, “De eerste steen”, “Rozen op Ijs”, “Celestien” en “Te zot of te bot?”). Rik Pinxten (voorzitter Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging; Professor vergelijkende cultuurwetenschappen UGent; voorzitter Centrum voor Interculturele Communicatie en Interactie (CICI) UGent; auteur van o.a. “ Culturen sterven langzaam” , “De Artistieke Samenleving”, “De Culturele Eeuw” en “De strepen van de zebra”), Brigitte Raskin (historica, journaliste, publiciste, auteur van o.a. “Het Koekoeksjong”, “De eeuw van de ekster”, bloemlezer van Johan Anthierens (“Leve mij” en “Ooggetuige”), medewerker RandKrant, lid van de Gravensteengroep).

Van 16u30 tot 16u45: Muzikale surpriseact

Dinsdag 22 juli, 14u-18u: “60 jaar Israël – 40 jaar bezetting van de
Palestijnse gebieden”

Inleiding door ANJA MEULENBELT met powerpointpresentatie

met Anja Meulenbelt (ooit boegbeeld Nederlands feminisme, senator Socialistische Partij, werkzaam in de Palestijnse gebieden voor Stichting Kifaia, auteur van “Het beroofde land”, “De tweede Intifada” en “Een spiegel liegt niet, andere stemmen uit Israël), Brigitte Herremans (Middle East Desk Broederlijk Delen- Pax Christi), Sus Van Elzen (journalist voor Knack en auteur van o.a. “Zand erover, de ongrijpbare vrede van Israëli’s en Palestijnen”, “De Zigzagmuur” en “De Palestijnen, de toekomst van een droom”), Leen Laenens (voorzitster Vlaams Actie Komitee Palestina), Ludo Abicht (filosoof en publicist; Emeritus Hoogleraar Literatuur en Filosofie Universiteit Antwerpen en Hogeschool Antwerpen, auteur van o.a. “Een maat en één gewicht”, “De Joden van Antwerpen” , “De Joden van de Lage Landen” en “De tocht door de woestijn”), Jaap Hamburger (Voorzitter Stichting Een ander Joods Geluid Nederland), Robert Soeterik (antropoloog, verbonden aan Middle East Research Associates (MERA) te Amsterdam en co-auteur/redacteur van ondermeer 'de Verwoesting van Palestina').

Woensdag 23 juli, 14u-18u: “De crisis van de democratie” met Jan Blommaert (professor Afrikaanse taalkunde en sociolinguïstiek, verbonden aan de Institute of Education, University of London; auteur van o.a. “Het Belgische Migrantendebat”, “Van Blok tot Bouwsteen” en “Ik stel vast”, kreeg in 1993 de Arkprijs van het Vrije Woord, recentste publicatie “De crisis van de democratie – commentaren op actuele politiek”), Eric Corijn (professor VUB, directeur COSMOPOLIS, City, Culture and Society), Frank Beke (gewezen SP.A burgemeester Stad Gent; institutioneel eredoctoraat Universiteit Gent maart 2008; auteur van “Mijn Gent”; voorzitter van Vzw. Wereldmediahuis, uitgever van mondiale magazine MO), Jozef Deleu (dichter, prozaïst, samensteller van bloemlezingen. Stichter en hoofdredacteur “Het Liegend Konijn”, tijdschrift voor hedendaagse Nederlandstalige poëzie. Stichter en hoofdredacteur van 1957 tot 2002 van “Ons Erfdeel”, van “Septentrion” en jaarboeken “De Franse Nederlanden – Les Pays-Bas Français” en “The Low Countries”.Lid Raad van Bestuur VRT; doctor h.c. Universiteit Gent; auteur van o.a. “Voorbij de grens” en “De pleinvrees der kanunniken”); Karl van den Broeck (Hoofdredacteur Knack), Cyrille Offermans (schrijft voor diverse kranten en tijdschriften en is een van de toonaangevende essayisten van Nederland. Hij schreef onder meer een monografie over Paul Klee, een boek over de dichter en beeldend kunstenaar Lucebert en vele essaybundels. Zijn werk werd bekroond met de J. Greshoffprijs, de Pierre Bayleprijs en de Busken Huetprijs. Recentse essaybundel “Schipbreuk. Over kennis, cultuur en beschaving”), Ann De Meulemeester (nationaal secretaris ACW, voorzitter De Verenigde Verenigingen)

Van 16u30 tot 16u45: Muzikale interventie door kOMMIL fOO

Donderdag 24 juli, 14u-18u: “SICKO BELGIUM – De commercialisering,
liberalisering en privatisering van onze gezondheidszorg”

Met als inleiding film “SICKO BELGIUM” door Dirk Van Duppen.

met Dirk Van Duppen ( dokter Geneeskunde voor het Volk, auteur “De Cholesteroloorlog”, verdediger kiwi-model in België), Jan De Maeseneer (hoogleraar huisartsgeneeskunde en eerstelijnsgezondheidszorg Universiteit Gent), Marleen Temmerman (gewoon hoogleraar verloskunde-gynaecologie Universiteit Gent en afdelingshoofd afdeling verloskunde aan Gentse UZ.; leidde 5 jaar lang een onderzoeksproject over aids aan Universiteit Nairobi, Kenia. Was werkzaam in een ziekenhuis waar gemiddeld 80 vrouwen per dag bevallen; senator SP.A; auteur van o.a. “Bekentenissen uit de onderbuik” en “Onrust in de onderbuik), Mark Selleslach (Nationaal secretaris Non-profit Landelijke Bedienden Centrale), Fred Louckx (hoogleraar gezondheids- en welzijnssociologie Vrije Universiteit Brussel), Marc Justaert (voorzitter Christelijke Mutualiteiten CM), Ri De Ridder (Directeur-generaal Dienst Geneeskundige Verzorging RIZIV)

Van 16u30 tot 16u45: Muzikale interventie door BRUNO DENECKERE

Vrijdag 25 juli, 14u-18u: ”De mondiale crisis:een herhaling van een oud scenario? Wie zijn de winnaars en wie de verliezers? Waarom stijgen de voedselprijzen exuberant en wie zijn de grootste slachtoffers? Promoten IMF, Wereldbank, EU en VN oplapwerk of gaan we over tot structurele ingrepen in de mondialisering?”

Inleiding door Els Keytsman (met powerpointpresentatie)

met John Vandaele (journalist MO-magazine, auteur van “het recht van de rijkste” en “de stille dood van het neoliberalisme), Marc De Vos (doctor in de rechten Universiteit Gent; algemene directeur Itinera Institute), Peter Van Bossuyt (stafmedewerker studiedienst Boerenbond; adviseur plattelandsbeleid en duurzame ontwikkeling), Luc Vankrunkelsven (werkt voor Wervel, werkgroep voor een rechtvaardige en verantwoorde lanfbouw, in Brussel en in vormingsprogramma van Fetraf-Sul/Cut, een boerenorganisatie die opkomt voor de kleine familiale boerengemeenschappen in het zuiden van Brazilië), Els Keytsman (Diensthoofd politieke dienst Oxfam Wereldwinkels; auteur van “Het klimaatboek. Pleidooi voor een economische omslag” samen met Peter Tom Jones), Chris Serroyen (Hoofd Studiedienst ACV), Willem Hoogendijk (econoom en milieuactivist van het eerste uur; vroeger actief binnen de Aktie Strohalm, was adviseur en beleidsmedewerker van de Stichting Milieu Educatie, voorzitter van de Stichting Aarde, coördinator project Nederland Anders; medewerker “ Voor de Verandering - Alternatieven voor het neoliberalisme” en het Franse tijdschrift over 'décroissance': Entropia. Auteur van o.a. Economie ondersteboven”, “The economic revolution” en “De grote ommekeer”), Maureen Verhue (beleidsmedewerkster studiedienst Vlaams ABVV)

Van 16u30 tot 16u45: Muzikale interventie door PIETER JAN DE SMET (PJDS)

Zaterdag 26 juli, 14u-18u: “Sociale ongelijkheid in het onderwijs: de school van de ongelijkheid?”

Inleiding door Prof. Ides Nicaise (met powerpointpresentatie)

Met Mieke Van Hecke (directeur-generaal Vlaams Katholiek Onderwijs), Ides Nicaise (Hoofd sector Onderwijs en arbeidsmarkt KULeuven; mede-auteur van “De school van de ongelijkheid”), Nico Hirtt (leerkracht; oprichter van “Oproep voor een democratische school”, mede-auteur van “de school van de ongelijkheid); Marc Hullebus (leraar informatica; oprichter Vereniging O-ZON, onderwijs zonder ontscholing), Rudy Coddens (Schepen van Onderwijs en Opvoeding Stad Gent), Filip Paelman (stafmedewerker Steunpunt Diversiteit en Leren; introductie Coöperatief Leren in Multiculturele groepen CLIM, leraar), Koen Pelleriaux (docent faculteit politieke en sociale wetenschappen UA, onderwijssocioloog, vanaf 1 september nieuwe kabinetschef bij Minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke)

Van 16u30 tot 16u45: Muzikale interventie door DEREK

Zondag 27 juli, 14u-18u: “ Komt het gele gevaar opnieuw uit China? (Mythes en werkelijkheid over China vandaag: over kapitalisme, communisme, mensenrechten, Tibet, Olympische Spelen, de erfenis van Mao)”

Inleiding door Ng Sauw Tjhoi (met powerpointpresentatie)

met Marc Vandepitte (doceert mondiale vorming en economie in verschillende hogescholen in Vlaanderen en geschiedenis aan de Technische School Mechelen; auteur van o.a. “De gok van Fidel”; “Cuba, een andere wereld is mogelijk”; “Made in China. Meningen van daar”), John Vandaele (redacteur Mo-magazine, auteur van o.a. “Het recht van de rijkste” en “de stille dood van het neoliberalisme”), Dirk Nimmegeers (redacteur China Vandaag, Vereniging België-China), Ng Sauw Tjhoi (programmaker en journalist Radio 1; mede-auteur van “Made in China”), Sylvain Plasschaert (Prof. Emeritus economie KULEUVEN en UA; auteur van o.a. “Wie is er bang van China?” en “China, inzicht in zijn doorbraak”), Fons Verplaetse (erevoorzitter van de Nationale Bank van België), Sus Van Elzen (journalist bij Knack, auteur van “De draak en de rozentuin”), Ching Lin Pang (Docente Chinese taal en interculturaliteit, ULG; Senior researcher, IMMRC, Interculturalisme, Migratie en Minderheden Research Centre, KULeuven)

Maandag 28 juli, 14u-18u: “De toekomst van de vrijheid van meningsuiting” met Kristien Hemmerechts (Hoofddocent Engelse Letterkunde KUB; auteur van o.a. “V, notities van een reis naar Vietnam”, “In het land van Dutroux” en “Ann”), Jeroen Olyslaegers (auteur van o.a. “Navel” en “Open gelijk een mond”, maar ook van een zevental theaterproducties o.a. voor NTG), Meindert Fennema (hoogleraar Politieke theorie en etnische verhoudingen aan de afdeling Politicologie/Imes van de Universiteit Amsterdam; auteur van o.a. “Nederlandse elites in de 20e eeuw” en “Over de kwaliteit van elites”), Chokri Ben Chikha (oprichter theatergezelschap “Union Suspecte”, theatermaker en acteur o.a. “De Leeuw Van Vlaanderen”, “Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen”, “Broeders van Liefde”; winnaar van de Louis Paul Boonprijs), Anne Provoost (auteur van o.a. “Vallen”, “De Arkvaarders” en “Beminde Ongelovigen”, curator “Zogezegd in Gent 2008”), Stephan Galon (Secretaris Algemene Centrale ABVV Brussel-Vlaams Brabant; mede-oprichter Platform voor Vrije Meningsuiting), Ico Maly (Hoofdredacteur Kif Kif Mediawatch; Onder zijn redactie werd het boek “Cultu(u)rENpolitiek, over media, globalisering en culturele identiteiten.” Gepubliceerd. Hij studeerde vergelijkende cultuurwetenschappen en ontwikkelingssamenwerking aan de universiteit van Gent en publiceert over racisme en beeldvorming, interculturaliteit, politiek en conflict)

Van 16u30 tot 16u45: Muzikale interventie door FILIP DE FLEURQUIN