Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Vakbonden financiële sector blokkeren VBO

Vakbonden financiële sector blokkeren VBO

BRUSSEL - Vakbondsmilitanten uit de financiële sector verzamelden voor de hoofdzetel van de werkgeversorganisatie VBO. Niet toevallig. "Deze zomer al zette het VBO haar aanvallen in op ons indexsysteem," zegt Pia Desmet van de BBTK. Overal in het land houden de vakbonden vandaag waarschuwingsacties. Ze willen eindelijk maatregelen voor meer koopkracht.

maandag1.jpg

De militanten verzamelden niet toevallig voor de hoofdzetel van het VBO. "De werkgevers zeggen dat de koopkracht moet verhogen door het netto-loon te verhogen, zonder het bruto-loon te indexeren. Dat is een provocatie," zegt Pia Desmet (BBTK). Ze legt uit waarom. "Eenvoudig gezegd: als de brutto-lonen geïndexeerd worden gaat dat onder meer naar de sociale zekerheid. Dat is zeer belangrijk. Wij komen ook op voor de werklozen, voor de gepensioneerden, voor de zieken,... Daarvoor moet je natuurlijk een sterke sociale zekerheid hebben. Dus moeten ook de brutto-lonen geïndexeerd worden."

Waarschuwingsactie
Herman Vanderhaegen (LBC): "De actie van vandaag is een waarschuwingsactie. Normaal starten deze week opnieuw de onderhandelingen voor een nieuw Interprofessioneel Akkoord (IPA). We zullen dag na dag opvolgen in welke mate de werkgevers en de regering daadwerkelijk tegemoet komen aan onze verzuchtingen. Zoniet zullen we oproepen tot hardere acties."

Dat er voor de vakbondseisen geen geld zou zijn, lacht Vanderhaegen weg. "Als je ziet dat men naar aanleiding van de financiële crisis direct miljarden kan vrijmaken... Dat wil zeggen dat er middelen genoeg zijn om ook acties te ondernemen voor de vrijwaring van de koopkracht. En als we zien welke winsten de energiebedrijven maken, dan moet het toch mogelijk zijn om middelen vrij te maken om iets te doen aan de energieprijzen?"

maandag6.jpg
maandag3.jpg
maandag4.jpg
maandag5.jpg
maandag2.jpg
maandag8.jpg