Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

4 miljoen euro voor Mittler geen alibi om bedienden te viseren

4 miljoen euro voor Mittler geen alibi om bedienden te viseren

Niet dat we erop hebben zitten wachten, maar de voorspelbaarheid van het VBO heeft ons niet verrast. Het viel te verwachten dat de ideeën en voorstellen om de topvergoedingen terug naar redelijke hoogtes te brengen meteen zou misbruikt worden om dan maar meteen ook de opzegtermijnen van de gewone bedienden te gaan beperken. Zoals het even voorspelbaar was dat een optrekken van de opzegtermijnen van de arbeiders onvermeld zou blijven. Selectieve verontwaardiging is de top van het Belgische bedrijfsleven niet vreemd.

De rechtstreekse aanleiding tot de recente politieke manoeuvres om paal en perk te stellen aan aberrante vergoedingen van vnl. banktoppers was de totaal onzindelijke vergoeding van 4 miljoen euro (dat is dik 161 miljoen Bef !) die Dhr. Mittler mocht incasseren. Die cheque was ondertekend door de Heren Verwilst en Lippens. De erg particuliere invulling van de code-Lippens door de auteur ervan zegt alles over hoe zelfregulerend die club de zaken meent te moeten aanpakken.

Hoe zeer we ook pleiten voor een inperking van deze schandalige graaicultuur, weigeren we het debat over de opzeggingstermijnen van de bedienden te laten inkapselen door een debat over topvergoedingen, waarvan de berekening en samenstelling overigens elke transparantie mist.
Het is gewoon onaanvaardbaar en onvoorstelbaar dat de opzegging van werknemers, waarvan het minimummaandloon per 1 oktober op 1.441 euro werd vastgelegd, in relatie tot de topvergoedingen wordt gebracht. De Mittlervergoeding stemt overeen met het minimumjaarloon van 231 van werknemers. Als er gelijk moet getrokken worden zijn er dus nog flink andere ambities die zich aandienen.

De bediendebonden zullen niet aanvaarden dat inperking van topvergoedingen worden vermengd met de opzeggingstermijnen van bedienden. De optrekking van de extreem lage opzeggingstermijnen van arbeiders tot deze van toepassing voor de bedienden zou een veel redelijker antwoord zijn, van zowel de werkgevers als de politiek.

Erwin De Deyn is voorzitter van BBTK. Ferre Wyckmans is algemeen secretaris van LBC-NVK en Raymond Coumont is algemeen secretaris van CNE.