Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Antwerpen - "De Andere" bezorgt schepen Leen Verbist (sp.a) averij

Antwerpen - "De Andere" bezorgt schepen Leen Verbist (sp.a) averij

Opnieuw voerden enkele tientallen armen vorige maandag 26 januari actie aan het Antwerpse stadhuis, vlak vooor aanvang van de gemeenteraad.(1) Deze Stop Armoede Nu ! stond in het teken van de straatbewoners. De meest armen, daklozen, druggebruikers, zwervende mensen, prostituees. Straatbewoners mogen niet nadrukkelijk vanuit het oogpunt van veiligheid worden benaderd, zeiden ze. De publieke ruimte moet toegankelijk zijn voor iedereen. De straten en pleinen zijn ook van ons. Wij zijn geen "overlast", geen "zwerfvuil", wij zijn mensen, met mensenrechten. Iets wat dit stadsbestuur met de vuile voeten treedt.

De thema's van de avond waren sociale woningen, medische hulpverlening op straat, openbare toiletten en uiteraard de vraag: "Waar moet ik vannacht slapen ?". Er waren korte toespraken en live muziek, er werd warme soep uitgedeeld. De initiatiefnemers waren 't Vlot, het DAK, het straathoekwerk en de CAW's. Het ACW en het ACV zijn drijvende krachten.

EEN PLANNETJE...

Het recht op een sociale wonig kreeg veel aandacht. In deze stad bestaat het politieke en "dagelijkse", het "gewone" racisme, bestaat de sociale uitsluiting van hen die niet in het beeld passen van "de burgers boven alle verdenking". Een stad die duidelijk niét van iedereen is. De actievoerders waren bijeen om de politici, het Schepencollege voor hun verantwoordelijkheid te plaatsen. Die stuurden hun kat. Vies als ze zijn van straatbewoners, die ze door de flikken laten opjagen.

Eén van die politici is Schepen Leen Verbist (sp.a). Ze is ondermeer Schepen van Wonen. Zij is verantwoordelijk voor de sociale woningen en is zelf voorzister van Woonhaven, een fusie van vier maatschappijen, met duizenden appartementen. Zij cummuleert hier onaanvaardbaar twee functies. Verbist had een plannetje bekokstoofd om Woonhaven te verlossen van "lastige" huurders die, volgens haar, psychiatrische patiënten zijn. Een zuiver discriminerend, beledigend plannetje. Ondermeer het DAK (Daklozen Aktie Komitee" kreeg dat voorstel in handen. Pech voor Verbist en haar kabinet, pech voor Woonhaven. Het verzet er tegen werd snel en efficënt opgestart. Leen Verbist zou averij oplopen...

DISCRIMINATIE PATIENTEN.

Dat plannetje houdt in dat patiënten die uit een psychiatrisch ziekenhuis of een andere instelling voor Geestelijke Gezondheids Zorg (GGZ) ontslagen worden, een "contract" moeten ondertekenen. Samen met een begeleider. Een medewerker van Verbist zei: "Zo hebben we een stok achter de deur !". Zo kunnen we patiënten buiten zetten die "overlast" veroorzaken. Dat is brutale discriminatie, gericht tegen armen en zieken. Dat ligt in de politieke lijn van deze stad, van dit Schepencollege en deze Gemeenteraad. Sociale uitsluiting.Psychiatrische patiënten, "de Andere", worden gestigmatiseerd.(2)

Het is de gewoonte van het beleid geen rekening te houden met basisorganisaties. Hier zelfs niet met de artsen en verpleegkundigen van de ziekenhuizen. Dat "contract" werd in mekaar geknutseld door enkele, waarbij het "middenveld", de Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW's), De Terp en Metropool. Die keurden dat document goed, zonder hun achterban te raadplegen, laat staan een grassroots beweging als het DAK, die weigert aan te sluiten bij zo'n middenveld organisatie.

Dat middenveld bewees weer eens haar rol bij het uitvoeren van "repressieve tollerantie" en haar slaafse verbondenheid met het beleid. Het DAK heeft al 13 jaar dag en nacht contact met psychiatrische patiënten die in armoede leven. Mensen die terecht op de vlucht staan voor de OCMW werkers, die "sociale politie" zijn. Ook de huurders verenigd in PASH (Platform Antwerpse Sociale Huurders) werden genegeerd. Dat zou Verbist en Woonhaven nog zuur opbreken.

PSYCHIATRIE STUIVENBERG ZIEKENHUIS.

Aan de woordvoerster van Woonhaven en dus van voorzitster Verbist werd door Gazet van Antwerpen gevraagd, wat er gebeurt met de kandidaat huurders die weigeren te tekenen ? Haar antwoord: "Dan riskeren ze hun plaats op de wachtlijst te verliezen" ! Dat is zuivere chantage. Schepen Leen Verbist (sp.a) is hier voor politiek verantwoordelijk.

Armoede leidt dikwijls tot problemen met de geestelijke gezondheid. Daar aan zijn de armen niet schuldig en daarvoor mogen ze door Woonhaven niet gediscrimineerd worden. Dat "contract" is een schending van het recht op privacy en een schending van het beroepsgeheim.

De Directeur van de psychiatrische kliniek van het Stuivenbergziekenhuis, Gie Goyvaerts, zei: "Dit document opent de deur voor misbruik. Woonhaven vraagt dat mensen een document ondertekenen waar in staat: 'Ik ben psychiatrische patiënt'. Dat kan niet. Met dit document kan Woonhaven huurders selecteren. Daarenboven zal geen enkele hulpverlener - arts, verpleegkundige, maatschappelijk assistent - dat document ondertekenen. Doen ze het wel, dan schenden ze het beroepsgeheim, waar op zware straffen staan".

OVERWINNING.

Maar, verzet loont. Zij die verzet kwamen, kregen de steun van de huurders vereniging PASH, van APGA (Antwerps Platform Generatie Armen) en van het Stuivenberg ziekenhuis. En van Stop Armoede Nu ! Tijdens hun actie kon medegedeeld worden dat een overwinning bereikt was. Leen Verbist en C° bonden in. Na een gesprek op haar kabinet, begreep men dat dit "contract" noch juridisch, noch deontologisch te verdedigen was. In de plaats zal er zoals het hoort beter gecommuniceert worden tussen professionele hulpverleners, wanneer er zich al eens problemen zouden voordoen.

Problemen die ook bestaan in woonstraten en dure appartementsgebouwen, met eigenaars. Problemen die ook aan alcohol en andere middelen verslaafde Gemeenteraadsleden kennen. Dit tenslotte ingetrokken plannetje van Woonhaven en Schepen Verbist, toont de minachting die bij het beleid en een deel van de maatschappij leeft voor "de Andere".

Die "Andere" komt met Stop Armoede Nu ! op straat en laat zich horen. Hij/zij is geen katje om zonder handschoenen aan te pakken. Zij vragen niet, maar eisen hun rechten op. Ze zijn betutteling en paternalisme beu. De publieke ruimte is van iedereen. De straten en pleinen zijn ook van de meest armen.

(1) "Ik ben een psychiatrische patiënt" - http://www.indymedia.be/en/node/31371
(2) "Stop Armoede Nu" - Foto's - http://www.indymedia.be/en/node/31516

Stop Armoede Nu

Moesten alle subsidie gelden, die het ACW en andere organisaties die de acties van Stop Armoede Nu organiseren, nu eens naar de armen gaan? Ipv een aantal mensen weer een dikke pree te geven om voor de armen actie te gaan voeren en organiseren..

Als de folks from the hill zich gaan moeien met de armen kan het alleen maar opbrengen voor hen.