Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

G8 Landbouwtop wil voedselcrisis bestrijden

G8 Landbouwtop wil voedselcrisis bestrijden

TREVISO (ITALIË) – De landbouwministers van de acht invloedrijkste industrielanden ter wereld vergaderen van 18 tot 20 april in Italië. Deze specifieke G8-ontmoeting wordt voor de eerste maal in de geschiedenis georganiseerd en moet beleidsvoorstellen over de heersende voedselcrisis behandelen vóór de effectieve G8-topontmoeting in juli. Broederlijk delen moedigt grootschalige landbouwinvesteringen aan, maar de duurzame kleinschalige landbouw dient ook een kapitaalinjectie te krijgen volgens de NGO.

De wereldwijde voedselcrisis begon zelfs voor de financiële crisis, twee jaar geleden, in een tijd van recordoogsten. De ‘hongercrisis’ moet nu opgelost worden. Vele oogsten dreigen immers te mislukken terwijl er al een record aantal mensen honger lijden.

Oorzaken
Ongeveer twee jaar geleden begonnen voedselprijzen plots enorm te stijgen. Daar zijn verschillende oorzaken voor. In veel graangebieden zijn er misoogsten geweest. Er is ook een sterk groeiende vraag in landen als India en vooral China waar mensen meer vlees beginnen te eten. Voor de productie van vlees heb je veel meer graan nodig dan als je het rechtstreeks opeet. Ook biobrandstof is een oorzaak. Tot voor kort brachten de VS per jaar 55 miljoen ton maïs op de wereldmarkt. Om ethanol te produceren is er nu al 130 miljoen ton maïs nodig. Dat is het voedsel waarmee men vroeger Caïro bevoorraadde. Ten slotte is er de klimaatverandering. In een aantal regio's zorgt dat wellicht nu al voor een dalende productie. Over het huidige effect van de klimaatverandering bestaat nog twijfel, maar het klimaat zal zeker in de toekomst een grotere rol spelen.

Zowel Europese als Amerikaanse boeren plantten minder dit jaar, omdat ze sowieso minder inkomsten hebben en omdat het moeilijker dan ooit is om een lening te krijgen. Het Amerikaanse ministerie van Landbouw meldde deze maand nog dat 7 procent minder land gebruikt wordt in de VS, een land dat 100 naties voorziet van landbouwproducten.

"6 miljard dollar"
De Verenigde Naties zijn duidelijk: “6 miljard dollar is er nodig om de honger te verhelpen. Dat zou nog redelijk goedkoop zijn, als je het vergelijkt met de financiële maatregelen die er op de G20 genomen zijn.”

Broederlijk Delen
“Miljoenen mensenlevens staan op het spel.” Zo benadrukt Broederlijk delen het belang van deze top. Volgens de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) is in 2008 het aantal mensen dat honger lijdt met 40 miljoen gestegen. Hierdoor loopt het aantal mensen dat honger lijdt wereldwijd op tot 963 miljoen.

“De G8-landen (Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Italië, Japan, de VS, Canada en Rusland) liggen door verkeerde beleidskeuzes in het verleden mee aan de oorzaak van de voedselcrisis en de huidige situatie van voedselonzekerheid in veel ontwikkelingslanden”, vertelt Pol De Greve, directeur van Broederlijk Delen. “Zij moeten dan nu ook hun verantwoordelijkheid opnemen en fouten uit het verleden corrigeren. We vrezen dat de G8 vooral willen investeren in grootschalige, industriële voedselproductie terwijl de lokale plattelandsbevolking aan de zijlijn blijft. Dat zou enkel meer honger veroorzaken. Twee derde van ’s werelds armen leven op het platteland. Investeren in duurzame kleinschalige familiale landbouw geeft deze mensen rechtstreeks een inkomen en is de meest efficiënte manier om armoede, en dus ook honger, te bestrijden.”

Om voedselcrisissen te voorkomen, zou de Landbouwtop een verdubbeling van de voedselproductie tegen 2050 voorzien, onder meer door een snelle toename van de landbouwproductie in ontwikkelingslanden. Massale landbouwinvesteringen zijn nodig volgens Broederlijk Delen, maar productieverhoging alleen garandeert geen duurzame voedselzekerheid.

Broederlijk Delen besteedt ook aandacht aan het voorkomen van sociale uitsluiting voor gemarginaliseerde bevolkingsgroepen en hun aansluiting bij sociaaleconomische ontwikkeling.

Bronnen:
Common Dreams
11.11.11
Interview Dirk Barrez