Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

"Er is nergens geld voor behalve voor het redden van de banken"

"Er is nergens geld voor behalve voor het redden van de banken"

Brussel -- Meer dan 50000 mensen over gans het land en uit verschillende Europese landen kwamen gisteren op straat voor een sociaal Europa. Bijna alle stemmen waren eensluidend. Zowel Europa als de nationale overheden moeten meer sociale maatregelen nemen om de crisis aan te pakken. "Er is geld in de kas maar dat wordt momenteel gegeven aan diegenen die de crisis hebben veroorzaakt in plaats van aan zij die het echt nodig hebben," aldus de betogers.

agfa.JPG

Bruno Geens Delegee bij Agfa Gevaert (op foto derde van links)

"Volgens onze bazen zit Agfa momenteel in de problemen. Ze hebben miljoenen winst gemaakt en nu hebben ze opeens een put. Volgens mij komt dat door de graaicultuur van de directie en het slecht management."

"We zijn hier vooral voor een sociaal Europa. Het kapitalistisch systeem is volgens ons ontploft. We willen zo geen tweede economie waar alles gebaseerd is op de winst. Maar een economie waar de winsten van de bedrijven voor een groot deel naar de werknemers gaat. De banken en de kapitalisten hebben de crisis veroorzaakt en dit kan enkel opgelost worden door meer controle op de banken en door de werknemersvertegenwoordigers meer inspraak te geven in het sociale van Europa."

"Ze zeggen vaak dat er geen geld is voor sociale maatregelen maar wij zeggen daarop dat ons geld naar doelen gaat die daar niet voor bedoeld zijn. Bijvoorbeeld de herstructureringen bij de politie is betaald vanuit de sociale zekerheid, dat kan voor ons niet. En het geld dat ze nu geven aan de banken om hun put te dekken? Dat kan toch niet, dat is ons geld. Als het geld van de werknemers in de kas blijft dan is er voor jaren een zekerheid voor de mensen die het nodig hebben. Er is geld genoeg om solidaire te zijn met zowel de zieken, werklozen als gepensioneerden over heel het land en niet enkel in Vlaanderen. "

eft.JPG

Edgar Stemmer van de European Federation Transport (Op foto, derde van links)

"We vinden het belangrijk om alle werknemers te verdedigen. We vragen Europa om maatregelen te nemen tegen sociale dumping. Onze sector is net als vele sectoren ook getroffen door de crisis. Vooral de wegtransport heeft het moeilijk."

"Dit is een financiële crisis. Niet de werknemers maar de spelers van het kapitaal hebben dit veroorzaakt. We kunnen hier enkel uit geraken als de overheid meer investeert in de werknemers, in opleiding van de werklozen in afwachting tot de crisis achter de rug is."

familiehulp.JPG

Marleen en Juliete uit Brussel werken bij Familiehulp

"We zijn hier solidaire met alle werknemers van alle sectoren. Ook van ons wordt te vaak geprofiteerd. We moeten alsmaar inleveren en krijgen er steeds minder voor terug. In onze sector voelen we druk stijgen. We moeten alsmaar meer klanten doen op één dag. We hebben dringend meer personeel nodig. De regering heeft er geld voor maar het zijn altijd dezelfde die ermee weg zijn, dat is niet eerlijk. "

danish.JPG

Igor is havenarbeider uit Denemarken (met fluo vestje)

"We zijn hier met een delegatie van 60 mensen uit Denemarken. We willen vandaag onze solidariteit tonen met al de werknemers. We willen een meer sociaal Europa. Ook in Denemarken beginnen we de crisis te voelen. De werkloosheid stijgt. Ik ben havenarbeider en sinds enkele maanden ook werkloos. "

"De kapitalisten en de grote banken hebben deze crisis veroorzaakt en zij moeten dat nu ook oplossen. Ik begrijp niet waarom de overheid nu nog miljoenen in de banken steekt om ze te redden. Wij betalen in Denemarken hoge belastingen dus de overheid moet geld hebben om sociale maatregelen te nemen tegen de crisis."

automobiel.JPG

Michel werkt in onderaanneming in de automobielsector (tweede van links)

"Momenteel gaat het nog goed in ons bedrijf maar hoe lang nog. We willen hier onze bezorgdheid en solidariteit komen tonen. De crisis is niet door ons veroorzaakt maar door het kapitalisme. Het kapitalisme zoals op één van de slogans staat is inderdaad schadelijk voor de gezondheid. Ze hebben met ons geld gegokt veel gewonnen en wij hebben er niets van gezien. Maar nu zitten ze wel in de problemen. Het is binnenkort verkiezingen en het is aan ons om te kijken op wie we gaan stemmen. Wie er echt iets voor ons kan doen."

001_HAN_6740_600.JPG

Jan Van der Poorten delegee bij Audi

"Het is de plicht van iedereen om op straat te komen om zijn ongenoegen te uiten. Het kan niet dat er voor sociale maatregelen geen geld is maar voor de banken hebben ze wel miljarden ter beschikking. Van waar komt dat geld? We weten één ding, de putten die ze nu maken die moeten wij vullen binnen een paar jaar. En dan weten ze ons wel te vinden. We zitten nu in een crisis van het kapitalisme. Je hebt twee keuzes. Ofwel gaan we het kapitalisme ondersteunen en binnen 20 jaar zitten we terug in een nieuwe crisis. Ofwel gaan we het een schop geven en overgaan naar een nieuw systeem. Een systeem dat gebaseerd op solidariteit, gelijkheid en gerechtigheid. Met andere woorden een echt socialisme."

"Er is geen geld voor sociale maatregelen zeggen ze vaak maar deze week hebben ze nog maar eens meer dan 20 miljarden uit hun hoed getoverd. Ze moeten weten wat ze willen natuurlijk. Er is nergens geld voor behalve voor het redden van de banken."

wereldsolidariteit.JPG

Herda Marima is delegee uit Soweta Zuid Afrika (Op foto vierde van rechts)
"Ik ben hier uit solidariteit met de workersrights. Het wordt meer een meer een probleem om als werknemer je rechten te verdedigen en werkgevers hebben ook steeds minder respect voor de rechten van de werknemers."

Edgar is delegee uit Indonesië (op foto derde van rechts)
"Ik ben delegee in de metaal in Indonesië. We zijn uitgenodigd door Wereld Solidariteit voor een internationale week. Een uitwisseling rond vakbondsrechten en waardig werk. We doen mee aan de ze betoging om ook onze solidariteit te tonen. De crisis voelen we ook in Indonesië. Er zijn heel veel betogingen. Het kapitalisme wilde alsmaar meer en meer winst en had geen aandacht voor de mensen."

Ali delegee uit Mauritanië (Op foto, tweede van links)
"Internationale week en wereld solidariteit. Een campagne voor waardig werk en hebben de eer om hier mee te lopen op de betogin en onze solidariteit te tonen. We willen hier duidelijk zeggen dat de werknemers niet verantwoordelijk zijn voor de crisis. Ik hoop dergelijke betogingen hun impact zullen hebben op nationaal en internationaal niveau."

Deze delegees zijn uitgenodigd door Wereld Solidaritei voor de Internationale Week in het kader van de campagne Waardig Werk. 14 vakbondsafgevaardigden uit het Zuiden kwamen getuigen over hun syndicaal werk en hoe ze omgaan met repressie tegen hun vakbonden. "We hebben dit jaar de nadruk gelegd op het belang van vakbonden en vrijheid van vereniging. Wij vinden dat vrijheid van vereniging de eerste stap is tot waardig werk," zegt Jacklien Broeckx van Wereld Solidariteit.