Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

[Interviews] Elf maal solidair met het Libanese en Palestijnse volk

[Interviews] Elf maal solidair met het Libanese en Palestijnse volk

Brussel - Vandaag zeiden in de straten van Brussel 10.000 mensen ondubbelzinnig 'Neen!' tegen de Israelische aanval op Libanon. Enkele portretten.

Jasmin.JPG

Jasmine, half-Palestijnse: "Hizbollah, Hamas,... dat zijn organisaties die zijn opgericht tegen de bezetting -- het zijn verzetsorganisaties. De kern van het probleem is de bezetting. In Palestina duurt die al voort sinds 1967, de Oslo- en andere akkoorden hebben daar niets aan veranderd. En uit Libanon heeft Israel zich in 2000 wel teruggetrokken, maar niet alles is opgelost: de gevangenen, de landmijnen, de controle van de Litani-rivier."
Ze is beschaamd over de houding van Europa: "Europa zit onder de sloef van Amerika, en haar politiek wordt enkel ingegeven door economische belangen. We zijn hier om te tonen dat de bevolking niet zo denkt, dat er mensen zijn die verandering willen zien, die zeggen aan onze regering: 'Waar is het menselijke aspect? Wij zijn niet akkoord met het feit dat jullie politiek altijd enkel economisch gericht is.'"
Voor alle duidelijkheid: "Ik haat Israel niet. Israel heeft het recht om in vrede te leven, maar het heeft niet het recht om volkeren te blijven onderdrukken, om volkeren het recht te ontzeggen om te bestaan, om hun mensenrechten met voeten te treden. Het is voor mij geen haat-haatspel. Ik kom gewoon op voor de menselijkheid."

vadermethezbollahvlagenzoon.JPG

Mohammed (links) komt van Mons: "Ik begrijp niet hoe het komt dat de wereld niet lijkt te zien dat Israel een kolonisatie uitvoert. Overal waar Israel haar veroveringtocht uitvoert wil het ons doen geloven dat het terroristen bestrijdt. Hizbollah is geen terroristische organisatie maar een verzetsbeweging" Het Israelische geweld maakt hem uitzinnig. "We krijgen zelfs niet de tijd om om onze doden te rouwen - daarom kom ik hier wat roepen. Manifesteren is het enige middel om onze woede en ons verdriet te tonen."

ACV.JPG

Veerle (Links op foto) is Vakbondssecretaris van LBC, de bediendenvakbond van het ACV. "We volgen de situatie in het Midden-Oosten al enkele jaren. We willen solidair zijn met de burgers en de werknemers in Libanon en Palestina, en dat proberen we ook mee te geven aan onze militanten. Dit jaar is er een delegatie naar Palestina gereisd - wij vinden het belangrijk reële contacten te creëren." Wat eist het ACV? "Het respecteren van de VN-conventies die al jaren met voeten worden getreden. Ook het feit dat men zomaar burgers aanvalt, kan voor ons niet."

mahmoed.JPG

Mahmoud: "De mensen in het Midden-Oosten krijgen het echt zwaar te verduren: kinderen, oude mensen - iedereen wordt zonder onderscheid geviseerd. En niemand die Israel stopt. Integendeel: Amerika steunt hun aanvallen."

Manarabischeles.JPG

Volgens Fouad (rechts), die behalve Belg ook Libanees is, heeft Israel nooit verteerd dat het zich in 2000 heeft moeten terugtrekken uit Zuid-Libanon. "Om zich te wreken straffen ze het hele Libanese volk".
Ismael (links): "Ik ben voor vrede en tegen geweld, overal ter wereld. Het doet me pijn te zien hoe Israel alle middelen aanwendt om een volk te vermoorden, onder het voorwendsel dat er twee soldaten zijn ontvoerd. Als je het aantal Libanese slachtoffers naast het aantal Israelische slachtoffers legt, zie je een onthutsend onevenwicht."

vrouwbelgischevlag.JPG

Zahra: "Ik ben een pacifiste. Ik betoog omdat ik genoeg heb van al die oorlogen. Ik streef naar de eenheid van al wat menselijk is. Anders gaat de wereld eraan. De principes die ik uitdraag zijn: vrijheid, broederlijkheid en gelijkheid." Van de Belgische regering verlangt ze klare taal: "Als ons land niet eens duidelijk stelling kan nemen tegen een oorlogsmisdaad die zich afspeelt voor onze ogen, dan is er een groot probleem."

artistescontremur.JPG

Myriam (Artistes contre le Mur): "Ik ben vooral bezorgd om het lot van de kinderen. Vrijheid is belangrijk voor alle kinderen van de wereld. Ook voor de Palestijnse kinderen, die hun land niet uit kunnen. Onze vereniging probeert hen, door het organiseren van artistieke vakantiekampen, toch wat van die vrijheid te geven."
"In Libanon staan we aan het begin van een spiraal van geweld die enkel kan gestopt worden als een aantal grootmachten hun verantwoordelijkheid nemen. Ik ben erg ontgoocheld in de Europese Unie: zoals gewoonlijk draalt ze, ontvlucht ze haar verantwoordelijkheid. Daarom komen we als burgers op straat om te tonen dat wij geen zin hebben om te wachten tot er duizenden doden zijn."

Guidovandenbrouck.JPG

Guido: "Ik ben 67 jaar dus ik heb al aardig wat anti-amerikaanse en ook anti-kapitalistische betogingen meegemaakt. Spijtig genoeg kom ik tot de bevinding dat de agressie en de oorlogszucht van Amerika van dag tot dag toenemen. Als je ziet wat er nu met Amerikaanse steun gebeurt in Libanon (en Palestina), dat is David tegen Goliath. En dan de zaken zo voorstellen alsof Hizbollah de schuldige is!"

tweejongemeisjes.JPG

Touria (links): "Israel krijgt veel te veel vrijheid - we moeten duidelijk maken dat er grenzen zijn." Wat ze verwacht van de Belgische of Europese politiek? " De aanval is in z'n 26ste dag, en we hebben nog niets substantieels gezien of gehoord. Ik heb totaal geen vertrouwen in de politiek. Het is de bevolking, hier en in het Midden-Oosten, die de zaken in beweging moet zetten." Hoe? "De enige manier die wij gevonden hebben om de Libanezen te helpen is manifesteren en zeggen dat we niet akkoord zijn."

BUggieke.JPG

Deze Marokkaanse die in Brussel studeert komt op straat tegen 'le massacre israélien et le silence arabe'. "Het is in de eerste plaats die Arabische stilte die het Israelische optreden mogelijk maakt." Een begin van oplossing? "Eerst een staakt-het-vuren natuurlijk. Maar wat ook essentieel is: het uitwisselen van gevangenen."

jongenpacevlag.JPG

Volgens Chakker staan we aan het begin van een Derde Wereldoorlog: "De Israelische aanval op Libanon komt bovenop die in Palestina. Maar daarnaast heb je ook de Amerikaanse agressie in Irak, Afghanistan, en binnenkort misschien Iran en Syrië. Willen ze het hele Midden-Oosten onder controle krijgen misschien? En altijd maar doen alsof het gaat om een strijd tegen het terrorisme! De aanslagen van New York zijn geen reden om een oorlog tegen de moslims te starten die begint te lijken op Hitlers genocide op de joden."

oorlogsmisdaden

ISRAEL en de VS ¨ wij zullen doorgaan ¨
niet te geloven en toch is het zo.(vervolg)

FROM ISRAEL TO LEBANON
Alle voorstellen en plannen van de VN of de EU worden zoals altijd weggewuift. Wanneer gaat de VN en de EU eens inzien dat al het bla bla, op allerlei soorten vergaderingen tot niets dient. Behalve dat er nu 960 Libanezen doodgebombardeerd zijn en dat alle nutsvoorzieningen kapot gebombardeerd werden.Daarnaast zijn er dan nog 3000 gekwestten en 1 miljoen vluchtelingen.

From the Lebanese the Palestinian and the Iraq People to the So Called '' Civilized '' West ....

Thank YOU.

Israël met de VS bommen, blijven dag en nacht Libanon en de Gazastrook bombarderen. ¨ Zij zullen blijven doorgaan.¨
Nog geen duizend woorden, eisen of resoluties zullen deze oorlogsmisdadigers tegen houden.
27 juli
Israël wordt door de VN niet veroordeeld voor het bombardement op een VN post in Libanon. De VS is tegen een veroordeling.
Vice eerste minister PERES ( ex socialist) : ¨Wij zijn niet begonnen¨.
28 juli
Israëlische granaat treft hulpconvooi.
180 beschietingen binnen de 24 u.
Rice terug naar Israël, van onmiddellijk staakt het vuren geen sprake.
Bush we moeten Israël de vrije hand geven om de Hesbolah te verslaan …
29 juli
Israël wil geen Humanitaire wapenstilstand
30 juli
Israëlische rakket dood 51 vluchtelingen waaronder 37 kinderen in Tyros, de verantwoordelijkheid ligt bij de Hesbolah … zegt de Israëlische legerleiding.
1 augustus
Bombardementen worden niet veroordeeld in de VN.
Israël verbreekt belofte.
Israël zet licht op groen voor uitbreiding grondoffensief.
Euro Ministers stemmen hun violen af ( op de eisen van Israël ).
EU roept op tot onmiddelijke staking van het geweld, om dan ¨LATER¨ tot een duurzaam Staak-Het-Vuren te komen ( dit is toch wat de VS en Israël wil.)
2 augustus
Vice Premier Shimon Peres (ex Arbeiderspartij) …. ¨ Nog één a twee weken ¨
Bombardementen hervat.
3 augustus
België wil ook gevechtstroepen leveren.
De EU zal het voortouw nemen ( dus doen wat de VS en Israël willen ).
SPa: alle voorwaarden moeten vervuld zijn ( met a.w. de voorwaarden die Israël stelt).
Israël valt Gazastrook binnen.
Blair verwacht binnen enkele dagen ¨staak het vuren¨.
4 augustus
Weer burgerslachtoffers bij luchtaanval.
Rice verwacht binnen enkele dagen ¨staak het vuren¨.
5 augustus
Israël zet offensief verder op Beiroet en Tyrus.
Blair werkt ! aan een resolutie (de zoveelste) om een einde te stellen aan de gevechten.
Annan lanceert nieuwe oproep ( de zoveelste).
Frankrijk en VS akkoord over Resolutie ontwerp !!
Zwaartste bombardementen sederd 12 juli : 250 luchtaanvallen, 4000 granaten.
En nu komt het ¨Bush en Rice vastbesloten Libanon te steunen ¨
6 augustus
Libanon verwerpt Frans/VS voorstel.
Israël neemt Palestijnse parlementsvoorzitter gevangen.

Woorden …. Woorden …… woorden

VN bezorgd, Rice ¨diep bedroefd ¨ze ziet het ¨staak het vuren zitten¨
Israël betreurd.
Rice jullie moeten voorzichtig zijn.
Straw UK, ongepast
Chirac, niet goed te praten.
Margareth Bechett, werkelijk verbijsterend.

Na één maand beschietingen en bombardementen zijn de VN, de EU en alle Politieke TV vedetten te laf om het niet enkel bij woorden te laten.
En blijven in feite trouw aan wat de VS en Israël willen.
De Westerse Media, TV, dagbladen laten niet zien wat er op de http://fromisrael2lebanon.info/ wel te zien is ( niet voor gevoelige mensen ).

Daden: … Geen …. Niets …. Nothing.
De West Europese zogenoemde socialistische Leiders …. zijn onvindbaar met uitzondering van T.Blair en Peres ( ex. arbeiders partij Israël ).

Ik blijf bij mijn mening, Leiders die in naam van het Socialisme weigeren hun kiezers op te roepen om masaal te betogen tegen de Israëlische oorlogsmisdaden in Libanon en Gaza, zijn verraders van het Socialisme. Zij zijn maar in één zaak geinterresseerd, dat zij zelf en hun dochters of zonen verkozen worden, om dan 4 of 6 jaar en een dikke wedde op te rapen.Hier is maar één antwoord op: Weg met dit soort leiders.

‘’Thank you “ UN, USA, Europe, Canada, France, UK & The Arab Regimes.

Bronnen: De Standaart, http://fromisrael2libanon.info/ ( wat u niet ziet op den TV of in de Gazet.)

Heyndrickx E.