Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Boycott Israel - Boycot Israel

Boycott Israel - Boycot Israel

Bruxelles - Brussel: Action Boycott Israel - Aktie Boycot Israel

_DSC0018.JPG

C'est dans le quartier du Quai du Commerce que s'est tenue, ce matin, une action du COBI *...

(*) Coordinatie Boycot Israel - Coordination Boycott Israel

_DSC0012.JPG

Persbericht:

KOOP GEEN GROTE DADELS DADELS UIT ISRAEL

Binnen enkele dagen begint de ramadan, de jaarlijkse vastenperiode voor moslims..
Eén van de meest populaire producten tijdens de ramadan is de dadel en ze wordt elke dag gegeten.
De kleine dadels (deglet nour) komen uit alle mogelijke landen rond de Middelandse Zee. Er zijn ook grote dadels (medjoul) en die groeien in principe in dezelfde landen maar slechts weinig landen exporteren ze. Het grootste deel van die grote dadels wordt in ons land geleverd door Israel.

Maar de meeste van die dadels worden gekweekt op grond die niet aan Israel toebehoort. Ze komen uit de Jordaanvallei, een deel van Palestina aan de grens met Jordanie. Maar het grootste deel van de grond in de Jordaanvallei is ingenomen door joodse kolonisten: al die nederzettingen zijn illegaal volgens het internationaal recht en een bezetter mag op die gronden geen economische activiteiten ontplooien.

Om die dadelplantages aan te leggen worden de Palestijnse bewoners door het Israelische leger weggepest: ze vernielen de huizen en de boerderijen en de waterputten van de boeren zodat de Palestijnen geen andere keuze hebben dan te vertrekken en in tentenkampen te gaan wonen.
De kolonisten pompen ook heel veel water op voor de dadelplantages en dat gaat ten koste van de Palestijnse boeren die daardoor veel minder water krijgen van de bezetter dan vroeger.

In de sector van de grote dadels (medjoul) is Israel marktleider op wereldvlak en om dat te blijven
heeft het nood aan extra grond...en die wordt gewapenderhand afgenomen van de Palestijnen in de Jordaanvallei. Door de uitbreiding van het areaal stijgt de export elk jaar bv. in 2007 met 20%.
Voor de helft van de kolonies in de Jordaanvallei is de productie van dadels een zeer belangrijke inkomstenbron...zonder die inkomsten uit de dadels zou het onmogelijk zijn om daar financieel leefbare kolonies te installeren.

Israël exporteert per jaar ongeveer 5.000 ton dadels: dat brengt het land 50 miljoen Euro op.
Vooral de Medjoul variëteit (grote dadels) wordt geëxporteerd.
In België worden er waarschijnlijk 100 ton dadels per jaar uit Israël verkocht = +/- 500.000 Euro.

De belangrijkste Israëlische firma's die hierbij betrokken zijn zijn Agrexco (CARMEL) en Hadiklaim met als bekendste merken: King Salomon, Jordan River, Carmel, Kedem en Top.

De Coordinatie Boycot Israel voert op verschillende manieren actie tegen de verkoop van deze dadels.
1.Aan moskeeën (vooral in grote steden als Antwerpen, Brussel, Charleroi, Luik en Verviers) verdelen we een speciale folder over dadels uit Israel (zie bijlage).
2.Op de markten in dezelfde steden wordt actie gevoerd bij de handelaren en klanten.
3.Invoerders en groothandelaars worden actief benaderd...en enkelen zijn gestopt met de verdeling van dadels uit Israël.

Deze actie wordt in verschillende landen in Europa gevoerd. Ze is een onderdeel van een breder actieplan “Boycot, Divestment and Sanctions” waartoe bijna tweehonderd Palestijnse sociale en culturele organisaties oproepen. In datzelfde kader wordt jaarlijks actie gevoerd aan warenhuizen om aan de directies te vragen geen producten uit Israel te verkopen en aan klanten om deze producten niet te kopen.
Deze acties zullen verdergezet worden tot Israel de VN resoluties, het internationaal recht en de mensenrechten respecteert.

_DSC0020.JPG
_DSC0027.JPG
_DSC0030.JPG
DattesoriginalV.jpg
DattesoriginalR.jpg

This photo report contains copyrighted material - All rights reserved
Copyright © Gino Dicandio

Note Importante - Belangrijke nota:

FR - Les photos présentes dans ce reportage ont été prises dans le cadre d'un travail de photographie urbaine ou d'un sujet faisant l'actualité avec, dans la majorité des cas, l'accord tacite ou autre des personnes photographiées.
Si vous estimez que votre image est présente à votre insu et que vous n'avez aucun rapport avec l'évènement public présenté ou que vous êtes trop reconnaissable et que la publication de cette photo peut vous porter un réel préjudice, n’hésitez pas à me contacter via la rédaction d'Indymedia afin de trouver la meilleure solution.

NL - De fotos afgebeeld in deze reportage zijn genomen in het werkkader van stedelijke fotografie of in het kader van een onderwerp van de actualiteit met, in de meeste gevallen, stilzwijgende of andere toestemming van de gefotografeerde personen.
Indien U meent dat uw afbeelding is gebruikt zonder uw toestemming en dat u geen enkel verband heeft met het voorgestelde publieke evenement, of dat u te herkenbaar bent afgebeeld en dat de foto u schade zou kunnen berokkenen, aarzel niet om contact met mij op te nemen via de redaktie van Indymedia teneinde een betere oplossing te vinden.

Gino