Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Werkgevers smeken: "Laat ons ondernemen"

Werkgevers smeken: "Laat ons ondernemen"

BRUSSEL -- Een breed front van werkgeversorganisaties slaakt een noodkreet. Met de campagne 'Laat ons ondernemen!' proberen ze enkele oude werkgevers terug bovenaan de agenda te krijgen.

Het waren niet de beste weken voor werkgevers. Het conflict bij AB Inbev zette nog eens de schijnwerpers op de torenhoge bonussen van ceo's en toen vorige week het bericht kwam dat Opel Antwerpen dicht moet, maakte heel België kennis met de “kille en harteloze saneerder” Nick Reilly.
De campagne van de werkgevers is dus goed getimed. De werkgevers lanceren een website en een petitie: www.laatonsondernemen.be.

“We voelen ons in de steek gelaten, wanneer we bestempeld worden als de oorzaak van alles wat fout gaat... De ondernemers van dit land hebben hun buik vol van de culpabilisering. Trop is teveel!” Zo klinkt het in de eerste paragrafen van hun manifest.

De werkgevers eisen dat het vrijwaren van de concurrentiekracht van de bedrijven de absolute prioriteit wordt in 2010. Ze willen dat er een “roadmap” wordt opgesteld om de verschillende handicaps weg te werken. Eén van die handicaps zijn de loonkosten. "Het structureel mechanisme van de automatische indexering is hier niet vreemd aan", schrijven de werkgevers.

Over de harmonisatie van het statuut van de arbeiders en bedienden zeggen de werkgevers dat er “eerst een oplossing voor het ontslagrecht moet komen”. Dat ontslagrecht moet voor alle werknemers identiek worden. De werkgevers willen dat de opzegtermijn beperkt wordt tot “een aantal weken per vijf dienstjaren”. Nu hebben bedienden recht op minimum 3 maanden per begonnen schijf van 5 jaar.

De werkgevers willen ook snel een Eindeloopbaan- en Pensioenpact afsluiten. Het pensioenstelsel moet rekening houden met de toegenomen levensverwachting. Er moet ook gesnoeid worden in de regelingen van volledige of vervroegde uittrede.

Om de economie te innoveren moet er volgens de werkgevers een Green Bank komen die de nodige financiering voorziet voor ecologisch verantwoorde projecten.

Het manifest werd ondertekend door ondermeer VBO, Unizo en Voka.