Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Infoavond "Afrikaanse Jongeren in Antwerpen" in de Usos.Zo'

Infoavond "Afrikaanse Jongeren in Antwerpen" in de Usos.Zo'

Zo'n 120-tal vooral studenten,hadden maandagavond plaats genomen in het prachtig promotiezaal 'De Grauwzusters'van de Universitaire Stichting voor Ontwikkelingssamenwerking (USOS)voor een infoavond over 'Afrikaanse Jongeren in Antwerpen'.

IMG_3130.JPG

Wat is Usos?
"De universiteit is een venster op de wereld.Het is een leerhuis dat je in contact brengt met culturen en concrete mensen van hier,elders,...overal.Om elkaar te helpen om de brug te slaan tussen onzelf en de andere kant van de wereld hebben mensen uit alle geledingen van de vroegere UFSIA midden jaren '80 de koppen bij elkaar gestoken en Usos opgericht:de Universitaire Stichting voor Ontwikkelingssamenwerking.Usos is een kleine vzw,financieel gesteund door 'Universiteit Antwerpen' en de 'Vlaamse Jezuïeten',gedragen door de vrijwillige inzet van personeelsleden en studenten.Het is een unieke samenwerkingsverband op de universiteitscampus met een minimale staf en een maximale werking" verklaarde ons Janus Verrelst uit de Raad van Bestuur.
"Wij leggen bruggen tussen Noord en Zuid,tussen studenten en onderzoekers van hier en ginds,tussen leren en leven,tussen je studietijd en je engagement.We zijn universiteit in actie:zien,horen en voelen hoe geleefd wordt hier en aan de andere kant van onze aardbol.In de drie continenten van het Zuiden,werkt Usos samen met gedegen plaatselijke partners aan ontwikkelingsprojecten,onderwijs en onderzoek.Op de UA-campus biedt Usos aan alle geïnteresseerde studenten een waaier boeiende leerprojecten aan als inleefreizen,onderzoeksstages,debattencycli,sociale stages",zei ons directrice Christiane Timmerman.
De aangepaste locatie dus voor deze infoavond van Billy Kalonji,bedenker van het project.
Verschillende organisaties ook zonder wie het bestaan "zéér miniem zou zijn"-woorden van Billy zelf-,zoals Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad,De 8,Het zuiderpershuis,Het Museum van Tervuren,Manu Mondo,Sfinks Festival én,Cemis:zij zorgde voor de aangepaste locatie van de avond.
Enkele zinnen van de openingspeech van initiatiefnemer Billy Kalonji willen wij wel nog kwijt....:
"Ik heet u van harte welkom in deze prestigieuze zaal,namens de Afrikaanse gemeenschap in Antwerpen,Talentendag Coördinatiegroep en namens alle jongeren die deelnemen aan het groot project 'Als een wereld zo groot,waar je vlag staat geplant'.
Twee redenen hebben ons vandaag hier gebracht;
-Enerzijds willen we onze jongeren de kans geven de universiteit regelmatig te bezoeken want in tegenstelling tot wat ergens anders gebeurt,is onze jeugd te weinig aanwezig of zelfs volledig onbestaand in het universitair milieu in Vlaanderen en in het bijzonder in Antwerpen.
-Anderzijds willen we de universiteit beïnvloeden om de wetenschappelijke onderzoeken omtrent onze gemeenschap aan te moedigen en te bevorderen met als doel simpelweg 'te bestaan'."...
..."Hét woord is gevallen:'Bestaan'.Sinds de aankomst van de eerste Afrikanen in het Belgische koninkrijk in 1894 zijn er zeer weinig geschreven documenten over de Sub-Saharische Afrikaanse gemeenschap te vinden.Zeer weinig structuren kennen ons echt,zeer weinig organisaties kennen onze karakteristieken,onze eigenaardigheden,..."
..."eestal worden de verzamelde gegevens over andere gemeenschappen toegepast opons met weinig og geen aanpassingen.Dit geeft de analyse een vertekend beeld.Het word tijd rekening te houden met de signalen die zich alsmaar meer manifesteren.Enerzijds het opduiken van talrijke talenten maar anderzijds verontrustende signalen over het verstikkende gevoel bij jongeren dat zich uit in een nog te onderdrukken agressiviteit.Gelukkig maar voor hoelang nog?"...
Over de redenen(2) van de uitnoding maandagavond nu dit:
"Reeds 6 jaar werkt Mwinda Kitoko samen met verschillende Antwerpse jongerenorganisaties en met steun van 'Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad' en 'De 8'.Wij proberen enerzijds jongeren vertrouwen in zichzelf te geven en op eigen benen te staan;Langs de andere kant willen we hen het bestaan van jongerenorganisaties en andere leren kennen en hen leren samenwerken met deze structuren.
Na 6 jaar constateren we dat deze samenwerking zeer zwak is en te wijten is aan onwetenheid van zowel de jeugd als van de organisaties.
Dit heeft ons gebracht naar de 2de reden waarvoor we hier zijn.
Een samenwerking opbouwen door het ontdekken van elkaars kenmerken wat een absolute noodzakelijkheid is om beter samen te leven.
Zeg men niet:
Hoe beter je een ander kent,hoe meer je hem verschillend vindt!"...
"We profiteren van deze dag als hét begin van de officiële samenwerking tussen Afrikaanse jongeren en Antwerpse structuren.We hebben ook het jaar 2010 gekozen als het jaar van effectieve deelname van onze gemeenschappen aan het leven in deze stad.Een symbolisch jaar,omdat dit jaar een tiental Afrikaanse landen hun 50 jaar onafhankelijkheid vieren".

Daarna werd in de congreszaal een korte presentatie over de Afrikaanse Gemeenschap in Belgie voorgesteld.Een korte historisch overzicht van de Afrikaanse Gemeenschap in Antwerpen en uitleg over het project voor jongeren,het project zelf en de vooruitzichten en een vraag&antwoord.
Nog dit:het programma werd voorgesteld in 2 talen(Nederlands&Frans).
"Zodat iedereen,ook onze gasten uit Brussel en het Zuiden van het land,het project kon begrijpen en actief kon deelnemen" zei ons nog achteraf Billy Kalonji.
Een klein beeldverslag is hieronder te bekijken.

IMG_3131.JPG
IMG_3132.JPG
IMG_3133.JPG
IMG_3135.JPG
IMG_3142.JPG
IMG_3144.JPG
IMG_3145.JPG
IMG_3148.JPG
IMG_3152.JPG
IMG_3153.JPG
IMG_3155.JPG