Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Friends Of The Earth herdenkt Tsjernobyl met actie

Friends Of The Earth herdenkt Tsjernobyl met actie

Gisteren voerde Friends Of The Earth actie aan de kerncentrale van Doel, omdat het om 01u23 net 21 jaar geleden was, dat de kerncentrale van Tsjernobyl, een stad gelegen in het Noorden van Oekraïene, ontplofte.

DSCN1663.jpg

Voorafgaand aan de fakkelwake die vertrok vanuit Kieldrecht, was er een politiek debat met Nelly Maes (SP.a-Spirit), Els Keytsman (Groen!), Pol'D'Huyvetter(Friends Of The Earth) en Patrick Vankrunkelsven (Open VLD).

In het debat werd gediscussieerd over de wet op de kernuitstap, (meer info): http://www.uitstapkernenergie.be

En ook over het nut en de gevaren van kernenergie en de vraag waarom de regering niet meer investeert in hernieuwbare energie (windmolens, zonnepanelen). Duidelijk werd dat hier de economische belangen een rol spelen.

Ook werden er tips gegeven om energie te besparen (spaarlampen, huishoudtoestellen met stroomonderbreker).

Na het debat, vertrok er een fakkelwake om de ramp in Tsjernobyl te herdenken. Rond 01:00 kwamen de actievoerders aan en hield Pol D'Huyvetter een toespraak. Het was ijzig stil om 01u23 en de aanblik van de kerncentrale van Doel gaf een heel onaangenaam gevoel. Er werd nog een die-inn gehouden en nadien werden er met krijt teksten op de grond geschreven. (Die vandaag reeds " keurig " weggeveegd waren).

Bij de ramp in Tsjernobyl in 1986 stierven bij de brand en de explosie zelf 31 mensen. De evacutie van de nabije omgeving gebeurde echter pas een dag later. 3500 mensen weigerden om geavucueerd te worden. Slechts een kleine 400 van hen zijn nog in leven. 40% van de oppervlakte van Europa werd besmet en de gevolgen daarvan zijn nog steeds voelbaar. Een ander onderzoek toonde aan dat ongeveer 300.000 mensen nog steeds radioactief besmet voedsel eet.

Ook kernafval(denk aan de radioactieve verontreiniging in de Molse Nete) en nucleair terrorisme (tijdens het debat kwam naar voren dat de VS blijkbaar na 09/11 heeft gevraagd aan België om de kerncentrales beter in het oog te houden, een vraag waar de regering niet op is ingegaan) zijn een niet weg te denken probleem. Kernenergie is ook een heel dure energiebron welke zich enkel kan ontwikkelen dankzij overheidssubsidies. (Meer dan 1 triljoendollar voor het onderzoek en de ontwikkeling sinds 1950 tegenover 50 miljard dollar voor hernieuwbare energie in dezelfde periode.) Het ontginnen van uranium op grondgebied van inheemse volkeren voor 'onze propere centrales' heeft voor hen ook verregaande gevolgen.

Nu zijn er nog steeds wereldwijd 12 kerncentrale's van het 'Tsjernobyl'-type in gebruik. 12 keer de kans op een ramp als Tsjernobyl, vooraleer mensen beseffen wat de gevolgen van kernenergie zijn,....

Meer info: http://www.motherearth.org

DSCN1519.jpg
DSCN1543.jpg
DSCN1537.jpg
DSCN1536.jpg
FSCN1681.jpg
DSCN1548.jpg
DSCN1566.jpg
DSCN1568.jpg
DSCN1556.jpg
DSCN1558.jpg
DSCN1560.jpg
DSCN1585.jpg
DSCN1583.jpg
DSCN1579.jpg