Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Gezinsbond wil beperking op kinderreclame in audiovisuele media

Gezinsbond wil beperking op kinderreclame in audiovisuele media

BRUSSEL -- De Gezinsbond voelt zich verraden omdat het Vlaams Parlement de beperking op kinderreclame, de 5-minutenregel, heeft afgeschaft terwijl de bijhorende voorwaarden de mist ingaan. Maar de Gezinsbond vindt nog steeds dat reclame gericht op kinderen in de audiovisuele media moet beperkt worden. In een interview zegt Katelijn Vanzegbroeck van de studiedienst ook dat ''het hele gebied van het internet, waar geen enkele regulering bestaat, dringend aan een stevige controle toe is.''

''Sinds 1991 bestond er in Vlaanderen een duidelijk beperking op kinderreclame op televisie. Vanaf vijf minuten voor tot vijf minuten na een kinderprogramma, mocht er geen reclame worden uitgezonden. Dat heette de vijf-minutenregeling. In Europa waren er twee landen waar er ook een strenge regeling bestond. Zweden staat geen kinderreclame toe. Griekenland pakt het anders aan door geen reclame voor speelgoed toe te laten tussen 7 uur 's morgens en 22 uur 's avonds.''

''Nog in 2000 stemde het Vlaams parlement een resolutie waarin het aan de Vlaamse regering vroeg om de inspanning van Zweden, dat toen het voorzitterschap van de Europese Unie had, te steunen om de bescherming van kinderen tegen reclame op televisie te veralgemenen op Europees vlak. Dat is uiteindelijk niet gelukt. De macht van de publiciteitslobby was te sterk.''

Hoe ondervindt u de macht van de reclamelobby?

''Oh, we zien dat bijvoorbeeld bij hoorzittingen van de Europese parlement, waarbij bijna geen vertegenwoordigers van de verbruikers aanwezig zijn, maar wel voltallig de belangenvertegenwoordigers van de producenten en van de reclamebranche. De huidige EU-commissaris voor informatiemaatschappij en media, Viviane Reding, is bijzonder karig met haar aandacht voor consumentenorganisaties.''

''Bij de herziening van de nieuwe Europese TV-richtlijn stellen we vast dat de stem van de consument ondergeschikt wordt gemaakt aan een totaal ongebreidelde commercialisering. Dat betreurt de Gezinsbond ten zeerste.''

''Ook minister Bourgeois van Media was bij het aantreden in de Vlaamse regering nog uitdrukkelijk voor het behoud van beperkingen op kinderreclame. Het staat uitdrukkelijk in zijn beleidsnota en in het Vlaams Parlement waren de meeste partijen voor het behoud. Boegbeeld Carl Decaluwe van de CD&V pleitte zelfs voor een uitbreiding ervan.''

Keerpunt
''Het keerpunt situeert zich ergens in 2006, in de marge van de strijd rond de nieuwe beheersovereenkomst van de VRT. Ondertussen was VTM naar buiten gekomen met cijfers over de gemiste publiciteitsinkomsten rond kinderprogramma's. En er was de opkomst van het Nederlandse kindernet Nickelodeon dat sinds een paar jaar over Vlaanderen uitzendt. Nickelodeon is niet gehouden aan de Vlaamse wetgeving rond televisiereclame en mag dus wel kinderreclame brengen.''

''Op 15 maart 2006 heeft het Vlaamse parlement een met redenen omklede motie ingediend, die de regering vraagt 'een oplossing te zoeken voor het probleem van de vijf-minutenregeling'. Dat wilde evenveel zeggen als “we willen ervan af”.''

''Maar er stond toen nog uitdrukkelijk bij: 'op voorwaarde dat er investeringen komen in kwaliteitsvolle Vlaamse kinderprogramma's.' Die voorwaarde heeft Bourgeois zelfs nog herhaald in zijn beleidsbrief van oktober 2006.''

''Er was ook een tweede voorwaarde, namelijk een inhoudelijke code opstellen rond kinderreclame. Dat gaat over de reclame inhoud, over reclame rond slechte voeding, vermenging van fantasie en werkelijkheid. Heel moeilijk te controleren zaken. Bovendien is Nickelodeon, dat gediend heeft als aanleiding om de vijf-minutenregel af te schaffen, als buitenlandse zender evenmin gebonden aan die deontologische code.''

Verraad
Begin 2007 is dan de vijf-minutenregel afgeschaft bij decreet. Dat gebeurde door het decreet van 2 februari 2007, dat op 23 februari in het staatsblad gepucliceerd werd. Onmiddellijk daarop zijn de commerciële zenders beginnen roepen dat ze geen geld hadden om te investeren in kwalitatieve Vlaamse kinderprogramma's, omdat de kloof met Nickelodeon ondertussen te groot was geworden. En minister Bourgeois heeft laten weten dat hij de zenders niet kan verplichten te investeren. Dus het decreet is veranderd, maar de bijhorende voorwaarde wordt afgevoerd.''

''Dat is wel zeer eigenaardig, want de zenders hebben zich nooit gehouden aan de vijf-minutenregel. VTM voegde video-clips in direct na een kinderprogramma om daarna direct over te gaan tot reclame. VT-4 overtrad de regel openlijk, en heeft daarvoor zelfs eind 2006 nog een fikse boete gekregen van de Vlaamse Regulator voor de Media . Dus ze haalden toen wel reclame binnen.''

Wat verder?
''De Gezinsbond ijvert voor een positief, pro-actief en stimulerend media-aanbod naar kinderen toe. Reclame gericht op kinderen via de audiovisuele media moet beperkt worden en wij willen alle initiatieven ondersteunen.''

''Bovendien moet er dringend een regeling komen voor het hele gebied van het internet. Daar is op dit moment geen enkele regelgeving of controle. Kinderen worden op kindgerichte websites gelokt via banners of clicks naar ongewenste publiciteit.''

De overheid kan eraan werken om een positieve ruimte te creëren door een veilige internet omgeving voor kinderen te garanderen. Naar het voorbeeld van de veilige chat-ruimtes.''


Aankondiging debat: Media en reclame. Kinderen in de vuurlijn.

Indymedia.be/GetBasic organiseert een paneldebat op woensdag 30 mei om 19 uur in ACV Brussel, zaal Vansintjan, Pletinckxstraat 19 in Brussel (metro Beurs)

Test-Aankoop, Oivo, Equipes Populaires en andere brengen hun stem in het debat.

Zie uitnodiging op
http://www.indymedia.be/nl/node/9331