Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Diederik

Diederik's picture

Naam

Diederik De Mezel

About Diederik

°1966 in Gent. Verre oorden hebben mij altijd geboeid. In 2004 reisde ik naar Marokko, in 2005 reisde ik naar India en Nepal.

In augustus 2006 vertrok ik voor een maand naar Zuid-Afrika. Reed ongeveer 3000 km door het prachtige landschap, ontmoette en praatte er met heel wat mensen. Luc Ribbens van Africa Matters hielp me enorm bij het plannen van deze ongelooflijke trip van noord naar zuid, van natuur naar steden, van weelde naar armoede. Al gauw merkte ik hoe ongelijk het er hier aan toegaat, je moet maar eens rijden van de luchthaven naar Kaapstad centrum. 3 september was mijn vlucht terug naar huis. Enkel weken later boekte ik terug een vlucht naar Kaapstad dat ondertussen een one way ticket geworden is. Ondertussen ben ik hier nu al een tijdje in het land waar vroeger apartheid heerste maar desondanks nog duidelijk zichtbaar is na het afschaffen in 1994. Telkens we praten met de plaatselijke bevolking smeken ze om hulp. Zoals je kan lezen in mijn stukje van Kaapstad naar Elandsbaai is er veel werk aan de winkel om alles op gelijk niveau te brengen. Ik ben al enkele jaren fotograaf/reporter voor indymedia en werk sinds eind 2005 nauw samen met Africa Matters.
Er werd me gevraagd of ik een blog wou starten en ik heb geen moment getwijfeld.
Mijn blog wordt er dus eentje met fotos, verhalen, gesprekken en nieuws uit Zuid-Afrika.

Diederik's blog

Ghislain Kanga "Ik hou er niet meer van om in dit land te blijven"

Volgens de laatste berichtgevingen is de situatie onder controle maar ik hoor nog steeds dat grote waakzaamheid nodig is. Intussen hebben politie-ambtenaren in Vredenburg verklaard dat zij onderhandeld hebben met diverse betrokken partijen om het mogelijk te maken voor de vreemdelingen zo snel mogelijk terug te keren naar hun huizen. Inspecteur Jacobus Fortuin zei dat meer dan 600 buitenlanders werden geevacueerd naar een feestzaal in Vredenburg in het weekend als voorzorgsmaatregel na xenofobe aanvallen die elders in de provincie uitbraken. Raadsleden, leden van de gemeenschap, maar ook voor buitenlandse leiders kwamen tot een akkoord dat buitenlanders die willen terugkeren naar hun huizen niet zullen worden aangevallen.

Een inwoner van de Townships in Vredenburg vertelde me dat ondertussen de gemoederen bedaard zijn maar voor de Algerijnen is de terug keer naar hun huizen momenteel niet meer mogelijk. De frustratie bij de mensen is dat de Algerijnen overal winkels hebben die te duur zijn en ze gewoon alles overnemen volgens hem. Momenteel wordt het voor hen enkel wachten op bussen om geevacueerd te worden verklaarde hij mij.

Ghislain Kanga een Congoleese vluchteling wonende in Paarl in Zuid-Afrika verspreidt momenteel een pamflet met de een oproep om halt toe te roepen aan het xenofoob geweld. Ik vroeg zijn reactie op het xenofoob geweld dat er momenteel heerst en welke reacties hij kreeg op zijn pamflet.

”Ik ontvang verschillende reacties van veel mensen over de hele wereld, met meestal het advies om me veilig te houden. Veel Zuid-Afrikanen melden me dat ze rouwig zijn om wat nu gebeurd en een aantal vragen mij te zwijgen omdat de regering het probleem onder controle heeft. Maar ik persoonlijk denk van niet, omdat dit soort atuttide tegen ons (buitenlanders) al enige tijd problematisch is als ik denk hoe men mij behandelde by Home affairs, politie en de banken.”

”Meestal word ik als asielzoeker bij het in orde brengen van mijn papieren uitgescholden door het personeel en de bewakers van binnenlandse zaken.”

”Bij de politie kan men haast geen klachten neerleggen want we hebben zogezegd geen rechten omdat we buitenlanders zijn. Met mijn papieren kan ik hier geen bankrekening openen.”

”Ik was niet verbaasd over wat er nu gebeurt, omdat de vluchtelingen in Zuid-Afrika reeds ongeoord behandeld werden.”

”ik kan het zelf niet geloven dat bepaalde groeperingen ons gewoon beginnen te slaan, te doden en zelfs verbranden en dit terwijl de president in Tanzanie was en bij zijn terugkeer de grootste problemen al achter de rug waren.”
Alleen de president kan op grond van artikel 201 van de Grondwet, toestemming verlenen aan het leger om samen te werken met de politie.

”Momenteel blijkt alles weer rustig te zijn maar dit garandeert nog geen veilig verblijf in het land. Blijkbaar is deze overheid niet in staat om het land te leiden want de bevolking krijgt het recht om de wet in eigen handen te nemen wanneer ze maar willen.”

”Eigenlijk liegen de autoriteiten van dit land die verklaren dat alles onder controle is want deze middag is een nog vluchteling vermoord in DU Noon.”

”Het is verschrikkelijk jammer, sommmigen onder ons leven al vele jaren gelukkig in Zuid-Afrika maar vandaag verblijven ze in de kampen waar de toestand soms erbarmelijk is door gebrek aan electriciteit, water en voedsel.”

”Ik hou er niet meer van om in dit land te blijven.”

Lees meer / 1 comment(s)

Ook andere steden aan de West-Coast bleven niet gespaard dit WE

Vandaag kreeg ik terug de politie aan de deur om te kijken of alles nog rustig was en zag duidelijke een bekommernis op hun gezicht. Ze zeiden me duidelijk heel waakzaam te zijn en hen onmiddelijk te contacteren bij enig probleem. Ik kon het haast niet geloven maar na een gesprek met Helene Meissenheimer(journaliste van de Westlander) waardeer ik ten zeerste hun bekommernissen hier in Elandsbay.

Helene Meissenheimer
”Helaas is het geweld zich al uitgebreidt tot de stad Vredenburg(een 100 km van Kaapstad richting Namibie) in het weekend en veel buitenlanders zijn geevacueerd uit hun huizen. De meeste van hen worden momenteel gehuisvest in de hal op het sportveld. Gelukkig, met uitzondering van Laingville (st Helena Bay), lijken de andere steden gespaard van het geweld.

Er zou sprake zijn van een derde macht en dat het geweld georganiseerd en gepland is door een tot hiertoe nog onbekende groep mensen. Zonder een concreet bewijs kan ik alleen maar speculeren wat de oorzaken zijn. Ik heb zo mijn vermoedens over de oorzaak. Vaak wordt de melding gemaakt dat er een gerichte groep van jonge mannen het geweld plegen en ik vraag mij ook af of het geweld geen pathetische politieke zet is voor meer macht aan deze groep in de regerende partij en dat valse beschuldigingen verspreid worden over de buitenlanders, zoals vb met het weglopen van banen van de lokale bevolking en dat zij zelf de oorzaak zijn van de laatste voedsel en brandstof prijsstijgingen om hun eigen bevolking aan te zetten voor het gebruik van geweld tegen de buitenlanders. Een politieagent vertelde me in zijn advies dat een groot deel van wat er gebeurt met name in de West-Kaap het meer te maken heeft met criminelen die van de situatie gebruik maken zodat ze een Somalische winkel kunnen beroven dat dan wordt bekeken als zogenaamd vreemdelingenhaat, maar in feite is het gewoon diefstal en roof.”

Ondertussen melden de kranten dat de situatie meer onder controle komt en alles wordt gedaan om de veiligheid van de mensen te garanderen bij de terugkeer naar hun huizen of naar hun land. Hieronder een samenvatting van de berichtgevingen in Zuid-Afrika.

Politici, religieuze leiders en leden van de civiele samenleving hebben verzekerd dat de vreemdelingen in Durban veilig zijn en vrij om in Zuid-Afrika te blijven.

Western Cape Premier Ebrahim Rasool vraagt om het leger in te zetten in de provincie volgende week om de vluchtelingen die zijn ontheemd door de golf van xenofobische aanvallen te ondersteunen. Duizenden buitenlanders worden ondergebracht in gemeenschap zalen, kerken en politiebureaus in de Cape Peninsula.

Ook Burgemeester Helen Zille van Kaapstad vraagt om het leger in te zetten als een vredesmacht als de buitenlanders terug keren naar hun huizen de ze ontvluchtten uit angst voor het xenofoob geweld.

Ze zei dat de stad, die momenteel duizenden vluchtelingen opvangt, de reïntegratie van mensen die willen terugkeren naar hun huizen volledig zal ondersteunen. En tevens hulp bieden aan de mensen die naar hun land van herkomst willen terugkeren.

De nationale vervolgingsinstantie (NPA) en het ministerie van Justitie kwamen vandaag bijeen in Pretoria om te beslissen over de procedure om 500 verdachten te vervolgen.

Men zal trachten zo snel mogelijk te beschikken over voldoende middelen voor het oprichten van speciale rechtbanken en rechterlijke ambtenaren aldus NPA woordvoerder Tlali Tlali.

Tijdens een vergadering van de civiele organisaties in het centrum van Diakonia(Durban) zei Kathy Govender van de commissie voor de mensenrechten dat de grondwettelijke rechten van de vreemdelingen moet gehandhaafd blijven.

Ondertussen ligt Mbeki vanuit verschillende hoeken zwaar onder het vuur.

Politiek analist Sipho Seepe zei dat de veroordeling van de xenofobe aanvallen van president Thabo Mbeki te laat kwam in zijn toespraak tot het land. Mbeki zei dat de Zuid-Afrikaanse Politie Dienst, het Zuid-Afrikaanse leger en andere wetshandhavingsinstanties de opdracht had gekregen om alles te doen wat nodig is om de mensen achter de aanslagen op te pakken.

Lees meer / 0 comment(s)

Advocaten stellen een 24-uur rechtssysteem voor in Zuid-Afrika

De aanhoudende misdaden in Zuid-Afrika dreigen meer en meer te ontsporen en de regering heeft kennelijk moeite met het beperken ervan. De leden(Advokaten Sharise Weiner SC, Donovan Smith and Shaida Mahomed) van de juridische beroepsgroep in Zuid-Afrika hebben besloten om stap voorwaarts te bieden met de oprichting van een 24-uurs gerechtsysteem. Het gerecht, dat zal reageren op de arrestaties, wordt vrijwillig bemand door leden van de beroepsgroep.
De advocaten achter de regeling vragen de overheid om voor een wetgeving te zorgen voor een naadloze arrestatie, aanklacht, vervolging en veroordeling of een vrijspraak van de beschuldigde bij vaststelling van een hooggeplaatste officier van justitie, gelet op de omstandigheden van de arrestatie en of de getuigen onmiddellijk beschikbaar zijn en er voldoende bewijs is voor een succesvolle en onmiddellijke vervolging.

De advocaten stellen dat de wetgeving zal twee doelen dienen. Ten eerste zal het een nul-tolerantie in de hand werken door direct komaf te maken met kleine criminaliteit, zoals winkeldiefstallen, niet geweldatdige misdrijven zoals corruptie van de overheid en corruptie bij gemeentelijke ambteneren.
Ten tweede zal het ervoor zorgen dat gewelddadige misdaden zoals moord, verkrachting en gewapende overval sneller behandeld worden waardoor de vrijlating van een verdachte of een vertraging in de vervolging kan opleveren voor de openbare veiligheid voorkomen wordt.

Een dergelijke wetgeving zal volgens de advokaten veel voordelen scheppen. De uitvoering ervan zal leiden tot minder overvolle gevangenissen door het verminderen van het aantal gevangenen in afwachting van hun proces door bijvoorbeeld het opleggen van dienstverlening aan de gemeenschap voor criminelen waar een gevangenis straf zou ongepast zijn.

Wat wordt voorgesteld is dat de wetgeving moet zorgen voor de oprichting van speciaal 24-uur hof met de status van: oa gerechtsmagistraten die een nultolerantie zullen hanteren en een hoger gerechtshof bemand door waarnemende rechters en mensen uit de praktijk voor de gewelddadige misdaden.

Voorgesteld wordt dat de advocaten van de balie hun diensten op vrijwillige basis aanbieden en zonder kosten op treden als waarnemende rechters / magistraten, officieren van justitie en / of openbaar verdedigers. Een proefproject zou van start gaan in Gauteng en indien succesvol toegepast worden in andere gebieden.

De onmiddellijke vervolging en bestraffing van overtreders zal het vertrouwen in de rechterlijke macht, de belangen van de burgers en slachtoffers van misdrijven verhogen door de efficiënte en effectieve straffen en het sneller verwijderen van gewelddadige criminelen uit de samenleving.

De onmiddellijke vervolging van de verdachte zal voorkomen dat afbreuk wordt gedaan aan de staat en de verdachte als gevolg van vertragingen die vaker wel dan niet leiden tot een verzwakking van de kwaliteit van de gegevens, de mogelijke dood, verdwijning of niet-beschikbaarheid van getuigen, verlies van gegevens, verdachten die zich onttrekken aan processen, verdachten die proberen invloed uit te oefenen of getuigen trachten te intimideren of bewijsstukken trachten te verhulling of vernietigingen. De onnodige opsluiting van een onschuldige verdachte in afwachting van zijn proces, de nadelige gevolgen van de vertraging op de persoonlijke omstandigheden van de verdachte en getuigen, en de kosten en de nadelige effecten van vertraging van de administratie.

De snelle vervolgingen, veroordelingen en straffen van criminelen die door die wetgeving is in overeenstemming met de opvattingen van veel sectoren van de overheid die juist van mening is dat dat de criminaliteit in Zuid-Afrika een crisissituatie is en aldus een oproep gedaan hebben tot meer radicale wetten om de criminaliteit aan te pakken. De afkondiging en de uitvoering van de wetgeving zal ook zorgen voor het terugdringen van de criminaliteit met een betere controle gericht op de toekomst van het WK met een winst in het vertrouwen van de beleggers door aan te tonen een er duidelijke inzet aanwezig is op gebied van bestrijding van misdaad.

Een ander groot probleem is volgens Sharise Weiner (Advocaat van het Hoofdgerechtshof) de grondwettelijke rechten van de beschuldigden. De Grondwet geeft elke verdachte het recht om te beschikken over voldoende tijd en faciliteiten zijn verdediging voor te bereiden en te kiezen voor een advocaat.

Een verdachte kan haaks staan door aan te dringen op meer tijd om zich voor te bereiden of kan aanhalen dat de tijd te kort was om een raadsman te kiezen. Ofwel de toepassing van de wetgeving zal moeten worden beperkt tot beschuldigde instemt met de fast-track-procedure (in plaats van te maken krijgen met een lange procedure verblijvend in de gevangenis in afwachting van het proces). De rechten van slachtoffers van misdrijven moeten worden afgewogen tegen die van de verdachte zegt Sharise Weiner.

Het voorstel is voorgelegd aan de SA Law Reform Commissie. Tegenstanders zeggen dat het plan onpraktisch is en niet zal werken.

Lees meer / 0 comment(s)

Men oogst wat men gezaaid heeft

In de kranten kan men lezen dat de rust aan het terugkeren is maar toch is waakzaamheid geboden. In Johanesburg kwamen zaterdag duizenden mensen op straat als protest op het xenophoob geweld. Sommige demonstranten droegen borden met de boodschap “Xenophobia kwetst zoals apartheid” (Mail Guardian)

”We zijn allemaal beschaamd. Als Zuid-Afrikaan ben ik beschaamd dat zoveel desastreuze dingen gebeurden in ons land.” Mangosuthu Buthelezi, the Inkatha Freedom Party leader. (SABC News)

Deze trend heerst ook bij de Zuid-Afrikaanse burgers. De mensen begrijpen het echt niet meer wat er in het land gebeurt maar hebben een duidelijke boodschap voor de overheid, concludeer ik na een gesprek met enkele Zuid-Afrikanen.

Nico Waldeck (Lambertsbaai): medewerker NGO Masifundise Development Trust

"We zijn niet akkoord met het geweld. Een van de oorzaken is de armoede. De mensen hebben niets en verliezen hierdoor hun waardigheid. Voor hen is het geweld een recht geworden. Criminelen maken momenteel gebruik van deze situatie. Gelijk welke aanzet is voeldoende om hun criminelen activiteiten op te drijven. Blijf eens een dag in een township of kamp en je zal snel zien dat de mensen dagelijks moeten vechten om eten op tafel te krijgen terwijl anderen meer welvaart kennen. Jaloezie op het succes van anderen maak de situatie er ook niet beter op."

"Ik ben blij dat de meeste mensen hier in Lambertsbaai het geweld veroordelen. In Lambertsbaai leven vele buitenlanders in dienst voor ons en ik geloof niet dat het zich zal verder zal verspreiden, toch niet in Lambertsbaai maar wel in andere grotere steden.
Ik geloof ook sterk dat motivatie voor die toestand komt uit de criminele achtergronden waarmee Zuid-Afrika momenteel te kampen heeft. Het vertrouwen in de overheid is weg en moet dringend ervoor zorgen dat dit terug komt door betere dienstlevering te garanderen in de voorziening van werkgelegenheid en zorgen voor een evenredige verspreiding van de rijkdom. De voedsel prijzen verhogen maar de lonen blijven gelijk. Het onderwijsniveau is laag en mensen zien vaak enkele geweld als een oplossing voor hun problemen. Mensen praten nog wel met elkaar maar het gesprek dat gevoerd wordt is meestal hoe men vandaag aan de kost moeten komen. De mensen klagen altijd hoe zwaar het leven is. Ons zal na een paar jaar het effect voelen. Ik hoop echt dat de overheid een halt kan roepen aan deze situatie."

"Als men de buitenlanders verdrijft zal de situatie volgens mij niet veranderen. Mijn vrees is dat het dan de huidige problemen tussen de onderlinge bevolkingsgroepen zullen bevecht worden zoals vb de Khoza’s en Zoeloes."

Leonard Andre' Smith zakenman in het hart van Kaapstad.

"Voor mij is het ook meer een criminele activiteit die aan de gang is. Het toont hoe de overheid werkelijk is en het is nu duidelijk dat de overheid de criminaliteit beter zou moeten bestrijden zodat er meer harmonie in het land kan heersen en meer gedebateerd kan worden inplaats van geweld te gebruiken. De Noon is een van de meeste ontwikkelde gebieden in de townships. Op gebied van huisvestiging is De Noon een voorbeeld hoe het anders kan. Het is volgens mij niet de armoede die deze problematiek veroorzaakt maar ook een duidelijk signaal naar het onderwijs toe. Het onderwijsniveau is nog steeds te laag waardoor sneller naar geweld gegrepen wordt omdat er niet voldoende op een deftig niveau kan gedebateerd worden."

"De mensen zijn ontgoocheld in de overheid en hoe het land geleid wordt. Het geweld is gestart in een stad waar het ANC domineert. De corruptie in het land viert ook nog te veel hoogtij. De lokale kranten puilen er van uit. Het criminele element aanwezig heeft de mensen hierdoor ook een reden gegeven om toch maar te gaan stelen. Volgens mij toont het nu werkelijk de zwakheden van de overheid geleid door de ANC."

"Nog een probleem is eigenlijk dat de kennis bij de overheid niet voldoende aanwezig om de criminliteit stop te zetten die al lange tijd aan de gang is. De criminaliteit is een echte bussines geworden en het blijkt dat criminele activiteiten meer meer voordelen verschaffen."

"We moeten snel naar een andere aanpak komen voor de verdere opbouw van de welvaart en de stijgende economie van het land."

Verkeerde plaats en tijd.
"We zien de arme mensen op straat rondlopen die geen plaats meer hebben om te slapen. Momenteel voel ik me ook niet zo veilig. Sommige plekken zijn nu zeer onveilig en bezoek je best niet. Motivatie bij de mensen is ver te zoeken, zelfs bij de politie is de motivatie soms ver te zoeken om de criminaliteit te stoppen. Als het nu niet stopt zal het overwaaien andere gebieden zoals de kleinere steden en dorpen. Het nieuws is nu natuurlijk verspreid via de pers en wordt daardoor gemakkelijk overgenomen door het crimininele gedrag dat aanwezig is in dit droeve gebeuren."

"Van zodra het nieuws bekend was over het geweld in Johannesburg had de overheid direct preventieve maatregelen moeten nemen om deze toestand hier in Kaapstad te voorkomen. Preventie is beter dan mekaar te vermoorden."

"Ik denk dat voornamelijk de macht meer moet verdeeld worden. De oppositie zou meer invloed moeten krijgen in de politiek. We moeten gaan naar een meer verenigd overheidssysteem. De laatste tijd heeft het ANC te veel alles bepaald. Ik wil afsluiten met deze woorden: “This is not the rainbow nation but the corrupt nation”."

Sabri is taxi chauffeur in Kaapstad.
"Volgens mij is het onnodig dat de mensen momenteel zo gewelddadig zijn. Eigenlijk willen ze gewoon de mensen vermoorden. Ik betreur deze huidige toestand. Ook de moskeeen hier in Kaapstad hebben veel buitenlanders opgevangen. Vele mensen hebben ondertussen het centrum van Kaapstad verlaten. Ik weet niet wat er met de mensen zal gebeuren maar denk dat vele buitenlanders zullen terug keren naar hun oorspronkelijk land. Geruchten gaan rond dat het geweld zich nog verder zal uitbreiden in het land."

Lees meer / 0 comment(s)

Xenofoob geweld in Zuid-Afrika breidt zich uit tot de West-Kaap

Zonet de politie aan de deur gehad. Ze vroegen me hoe ik me voelde en een verhoogde veiligheidstoestand is ingeschakeld om alle buitenlanders in het Dorp te beschermen voor eventuele aanvallen. Men roept op om kalm te blijven maar bij enige onregelmatigheid de politie direct op de hoogte te brengen. Het gevaar op agressie naar buitenlanders zal niet zozeer uit het het dorp zelf komen maar er wordt gevreesd dat de mensen van de townships uit Kaapstad naar de dorpen komen.
Naar mijn mening zijn vooral de onderdrukkingen die de mensen in het verleden al hebben meegemaakt, de hoge werkloosheid en slechte huisvestiging de oorzaak dat Zuid-Afrika op een tijdbom leeft. Een kleine vonk was genoeg om het geweld te laten uitbarsten.

Het geweld richtte zich vooral tegen Zimbabwaanse immigranten in Johanesburg. Kort nadien zijn er oplaaingen van geweld tegen immigranten in Durban en Gauting.

In Garankuwa, Tshwane werd bevestigd door de politie dat onbekenden pamfletten verspreidden met de boodschap dat buitenlanders het gebied moeten verlaten. Deze boodschap werd vooral gericht naar Zimbabwanen, Mozambikanen, Somaliërs en Pakistanezen maar ook vooral mensen uit het bedrijfsleven.

In Kaapstad zijn ten minste een buitenlander, een Somalisch staatsburger gedood en zes mensen gewond geraakt in Milnerton in de buurt van Kaapstad toen men begon met aanvallen op buitenlanders met stenen en flessen.

Ook vele chinese immigranten vluchtten uit hun huizen en barakken en schuilden achter politievoertuigen.

Een 14-jarige kind raakte gewond en een winkel eigenaar zou gestoken zijn in de rug.

Een aantal barakken werden vernietigd en deuren werden open gestampt door aanvallers op zoek naar immigranten. Verschillende container winkels van buitenlanders werden geplunderd en de inhoud gestolen. Ten minste een werd in brand gestoken.

De politie bracht 500 buitenlanders veiligheid in het Milnerton politiebureau en een noodcentrum werd opgericht op de Killarney renbaan waar de mensen konden overnachten.

In de kleine dorpen langs de West Coast zijn ondertussen verhoogde veiligheidsmaatregelen genomen. De politie heeft met elke buitenlander een gesprek over de situtatie en vraagt om kalm te blijven maar bij enige onregelmatigheden hen direct te informeren. Er zal niet direct geweld uit de dorpen komen naar buitenlanders toe maar er wordt gevreesd dat mensen van de Townships uit Kaapstad naar de dorpen komen om buitenlanders aan te vallen.

Mislukte onderhandelingen.

Naar aanleiding van de chaos volgde een vergadering op donderdag nacht met de nodige discussies om xenofobe aanvallen te voorkomen maar de onderhandelingen mislukten.

Volgens de bewoners heeft de commissie nog niet willen luisteren naar hun eisen.

Na afloop van de vergadering, vertelden de bewoners de reporters ter plaatse dat ze willen dat de buitenlanders de townships verlaten.

"We willen dat ze (de buitenlanders) zondag vertrekken," zei Nonkululeko Sarlana, een inwoner van de townships.

Verbijsterde inwoners verborgen zich achter gesloten deuren en ramen. Winkeliers proberen te redden wat ze kunnen. 's Avonds laat brachten de winkeliers hun goederen in veiligheid door deze uit de rekken te halen en in hun auto’s te laden.
De chaos, verspreidde zich over een groot gebied en de politie trachtten de winkeliers en hun families te beschermen.

In Joe Slovo een gebied in Langa, een van de grootste townships waren op een gegeven moment maar slechts drie politiemannen aanwezig die met schoten het geweld van geweldadige bendes op vreemdelingen trachtten in te tomen.

Onafhankelijke Economist Noelani King-Conradie, zegt de furore over allochtone werknemers die de banen van de plaatselijke werknemers inpikken waarvan gezegd wordt dat dit een van de oorzaken is van de vreemdelingenhaat, gevolgen kan hebben voor de loononderhandelingen. De vakbonden, zullen vragen naar een salaris verhoging van ten minste 10% of hoger en een harde houding eisen tegenover werkgevers die buitenlandse werknemers, niet aangesloten bij vakbonden aanwerven in plaats van de Zuid-Afrikaanse burgers.

Ondertussen heeft “Business Unity Zuid-Afrika” (Busa) gewaarschuwd dat de xenofobe aanvallen schadelijk zijn voor het imago en de reputatie van het land. Busa voorzitter Brian Molefe zegt lange termijn ingrepen nodig zijn inclusief de aanpak van criminaliteit, gebrek aan huisvesting en werkloosheid.

Op deze website tracht www.news24.com een overzicht van de bewuste gebieden.

http://www.news24.com/News24/South_Africa/Xenophobia/0,,2-7-2382_2326957...

Bronnen: news 24.com IOL News Sabcnews.

Lees meer / 1 comment(s)

Visvangst in Elandsbaai

In het kleine dorp Elandsbaai is visvangst een belangrijke bron van inkomen. Deze foto is genomen tijdens een van de visvangsten op snoek. De snoek wordt meestal ter plaatse verkocht voor een 20 a 30 rand per stuk. Een goed vangst levert ongeveer 50 vissen op.
Weinig boten zijn uitgerust met een motor en wordt er aldus met peddels op zee gegaan.

Foto,s hieronder: De snoek wordt terplekke gekuist. terwijl de vissers wachten op het water om binnen te komen wordt de snoek ook gekuist op de boot.


Foto hieronder: Snoek ligt klaar voor verkoop.

BijlageGrootte
DDM_5566.jpg123.73 KB

Lees meer / 0 comment(s)

Warm water wordt toegankelijk voor de armen in de West-Kaap in Zuid-Afrika

Warm water wordt toegankelijk voor de armen in de West-Kaap in Zuid-Afrika. Het is geen uitzondering dat je geen warmwaterkraan tegenkomt in de huishoudens langs de West-Kaap. In de meeste woningen van de arme mensen is er geen warmwater installatie voorzien om vooral electriciteit te besparen op hun prepaid abbonnement. Een warmwaterkoker of een klein electrisch vuur is dan meestal de enigste manier om water te warmen. De kost van een gewone geiser is meestal ook te hoog voor de mensen. Het zoutgehalte in het water is meestal ook veel te hoog waardoor een installatie snel kapot gaat en bij gebrek aan geld worden de bestaande installaties niet vervangen.

We weten dat de rijken in de samenleving het meest elektriciteit verbruiken per persoon en dat zij zich kunnen veroorloven voor het installeren van de zonne-energie, maar voor de bevolking in de armere gebieden is het een simpele kwestie van de toegang tot warm water.
Met een zonne-water-geiser bespaar je ongeveer 80% op de kosten voor het warmen van water en verlaagt je electriciteitsrekening voor een derde. Een zonne-water-systeem zou zich in 3 a 4 jaar terug betalen.

De West-Kaap provincie heeft haar inzet voor de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen bewezen door middel van de lancering van Zuid-Afrika’s eerste zonne-water-geiser project in Kwanokuthula in de West-Kaap. Als onderdeel van dit project zijn reeds 60 ESKOM-credietwaardige zonne water geisers geïnstalleerd in Kwanokuthula in de buurt van Riversdale met de creatie van 60 nieuwe banen waarvan merendeel vrouwen zijn.

Dit project maakt deel uit van Premier Ebrahim Rasool zijn commitment eerder dit jaar gegeven om bij te dragen aan de nationale energie-crisis. Rasool heeft gezegd dat de provinciale overheid 1000 zonne water geisers zou voorzien om te helpen bij het besparen van 500 MW per dag als onderdeel van de West-Kaapse maatregelen voor de aanpak van de noodsituatie op het nationale elektriciteitsnet.

De installatie van deze zonne-water geisers in Kwanokuthula is de eerste fase van het plan. De resterende geisers worden in de loop van het jaar geïnstalleerd in Nyanga, Elsies Rivier en Atlantis.

Ter ondersteuning van dit project plant het ministerie van Milieuzaken en ontwikkelingssamenwerking een aanbesteding in de komende twee maanden om een opleiding te organiseren voor het installeren en onderhouden van zonne-geisers installatie. De opleiding zal tot 250 werklozen gedurende een periode van zes maanden de kans geven de nieuwe vaardigheid aan te leren en de afgestudeerden krijgen een Zuid-Afrikaanse “Qualifications Authority certificate”

Tasneem Essop(Milieu, Ruimtelijke Ordening en Economische Ontwikkeling), zegt dat door de uitvoering van dit project het signaal is gegeven voor de provincie om “go green" te gaan en haar engagement bewezen heeft als nationale marktleider op het gebied van de ontwikkeling en gebruik van hernieuwbare energiebronnen.

Eskom is van mening dat met de lancering van het eerste zonne-water-geiser project de drie noodsituaties zal aanpakken waarmee de West-Kaap en de rest van de wereld op dit moment geconfronteerd worden. De klimaatverandering, energiebesparing en de armoede. Volgens Eskom is klimaatverandering is een kwestie van armoede en worden de armen het meest getroffen door de klimaatsverandering.

Eskom concludeert dat de lancering van het zonne-geiser project zal bijdragen tot de vermindering van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en hopelijk zal bijdragen tot de verwezenlijking van een 10% besparing op het energieverbruik in de nabije toekomst.

refereties:
Creamer Media’s Engineering news
Home comfort engergy solution

BijlageGrootte
DDM_5590.jpg85.02 KB
DDM_5593.jpg180.92 KB

Lees meer / 0 comment(s)

Een delicatesse maar voor velen een overlevingsstrijd

In de vorige eeuw werd de kreeft door de vissers beschouwd als een plaag. Wanneer ze terecht kwamen in hun metten werden deze gewoon overboord gegooid. De dode kreeften werden ook soms verkocht aan de boeren als meststof.

De kreeft is nu een echte delicatesse geworden en wordt vooral geexporteerd. De West Coast-kreeftindustrie verdient hieraan elk jaar miljoenen.

Door de populariteit zijn strikte regels opgesteld om de kreeft (West Coast Rock Lobster) te beschermen.
In 1996 heeft men voorgesteld om de bestaande regelingen in een nieuwe Zeevisserijwet te gieten die van toepassing zijn op alle gebieden in Zuid-Afrika met uitzondering van KwaZulu-Natal.

De kreeften hebben een lange levensduur. Ze kunnen de leeftijd bereiken van 40 jaar, maar ze hebben een lange weg te gaan om de volwassen leeftijd te bereiken.
Het vrouwtje legt haar eerste eieren op de leeftijd van 7 jaar. Ze heeft dan een lengte van 7 cm en produceert ongeveer 20000 eieren waarvan slechts 1% overleeft. De mannelijke kreeft groeit ongeveer 2 a 5 mm per jaar.

Het seizoen voor de vangst start midden november tot en met april. Recreatieve vissers kunnen een vergunning kopen in het Plaatselijk postkantoor. Met deze vergunning kan men dan vier kreeften per dag vangen maar dan ook enkel in het WE voor quota vissers. Deze kreeften zijn uitsluitend bedoeld voor eigen consumptie.
Het is ook illegaal kreeft te kopen op straat enkel een dealer met een licentie of de quotum houder mag kreeft verkopen.
Het quotum is vroeger bepaald na wetenschappelijk onderzoek door maritieme wetenschappers uit Kaapstad. Maar deze resultaten worden volgens sommige organisaties in Zuid-Afrika sterk betwist.

In een huidig rapport schrijft Pedro Garcia(Zuid-Afrikaanse Vissers Front)
”Ik ben geen specialist op gebied westkust rock kreeft, noch kan ik beweren het beter te weten dan onze maritieme wetenschappers als het gaat om de toestand van onze natuurlijke hulpbronnen en de TAC(Total alowed catch) die bepaald is voor deze sector. Ik meld met veel aandacht dat deze studie in de afgelopen maanden met de grootste zorg gebeurd is. Alle houders met een vergunning zijn er in geslaagd om een duurzaam inkomen te generenen tijdens deze korte periode. In alle gebieden waar we actief waren is volgens overeenkomst alles geregistreerd op een wekelijkse basis op 1 uitzondering na, tijdens ongunstige weersomstandigheden en niet als gevolg van een tekort aan kreeften. Ook de vangsten in Doornbaai regio waren uitstekend tot op het punt waar commerciele quotahouders verzocht werden te stoppen met de oogst omwille van gebrek aan capaciteit op gebied van afzet in de verwerkingsfabrieken.

In Elandsbay zijn drie gevallen genoteerd waar kreeft verwijderd moest worden uit de rotsen tijdens uitzonderlijke lage getijden. Op een van deze gelegenheden werd ongeveer 1 ton kreeft geplaatst in bedrijfstanken in de Fabriek te Elandsbaai om later terug vrij te laten in de zee door MCM(Marine Coastal Management) ambtenaren. In dezelfde periode zijn ongeveer 8 kratten kreeft verwijderd van de stranden van Dwarskersbos.

Deze vangsten langs de westkust vonden gelijktijdig plaats en tevens op hetzelfde moment vonden soortgelijke vangsten plaats in de Zuid-Cape in de gebieden zoals Gansbaai en Kleinmond. Gezien het feit dat zo veel rivierkreeft is geland op een dergelijke korte periode en dat "roll-overs" zijn toegekend aan houders met de commerciële rechten kunnen we slechts hopen dat MCM(Marine Coastal Management) een raport opmaakt om opnieuw toestand van onze natuurlijke hulpbronnen en de TAC(Total alowed catch) die bepaald is voor deze sector te herevalueren.”


Foto: Pedro Garcia

Voor de plaatselijke bevolking hier zoals in Elandsbaai is kreeft een belangrijke bron van inkomen maar het gebeurt veel dat de mensen geen deftig inkomen kunnen genereren tijdens het seizoen. Quotas worden verkocht. De mensen worden door de politie gevat met te veel kreeft met meestal dure boetes als gevolg. De boetes kunnen oplopen van 1000 tot zelfs 50000 rand of een gevangenisstraf die kan oplopen tot 6 jaar. Velen onder hen kunnen meestal de boetes niet betalen en verdwijnen voor enkele maanden in de gevangenis met als gevolg dat het gezin zonder inkomen zit.

Vroeger waren de boten en huizen eigendom van de boeren en gingen de mensen op zee vissen in opdracht ,voor een schamel loon. De mensen konden enkel in de huizen blijven wonen als ze bleven werken voor de boer. Gelukkig heeft sinds enkele jaren Pedro Garcia(Zuid-Afrikaanse Vissers Front) hierin verandering gebracht.

”Toen ik voor het eerst aankwam in Elandsbay merkt ik dat er een zeer beperkt aantal vergunningen geactiveerd waren. De vissers waren zeer ontevreden met de prijzen die ze kregen. Dit was voornamelijk te wijten aan het feit dat de fabriekseigenaren in dit gebied het monopolie op de industrie voor vele, vele jaren gehouden hebben. De vergunninghouder moet gebruik maken van de fabrieksboten, aas kan enkel verkregen worden bij de Fabriekseigenaars, de visser is verantwoordelijk voor zijn / haar eigen veiligheidsapparatuur en moet gebruik maken van de fabriekskraan om zijn/haar vaartuig te lanceren.
Dit alles wordt dan omgezet naar een monetaire waarde die vervolgens wordt afgetrokken van hun inkomsten. “final pay-out”. Onnodig te zeggen dat onze vissers naar huis gaan met bijna 50% minder dan waarde van zijn/haar vangst. Wij startten snel met het identificeren scheepseigenaren en zijn onmiddellijk gestart met een proces van empowerment van de lokale bevolking om hun eigen kreeft te vangen. Dat maakte een enorm verschil op gebied van inkomen. We zijn echter nog afhankelijk van de opslagfaciliteiten van de fabrieken (tanks) tot het moment van in de handel brengen en wekelijkse levering aan de verwerkende bedrijven.”

In Elandsbaai koop je momenteel een kreeft voor ongeveer 20 Rand tewijl je in vb Durban voor twee kreeftstaarten gemakkelijk 250 Rand betaalt. In Kaapstad betaal je op restaurant gemakkelijk 500 rand voor een kreeftschotel.

Momenteel verdienen de mensen bij het vangen van hun quota ongeveer 500 rand per week. Dit geld geeft hen momenteel toch wat meer ademruimte in hun bestaan. Dit is natuurlijk enkel tijdens het seizoen. Buiten het seizoen zijn hier bijna geen alternatieven voor hen. Snel uitgerekend verdienen de quotavissers ongeveer 12000 rand per jaar. Wat dus eigenlijk neerkomt op een inkomen van ongeveer 1000 Rand per maand.
Sommige mensen groeperen zich om een eigen zaak op te richten maar dan bestaat er het probleem dat de koek niet eerlijk verdeeld wordt. Het is al gebeurd dat ze geen cent zagen.

MCM: Marine en Coastal Management is de regelgevende instantie verantwoordelijk voor het beheer van alle activiteiten van de zee en de kust.
http://www.mcm-deat.gov.za/

BijlageGrootte
DDM_5433.jpg214.86 KB
DDM_5427.jpg222.08 KB
DDM_4610.jpg312.84 KB

Lees meer / 0 comment(s)

Ons buurtjongerenproject in de plaatselijke krant


Foto groot formaat
Ik hoorde hier een tijdje geleden dat er en bestaande jeugdclub aanwezig is maar door onvoldoende support bleef dit beperkt tot een 10-tal kinderen. Elandsbaai telt ongeveer een 7000 inwonens en vroeg me dus af wat doen al die kinderen op een zondag namiddag. Als ik bij mensen in het dorp op bezoek ga zie ik altijd de TV aanstaan en kijken de kinderen naar de meest ongelooflijke programma’s.

Regelmatig hoor ik dat er ook veel porno bekeken wordt wat aanleiding heeft tot heel wat droeve taferelen in het dorp. Verkrachtingen komen regelmatig voor in het dorp. Ik zie hier veel kinderen op straat lopen of samen met hun ouders naar de Shabeen trekken. Shabeens zijn eigenlijk smokkelhuizen waar bier verkocht wordt. Alcohol-misbruik is hier een echte plaag. Pijnlijk stel ik soms vast dat de ouders aan kinderen onder de 6 jaar alcohol aanbieden. Veel geweld komt ook voor in dit kleine dorp meestal ontstaan de gevechten uit kleine woordenwisselingen waarbij messteken geen uitzonderingen zijn.

Onlangs had ik een gesprek met een raadslid in Elandsbaai en vertelde me dat het zo moeilijk is om uit die spiraal van armoede te komen. Ik hoop dat de jeugclub door die zondaagse aktiviteiten een stukje oplossing kan bieden voor de jongeren in Elandsbaai en steun hen daarom door in hun vergaderingen en op de aktiviteiten aanwezig te zijn. Deze zondaagse aktiviteiten zijn er niet enkel om de kinderen zomaar bezig te houden maar er zullen ook workshops georganiseerd worden voor kinderen die jammer genoeg vroegtijdig de school verlaten. Meestal komen deze kinderen terecht op de boerderijen waar ze samen met hun ouders op het land werken.

Ik heb het geluk gehad om in mijn eigen opvoeding voldoende bagage mee te krijgen en hoop deze een beetje mee te geven aan de monitoren van de jeugdclub die het dan op hun manier doorgeven aan de kinderen.
BijlageGrootte
zuidafrika.jpg60.7 KB
scan0001.jpg2.18 MB

Lees meer / 0 comment(s)

Townships en Toerisme.

Onlangs wandelde ik door het dorp van Elandsbay. Sommige mensen geven het de naam township en anderen noemen het de community. Eigenlijk wel jammer het woord township want daarmee wordt een stempel gegeven aan de inwoners. Townships worden meestal geassocieerd met werkloosheid, criminaliteit, onveiligheid en armoede.
”Via de bezoeken kunnen toeristen het dagelijks leven in deze wijken leren kennen. Maar wat moet je van die bezoeken denken?” schrijft men op www.oxfamsol.be. Met dat gevoel zit ik ook, is het een mes dat langs twee kanten snijdt of een marketing die 1 zak vult.

Tegenwoordig speelt het toerisme hier lekker op in. Ik krijg zo een beetje het gevoel dat als je de Townships niet bezocht hebt, heb je Zuid Afrika niet gezien. En ga dan lekker terug naar huis met je foto’s die fier aan een rijk gevulde tafel worden getoond aan familie en vrienden. Je praat er nog een beetje over hoe zielig het er toch is maar is dit voldoende? Er zijn natuurlijk talrijke organisaties die prachtig werk leveren om de levensomstandigheden van de mensen te verbeteren terwijl het internet uitpuilt van het Township-toerisme. Alle grote toeroperators hebben het in hun pakket zitten. De Nationale parken doen het goed en op de tweede plaats staan de Townships. Toch wel een opmerkelijk gegeven. In de Nationale parken gaat men om de big 5 op te sporen met welk doel gaat men als toerist naar de Townships. Stel je voor dat een groepje toeristen in jouw straat loopt en door het raam van je badkamer komt kijken tewijl je je tanden aan het poetsen bent. Ik wil hier niet elke toerist over deze kam scheren maar wil hiermee op een bewuste kritische manier kijken met respect voor het individu.
Ik las op http://www.wereldcontact.nl/site/reizen_twee_print.aspx?tabid=427 met als titel “Townships, the good, the bad and the ugly”. Who is the good, the bad and the ugly?
”De zwarte Afrikanen, die meestal in de mijnen en de industrie hun brood verdienden, vestigden zich buiten de steden in townships.” Net of ze de keuze zelf hebben gemaakt!
“Het maakt eigenlijk niet zo gek veel uit voor welk township je kiest. In ieder township ontdek je het echte Zuid-Afrika. Bij een bezoek aan dit wondermooie land mag een excursie naar een township gewoonweg niet ontbreken.”
Neen dit is niet het echte Zuid-Afrika maar het ontwrichte Zuid-Afrika door jaren in apartheid te leven. De mensen zijn verdreven uit hun woningen, moesten soms op een nacht hun woningen verlaten, hadden soms de tijd niet om hun inboedel mee te nemen. Inderdaad het maakt niet veel uit voor welk Township je kiest, de mensen leven jammer genoeg allemaal in dezelfde ontwrichte arme situatie.
”In Intabazwe (Harrismith) kun je in de Trust-Me-kapsalon je haar in Afrikaanse stijl laten kappen en aanschuiven bij leerlingen die in hun schoolpauze 'spy-kos' (half brood met vis uit blik) eten.” Half brood met vis uit blik: kan wel eens lekker zijn maar als dit hun beste kost is zit er toch wel iets scheef. Hoe komt het dat in de dorpen aan de kust waar visvangst hun bron van inkomen was en de mensen nu amper zelf de vis op hun bord zien. Hier in Elandsbay is de visserij eigendom van een familie die zijn werknemers 300 rand per week betaald. Ja inderdaad met zo’n laag inkomen kan je je niet dagelijks een deftige kost permiteren voor het ganse gezin.
Op de website van www.saweb.co.za lees je “The South African Townships are the true jewels of the country. Dit lees je toch met een groot vraagteken als je naar de geschiedenis kijkt en leest hoe de Townships ontstaan zijn.

”De Zuid-Afrikaanse townships lokken steeds meer toeristen. Soweto, ooit de aard van het verzet tegen de apartheid, is inmiddels zelfs de belangrijkse toeristische bezienswaardigheid van Johannesburg geworden. Het township-toerisme is een echte miljardenindustrie geworden...” http://managing21.skynetblogs.be/post/4049474/townships-toplocatie-afrik...
Een miljardenindustrie, hoe lang speelt het toerisme hierop in, 5, 8 jaar. Waar gaat het geld dan naar toe als men kijkt naar de huidige toestand of houdt men deze toestand bewust aan omdat het Township-toerisme zoveel opbrengt?BijlageGrootte
Elandsbaydorp.jpg228.3 KB

Lees meer / 0 comment(s)

Van de Stroompannes naar de huiskamer.

Op de website van www.mo.be las ik het artikel “
Kaapstad vindt het warm water opnieuw uit
”.

Stroompannes zijn hier tegenwoordig schering en inslag. Hier in Elandsbay gebeurt het dus regelmatig dat je een dagje zonder stroom zit. Vooral bij stormweer knappen de kabels af. Eskom verspreidde vorige week een briefje met de melding voor dringende veranderingswerken aan het distributiestel waardoor er weer een dagje zonder stroom geleefd werd.

Gelukkig was het die dag goed weer en konden de mensen zich verwarmen aan de zon. Klokslag om 8 uur zoals aangemeld werd de electriciteit uitgeschakeld en om 17u50, 50 min later dan voorzien was de electriciteit terug. Het enige alternatief dat de mensen hier momenteel hebben om hun huizen te verwarmen zijn enkele schamele gasvuurtjes. Hier zal je dit heel uitzondelijk in de woonkamer van de mensen vinden. Gas is hier sinds enkele jaren bijna letterlijk de lucht in gegaan. Verwarmen met gas was vroeger goedkoper dan verwarmen met electriciteit maar al snel zag men in de stijgende aanvraag dikke winsten. Met een bus van 9 liter die ongeveer 135 rand kost kan men amper één week, max twee kamers bij koude weersomstandigheden verwarmen. Uitgerekend komt dit dus op 540 rand per maand. Een ongelooflijk bedrag voor de mensen hier als ze dit van hun schamel maandloon moeten betalen. Dus eigenlijk is er maar een alternatief voor hen : buiten een vuurtje maken met hout dat gesprokkeld wordt langs de weg. De hete houtskolen worden dan op een schaal in de woonkamer gebracht. ’ t Is inderdaad zeer effectief maar niet zo goed voor de gezondheid door de rookontwikkeling in de kamer.

Bij gebrek aan verwarming slapen mensen soms de dag door.
De shops en de hotels in de streek hebben het iets beter door hun generator die automatisch inschakelt als de stroom wegvalt Een generator kost al snel 5000 rand en vraagt natuurlijk ook benzine of diesel die alweer schadelijk zijn voor het milieu , van de geluidshinder nog niet gesproken. Een andere fabrikant speelt hier momenteel zeer goed op in door een sterke reclamecampagne. De “Salton Wall Mounted Panel Heater” De shops puilen er van uit en regelmatig is het volledig uitverkocht. Je zou wel 50% energie besparen. Er is enkel een knop voorzien “aan en uit” die mooi rood brandt. In twee kamers heb ik zo een unit geinstalleerd en oeps bij vriesweer zou de kamer enkel een paar graden boven nul gehouden worden. Gemakkelijk te monteren is vermeld op de brochure maar ook gemakkelijk afgebroken ! ?
Het initiatief "van de vroede vaderen" is wel hoopgevend!.

BijlageGrootte
DDM_1801BWsmall.jpg214.98 KB
DDM_1821.jpg103.67 KB
DDM_1822.jpg102.38 KB

Lees meer / 0 comment(s)

Efese evangelische sending kerk

Het is winter in het land. Zuid Afrika heeft het soms koud. De ene dag is het warm en de andere overvalt je met regen en koude wind maar de mensen in Elandsbay blijven warmte uitstralen. Vooral Pastoor Nero, die ondertussen een goede vriend is geworden is een man van zijn woord en een steun voor vele mensen in de gemeenschap. Dagelijks zet hij zich in om het leven van de mensen hier waardiger te maken. Zo bouwde hij bijna met eigen handen een nieuwe kerk die eigenlijk een ontmoetingsplaats is voor de mensen en een forum biedt. Er valt anders niet zoveel te beleven in het WE. De kinderen trachten zicht te ontspannen op straat door wat voetbal te spelen terwijl heel wat volwassenen met de kratten bier door de straten kuieren om even aan de realiteit te ontsnappen. Pastoor Nero tracht dus met zijn nieuwe ontmoetingsplaats hier een gepast antwoord op te geven door een andere deur te openen.
17 Juni 2007 werd zijn nieuwe kerk plechtig geweid in aanwezigheid van heel wat mensen die uit alle hoeken van het land kwamen en Namibie was vertegenwoordigd door prominenten. Op vraag van Pastoor Nero maakte ik volgende fotoreportage.


Gebeden en gezangen voor de kerk en de Pastoor

Man leest bijbel.


Pastoor Nero

De andere deur gaat open.


De burgemeesteres houdt toespraak.


Maaltijd wordt voorbereid want voor iedereen is er voorzien.

BijlageGrootte
DDM_1111.jpg106.24 KB
DDM_1117.jpg96.19 KB
DDM_1131.jpg87.85 KB
DDM_1134.jpg101.84 KB
DDM_1136.jpg71.18 KB
DDM_1140.jpg104.28 KB
DDM_1146.jpg111.69 KB
DDM_1159.jpg84.69 KB
DDM_1206.jpg157 KB
DDM_1211.jpg98.31 KB
DDM_1228.jpg93.21 KB
DDM_1236.jpg118.34 KB

Lees meer / 0 comment(s)

Gordon's Bay aan de andere kant.

Gordon's Bay is een kleine, schilderachtige kuststad aan het oostelijke eind van False Bay. Dure herenhuizen en luxeflatgebouwen nestelen hoog omhoog op de helling. Het witte zandige Strand is gekend om in het bijzonder goed tegen de wind en ideaal beschermd van een zwempartij te genieten. Beachfrontpromenade is voorzien van populaire vissenrestaurants, pubs en coffeeshops en in de oude haven kan je van bootreizen genieten.
Maar als je de tocht richting Hermanus verder maakt kronkelend achter de bergen vind je nog afgelegen stranden waar je geen torenhogen dure luxeflatgebouwen ziet maar kan genieten van prachtige zonsondergangen.


Gordonsbay


Gordonsbay


Gordonsbay


Gordonsbay


Gordonsbay

BijlageGrootte
DDM_0253.JPG223.25 KB
DDM_0259.JPG137.29 KB
DDM_0294.JPG521.91 KB
DDM_0299.JPG152.19 KB
DDM_0323.JPG160.4 KB

Lees meer / 3 comment(s)

Het weerbericht vanuit Zuid-Afrika West Coast

Ook in Zuid-Afrika regent het wel eens af en toe maar levert schitterende beelden.
Deze foto is genomen langs de West Coast tussen Velddrif en Elandsbay

Regenboog

BijlageGrootte
regenboog.JPG202.5 KB

Lees meer / 1 comment(s)