Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Advocaten stellen een 24-uur rechtssysteem voor in Zuid-Afrika

Advocaten stellen een 24-uur rechtssysteem voor in Zuid-Afrika

De aanhoudende misdaden in Zuid-Afrika dreigen meer en meer te ontsporen en de regering heeft kennelijk moeite met het beperken ervan. De leden(Advokaten Sharise Weiner SC, Donovan Smith and Shaida Mahomed) van de juridische beroepsgroep in Zuid-Afrika hebben besloten om stap voorwaarts te bieden met de oprichting van een 24-uurs gerechtsysteem. Het gerecht, dat zal reageren op de arrestaties, wordt vrijwillig bemand door leden van de beroepsgroep.
De advocaten achter de regeling vragen de overheid om voor een wetgeving te zorgen voor een naadloze arrestatie, aanklacht, vervolging en veroordeling of een vrijspraak van de beschuldigde bij vaststelling van een hooggeplaatste officier van justitie, gelet op de omstandigheden van de arrestatie en of de getuigen onmiddellijk beschikbaar zijn en er voldoende bewijs is voor een succesvolle en onmiddellijke vervolging.

De advocaten stellen dat de wetgeving zal twee doelen dienen. Ten eerste zal het een nul-tolerantie in de hand werken door direct komaf te maken met kleine criminaliteit, zoals winkeldiefstallen, niet geweldatdige misdrijven zoals corruptie van de overheid en corruptie bij gemeentelijke ambteneren.
Ten tweede zal het ervoor zorgen dat gewelddadige misdaden zoals moord, verkrachting en gewapende overval sneller behandeld worden waardoor de vrijlating van een verdachte of een vertraging in de vervolging kan opleveren voor de openbare veiligheid voorkomen wordt.

Een dergelijke wetgeving zal volgens de advokaten veel voordelen scheppen. De uitvoering ervan zal leiden tot minder overvolle gevangenissen door het verminderen van het aantal gevangenen in afwachting van hun proces door bijvoorbeeld het opleggen van dienstverlening aan de gemeenschap voor criminelen waar een gevangenis straf zou ongepast zijn.

Wat wordt voorgesteld is dat de wetgeving moet zorgen voor de oprichting van speciaal 24-uur hof met de status van: oa gerechtsmagistraten die een nultolerantie zullen hanteren en een hoger gerechtshof bemand door waarnemende rechters en mensen uit de praktijk voor de gewelddadige misdaden.

Voorgesteld wordt dat de advocaten van de balie hun diensten op vrijwillige basis aanbieden en zonder kosten op treden als waarnemende rechters / magistraten, officieren van justitie en / of openbaar verdedigers. Een proefproject zou van start gaan in Gauteng en indien succesvol toegepast worden in andere gebieden.

De onmiddellijke vervolging en bestraffing van overtreders zal het vertrouwen in de rechterlijke macht, de belangen van de burgers en slachtoffers van misdrijven verhogen door de efficiënte en effectieve straffen en het sneller verwijderen van gewelddadige criminelen uit de samenleving.

De onmiddellijke vervolging van de verdachte zal voorkomen dat afbreuk wordt gedaan aan de staat en de verdachte als gevolg van vertragingen die vaker wel dan niet leiden tot een verzwakking van de kwaliteit van de gegevens, de mogelijke dood, verdwijning of niet-beschikbaarheid van getuigen, verlies van gegevens, verdachten die zich onttrekken aan processen, verdachten die proberen invloed uit te oefenen of getuigen trachten te intimideren of bewijsstukken trachten te verhulling of vernietigingen. De onnodige opsluiting van een onschuldige verdachte in afwachting van zijn proces, de nadelige gevolgen van de vertraging op de persoonlijke omstandigheden van de verdachte en getuigen, en de kosten en de nadelige effecten van vertraging van de administratie.

De snelle vervolgingen, veroordelingen en straffen van criminelen die door die wetgeving is in overeenstemming met de opvattingen van veel sectoren van de overheid die juist van mening is dat dat de criminaliteit in Zuid-Afrika een crisissituatie is en aldus een oproep gedaan hebben tot meer radicale wetten om de criminaliteit aan te pakken. De afkondiging en de uitvoering van de wetgeving zal ook zorgen voor het terugdringen van de criminaliteit met een betere controle gericht op de toekomst van het WK met een winst in het vertrouwen van de beleggers door aan te tonen een er duidelijke inzet aanwezig is op gebied van bestrijding van misdaad.

Een ander groot probleem is volgens Sharise Weiner (Advocaat van het Hoofdgerechtshof) de grondwettelijke rechten van de beschuldigden. De Grondwet geeft elke verdachte het recht om te beschikken over voldoende tijd en faciliteiten zijn verdediging voor te bereiden en te kiezen voor een advocaat.

Een verdachte kan haaks staan door aan te dringen op meer tijd om zich voor te bereiden of kan aanhalen dat de tijd te kort was om een raadsman te kiezen. Ofwel de toepassing van de wetgeving zal moeten worden beperkt tot beschuldigde instemt met de fast-track-procedure (in plaats van te maken krijgen met een lange procedure verblijvend in de gevangenis in afwachting van het proces). De rechten van slachtoffers van misdrijven moeten worden afgewogen tegen die van de verdachte zegt Sharise Weiner.

Het voorstel is voorgelegd aan de SA Law Reform Commissie. Tegenstanders zeggen dat het plan onpraktisch is en niet zal werken.

Diederik

Gepost door Diederik
26.05.2008