Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Men oogst wat men gezaaid heeft

Men oogst wat men gezaaid heeft

In de kranten kan men lezen dat de rust aan het terugkeren is maar toch is waakzaamheid geboden. In Johanesburg kwamen zaterdag duizenden mensen op straat als protest op het xenophoob geweld. Sommige demonstranten droegen borden met de boodschap “Xenophobia kwetst zoals apartheid” (Mail Guardian)

”We zijn allemaal beschaamd. Als Zuid-Afrikaan ben ik beschaamd dat zoveel desastreuze dingen gebeurden in ons land.” Mangosuthu Buthelezi, the Inkatha Freedom Party leader. (SABC News)

Deze trend heerst ook bij de Zuid-Afrikaanse burgers. De mensen begrijpen het echt niet meer wat er in het land gebeurt maar hebben een duidelijke boodschap voor de overheid, concludeer ik na een gesprek met enkele Zuid-Afrikanen.

Nico Waldeck (Lambertsbaai): medewerker NGO Masifundise Development Trust

"We zijn niet akkoord met het geweld. Een van de oorzaken is de armoede. De mensen hebben niets en verliezen hierdoor hun waardigheid. Voor hen is het geweld een recht geworden. Criminelen maken momenteel gebruik van deze situatie. Gelijk welke aanzet is voeldoende om hun criminelen activiteiten op te drijven. Blijf eens een dag in een township of kamp en je zal snel zien dat de mensen dagelijks moeten vechten om eten op tafel te krijgen terwijl anderen meer welvaart kennen. Jaloezie op het succes van anderen maak de situatie er ook niet beter op."

"Ik ben blij dat de meeste mensen hier in Lambertsbaai het geweld veroordelen. In Lambertsbaai leven vele buitenlanders in dienst voor ons en ik geloof niet dat het zich zal verder zal verspreiden, toch niet in Lambertsbaai maar wel in andere grotere steden.
Ik geloof ook sterk dat motivatie voor die toestand komt uit de criminele achtergronden waarmee Zuid-Afrika momenteel te kampen heeft. Het vertrouwen in de overheid is weg en moet dringend ervoor zorgen dat dit terug komt door betere dienstlevering te garanderen in de voorziening van werkgelegenheid en zorgen voor een evenredige verspreiding van de rijkdom. De voedsel prijzen verhogen maar de lonen blijven gelijk. Het onderwijsniveau is laag en mensen zien vaak enkele geweld als een oplossing voor hun problemen. Mensen praten nog wel met elkaar maar het gesprek dat gevoerd wordt is meestal hoe men vandaag aan de kost moeten komen. De mensen klagen altijd hoe zwaar het leven is. Ons zal na een paar jaar het effect voelen. Ik hoop echt dat de overheid een halt kan roepen aan deze situatie."

"Als men de buitenlanders verdrijft zal de situatie volgens mij niet veranderen. Mijn vrees is dat het dan de huidige problemen tussen de onderlinge bevolkingsgroepen zullen bevecht worden zoals vb de Khoza’s en Zoeloes."

Leonard Andre' Smith zakenman in het hart van Kaapstad.

"Voor mij is het ook meer een criminele activiteit die aan de gang is. Het toont hoe de overheid werkelijk is en het is nu duidelijk dat de overheid de criminaliteit beter zou moeten bestrijden zodat er meer harmonie in het land kan heersen en meer gedebateerd kan worden inplaats van geweld te gebruiken. De Noon is een van de meeste ontwikkelde gebieden in de townships. Op gebied van huisvestiging is De Noon een voorbeeld hoe het anders kan. Het is volgens mij niet de armoede die deze problematiek veroorzaakt maar ook een duidelijk signaal naar het onderwijs toe. Het onderwijsniveau is nog steeds te laag waardoor sneller naar geweld gegrepen wordt omdat er niet voldoende op een deftig niveau kan gedebateerd worden."

"De mensen zijn ontgoocheld in de overheid en hoe het land geleid wordt. Het geweld is gestart in een stad waar het ANC domineert. De corruptie in het land viert ook nog te veel hoogtij. De lokale kranten puilen er van uit. Het criminele element aanwezig heeft de mensen hierdoor ook een reden gegeven om toch maar te gaan stelen. Volgens mij toont het nu werkelijk de zwakheden van de overheid geleid door de ANC."

"Nog een probleem is eigenlijk dat de kennis bij de overheid niet voldoende aanwezig om de criminliteit stop te zetten die al lange tijd aan de gang is. De criminaliteit is een echte bussines geworden en het blijkt dat criminele activiteiten meer meer voordelen verschaffen."

"We moeten snel naar een andere aanpak komen voor de verdere opbouw van de welvaart en de stijgende economie van het land."

Verkeerde plaats en tijd.
"We zien de arme mensen op straat rondlopen die geen plaats meer hebben om te slapen. Momenteel voel ik me ook niet zo veilig. Sommige plekken zijn nu zeer onveilig en bezoek je best niet. Motivatie bij de mensen is ver te zoeken, zelfs bij de politie is de motivatie soms ver te zoeken om de criminaliteit te stoppen. Als het nu niet stopt zal het overwaaien andere gebieden zoals de kleinere steden en dorpen. Het nieuws is nu natuurlijk verspreid via de pers en wordt daardoor gemakkelijk overgenomen door het crimininele gedrag dat aanwezig is in dit droeve gebeuren."

"Van zodra het nieuws bekend was over het geweld in Johannesburg had de overheid direct preventieve maatregelen moeten nemen om deze toestand hier in Kaapstad te voorkomen. Preventie is beter dan mekaar te vermoorden."

"Ik denk dat voornamelijk de macht meer moet verdeeld worden. De oppositie zou meer invloed moeten krijgen in de politiek. We moeten gaan naar een meer verenigd overheidssysteem. De laatste tijd heeft het ANC te veel alles bepaald. Ik wil afsluiten met deze woorden: “This is not the rainbow nation but the corrupt nation”."

Sabri is taxi chauffeur in Kaapstad.
"Volgens mij is het onnodig dat de mensen momenteel zo gewelddadig zijn. Eigenlijk willen ze gewoon de mensen vermoorden. Ik betreur deze huidige toestand. Ook de moskeeen hier in Kaapstad hebben veel buitenlanders opgevangen. Vele mensen hebben ondertussen het centrum van Kaapstad verlaten. Ik weet niet wat er met de mensen zal gebeuren maar denk dat vele buitenlanders zullen terug keren naar hun oorspronkelijk land. Geruchten gaan rond dat het geweld zich nog verder zal uitbreiden in het land."

Diederik

Gepost door Diederik
25.05.2008