Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Huurderssyndicaat eist huurvriendelijker beleid van nieuwe regering

Huurderssyndicaat eist huurvriendelijker beleid van nieuwe regering

Op 2 juni voert het Huurderssyndicaat van Limburg actie in Hasselt om haar eisen naar de nieuwe federale regering kracht bij te zetten. Indymedia.be vroeg aan coördinator Toon Machiels hoe hij de uittredende regering evalueert en wat het eisenpakket is naar de nieuwe regering.

Huurderssyndicaat.jpg

Huurders blij gemaakt met dode mus

“De verplichte registratie van de huurcontracten is een goede zaak. Hierdoor krijgen we een kadaster van alle huurpanden, want niet alleen de nieuwe maar ook de lopende contracten moeten geregistreerd worden. De registratie is gratis. Verhuurders die hun contract niet laten registreren kunnen gesanctioneerd worden."

"Ook de maatregel om de waarborg vast te leggen op 2 maanden huur voor wie die in een keer betaalt, is een goede maatregel. Wie de waarborg niet in een keer kan betalen, krijgt toch nog 3 maanden aan zijn broek. Wij vrezen dat de huisbazen dit gaan misbruiken om arme huurders uit te selecteren.Wij zijn eerder voorstander van een centraal waarborgfonds."

"Dit zou discriminatie uitsluiten. Ook de regelgeving rond het verplicht afficheren van de huurprijs en de huurlasten is goed bedoeld maar zal waarschijnlijk dode letter blijven, want er is tot nog toe geen sanctie aan verbonden en de gemeenten hebben al duidelijk laten horen dat ze niet van plan zijn om ter plaatse te gaan controleren. Het zal dus weinig zoden aan de dijk brengen. Wij weten trouwens ook niet waar we klachten kunnen neerleggen tegen eigenaars die deze maatregel aan hun laars lappen. Zolang de gemeenten geen politiereglement maken waarin ze duidelijke sancties voorzien en ze hun controletaak niet opnemen, blijft het allemaal dode letter."

"De regering startte ook een experiment met paritaire huurcommissies in Antwerpen, Gent en Charleroi. Die commissies hadden als taak te bemiddelen bij huurgeschillen en criteria uit te werken voor het bepalen van objectieve huurprijzen. Deze commissies moeten door de volgende regering dringend geëvalueerd worden en dan uitgebreid worden naar alle steden en gemeenten. Ten slotte is er de verplichte plaatsbeschrijving. Op zich weer een goede maatregel, maar weer ontbreekt de sanctie. We worden blij gemaakt met een dode mus."

Huur is te duur

“Aan de nieuwe regering vragen wij om de fiscale voordelen waarvan nu alleen eigenaars profiteren, zou herverdelen zodat ook de huurders een deel van de koek krijgen. Wie een huis bouwt of koopt kan de intrestlast volledig aftrekken van zijn belastingen. Als je dat uitrekent krijgt de eigenaar een half huis cadeau van de staat.In totaal gaat het jaarlijks over 1,48 miljard. Zelfs het Internationaal Muntfonds stelt vragen bij deze sinds jaar en dag gevoerde politiek ten voordele van de Belg met de baksteen in de maag. Dat is een discriminatie naar de huurders."

"Wij stellen voor om de belastingsaftrek van een hypothecaire lening te bepreken in de tijd. De besparing die de regering hiermee realiseert kan ze gebruiken om een hogere belastingsaftrek toe te staan aan verhuurders die hun woning verhuren aan een sociaal verhuurkantoor. Ook zou ze naast de Vlaamse regering zelf huursubsidies kunnen toestaan voor financieel zwakke huurders. Wij pleiten ook voor huurprijzen die gedurende 9 jaar vastliggen zoals dat nu het geval is voor contracten van onbepaalde duur."

"Nu misbruiken veel eigenaars het achterpoortje van de kortlopende contracten om telkens bij het vernieuwen van het contract de huurprijs fors op te slaan. De huur is daardoor in Vlaanderen voor veel mensen onbetaalbaar geworden. De gemiddelde huur slokt momenteel eenderde van het inkomen op. Veel heeft ook te maken met het tekort aan sociale woningen. Hierdoor creëert men schaarste op de huurmarkt, met alle gevolgen vandien. Met de slogan 'huur is te duur' gaan we op 2 juni hiertegen actie voeren in Hasselt.”