Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Limburgs Huurderssyndicaat viert 25-jarig bestaan

Limburgs Huurderssyndicaat viert 25-jarig bestaan

Vrijdag 12 september vierde het Limburgse Huuderssyndicaat zijn 25-jarig bestaan met een academische zitting en een debat. Het Huurderssyndicaat telt 2.100 leden en bereikt hiermee 13% van de Limburgse huurders. Bijna de helft van de leden is laag geschoold of leeft van een vervangingsinkomen.

IMG_1401.jpg

De gouden baksteen werd uitgereikt aan Klaasje Wenmaekers

Een van de hoogtepunten van dit zilveren jubileum was de uitreiking van de gouden baksteen.De trofee ging dit jaar naar Klaasje Wenmaekers uit Genk. “De gouden baksteen gaat naar Klaasje omdat zij 25 jaar lang onafgebroken lid is,” aldus coördinator Toon Machiels. Mevrouw Wenmaekers was ontroerd toen ze de gouden baksteen kreeg. “Ik heb zelf de hulp van het Huurderssyndicaat nooit nodig gehad,” vertelt Klaasje Wenmaekers, “toch betaal ik elk jaar mijn lidgeld. Ik vind het belangrijk voor anderen, vooral mensen die in armoede leven. Ik woon al jaren in een sociale woning in de wijk Sledderlo. Ik ben tevreden. Als ex-delegee van de Philips weet ik dat solidariteit geen hol woord mag zijn.”

Lange procedures
Tijdens het debat werd minister Marino Keulen aardig aan de tand gevoeld door vertegenwoordigers van verenigingen waar armen het woord nemen. Hoofdthema was de beloofde 45.000 sociale woningen tegen 2020. “Het gaat wel degelijk om bijkomende huurwoningen die moeten gerealiseerd zijn in de periode 2009-2020,” verduidelijkte de minister. Het ontwerp van decreet ligt bij de Raad van Staten en zou over enkele weken gestemd worden in het Vlaams parlement. “Groot probleem is de lange administratieve lijdensweg,” merkte burgemeester Herman Reynders op. “Als je een project voor de bouw van 20 woningen indient, dan ben je 5 jaar in de weer eer de huizen er staan. De procedures moeten verkort worden,” pleitte hij. De minister zei dat er ook een probleem is met een tekort aan bouwgrond. Een ander knelpunt is de capaciteit van de sector. “Zal men in staat zijn om 5.000 woningen per jaar extra te bouwen?” vroeg de minister zich af.

Stok achter de deur
Bij elke verkaveling zullen er minstens 15% sociale woningen moeten gebouwd worden. Zo niet, staat er een stok achter de deur. Gemeenten die onvoldoende inspanningen leveren zullen gesanctioneerd worden door te snijden in de toelage van het gemeentefonds. “De woningen hoeven niet alleen gebouwd te worden door sociale huisvestingsmaatschappijen,” aldus de minister. “Ook private partners kunnen dit.” Zo bouwt de firma Kumpen momenteel 35 sociale woningen in Hasselt.

Huursubsidies
“Maar wat gebeurt er ondertussen met de mensen die al jaren op een wachtlijst staan en dus noodgedwongen een privé woning huren, waaraan ze zich blauw betalen?” vroeg iemand uit de zaal. “Wie 5 jaar op de wachtlijst staat zal vanaf volgend jaar een huursubsidie krijgen,” beloofde de minister. “Je mag dan wel niet kieskeurig zijn. Je moet ingeschreven zijn voor minstens 75% van het patrimonium,” waarschuwde Marino Keulen. Burgemeester Herman Reynders vond dat de lat wel erg hoog lag en pleitte voor een inschrijvingstermijn van 3 jaar.

De viering van 25 jaar Huurderssyndicaat werd afgesloten met een lekker etentje waaraan ook uw reporter zijn vingers aflikte.

IMG_1404.jpg

Minister Marino Keulen belooft decretaal 45.000 nieuwe sociale huurwoningen tegen 2020

IMG_1405.jpg

De leden klonken op 25 jaar Huurderssyndicaat. Het Limburgs Huurderssyndicaat was de voorloper van de latere Huurdersbonden in Vlaanderen

de glimlachende burger

Alle goede dingen komen uit Limburg ;-)