Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Halvefrankbeeld, symbool voor een correcte geldeconomie

Halvefrankbeeld, symbool voor een correcte geldeconomie

HASSELT -- In 1985 begon Felix Bergers uit As met de eerste inzameling van halvefrankstukken, met in zijn achterhoofd er ooit beeld van te maken. Hij haalde 85 kg op. Met de artistieke hulp van Dirk Claesen werd deze materie omgesmolten tot een wervelende danseres van brons, maar jammer genoeg werd het beeld nog vóór de onthulling gestolen. Vrijdag 16 oktober 2009 – 24 jaar later – werd het halvefrankbeeld alsnog onthuld in Hasselt.

jefIMG_2646.jpg

Dit gebeurde dankzij nieuwe inspanningen van het Genootschap De Volle Maan, een forum waarop mensen uit het maatschappelijk opbouwwerk, de natuurbescherming, de derde- en vierdewereldbeweging overleg plegen over maatschappelijke vernieuwing. “Aan de vooravond van de invoering van de euro wilden we een inspanning leveren om het oude idee alsnog tot een goed einde te brengen,” aldus Felix Bergers. “De laatste mijnwerkerskopjes die nog in omloop waren werden verzameld. We zetten hiervoor in en buiten Limburg ruim 100 inzamelbokalen uit, o.a. in buurthuizen, cafés en wereldwinkels. Na verschillende ophaalrondes bleek het resultaat alle verwachtingen te overtreffen: er was 134 kg binnengestroomd, oftewel 50.000 halvefrankstukjes.”

De filosofie
“Het beeld dat uit het gesmolten brons zou oprijzen, moest een lijfelijke waarschuwing zijn tegen maatschappelijke ontsporing. Wij zijn geen tegenstander van geld. Integendeel, we zijn ervan overtuigd dat geld een praktisch en efficiënt ruilmiddel kan zijn waarmee de vruchten van de aarde op een eerlijke manier onder de mensen kunnen verdeeld worden. Hebzucht en blind materialisme wenden de geldstroom echter aan voor economische uitbuiting en sociale uitsluiting.

Meer nog, het geld ligt aan de basis van vele sociale en ecologische catastrofes. De teloorgang van het tropisch oerwoud, de terugkeer van TBC als dodelijke ziekte, de honger in landen met een grote schuldenlast, alle zijn symptomen van een verziekte geldeconomie, een monetaire ontwrichting. De geldhandel is vaak niet langer een instrument ten dienste van de mens, maar stelt de mens te zijnen dienste.”

Het beeld
Het gedenkteken dat vrijdag onthuld werd in aanwezigheid van kersverse burgemeester Hilde Claes, werd gemaakt door Stefan Bongaerts. Op een sokkel van 140 cm staat een lijnvormige structuur in de vorm van een lotus. “Deze plant sluit symbolisch nauw aan bij het motto van onze actie: ook zij zet het slijk der aarde om in hemelse schoonheid. De lotus staat trouwens al millennia lang symbool voor reinheid en spiritualiteit.”

Uit deze lotusbloem stijgt een werveling van menselijke figuren op, dansend in een saltobeweging. Zij springen uit de nog half toegevouwen lotusbladeren.

Het geld
Koken kost geld, ook een beeld uit geld maken. Kunstenaar Stefan Bongaerts wacht echter nog op zijn centen. “Zoals duizenden gezinnen hebben bijgedragen aan de grondstof voor het beeld, zo willen we ook dat velen mede-eigenaar worden van het kunstwerk,” vertelt Felix Bergers. “Dit kan via aandelen van € 10. Op die manier wordt het beeld een collectief eigendom. De kopers van een aandeel krijgen in ruil een certificaat. Mensen en organisaties die 10 aandelen kopen ontvangen een replica van het beeld in roestvrij staal.”

Storten kan op rek. nr. 979-4281302-18 van het Limburgs Sociaal Forum.

jefIMG_2645.jpg
jefIMG_2641.jpg

armoedebestrijding

Het was overigens een van de eerste officiële activiteiten van de nieuwe Hasseltse burgemeester en ze heeft plechtig beloofd om werk te maken van armoedebestrijding. We houden je eraan, Hilde!