Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Vlaams Belang trekt versplinterd naar de kiezer

Vlaams Belang trekt versplinterd naar de kiezer

In Houthalen-Helchteren is het Vlaams Belang verbrokkeld en eigenlijk op sterven na dood. Wat 6 jaar geleden ooit een sterk "Blok" was met 4 gemeenteraadsleden, komt nu met de gemeenteraadsverkiezingen op op 3 aparte lijsten.

Wat is er gebeurd ? Kopman Remie Timmers werd 3 jaar geleden uit de partij gezet nadat hij veroordeeld werd wegens racisme. Hij had naar aanleiding van het Islamitische Offerfeest op de gemeenteraad gezegd dat in plaats van schaapafval hij liever Turken in de container had gegooid. Timmers komt naar verluidt nu op met een eigen lijst. Roger Peeters, een ander gemeenteraadslid van het Blok, verliet de partij uit onvrede. Hij verweet de partij een gebrek aan financiële transparantie inzake de besteding van de fractietoelage. Ook was hij niet te spreken over de strategie van het Blok om alleen maar negatieve berichtgeving over allochtonen naar buiten te brengen. Opbouwende voorstellen mochten absoluut niet op een gemeenteraad. Ook Roger Peeters komt nu op met een eigen lijst. De overige 2 raadsleden van het Blok schitterden de afgelopen periode door hun afwezigheid. Hun stoelen bleven elke vergadering leeg. Het Blok/Vlaams Belang was dus de facto dood. De gespreide slagorde waarin ze nu opkomen ilustreert duidelijk hoe weinig cohesie deze partij heeft. De partij is als een etterende zweer opengebarsten. Deze verdeeldheid speelt gelukkig in de kaart van de democratische partijen en bevoordeligt de zetelverdeling voor de grotere partijen.

Daarnaast kunnen in deze voormalige mijngemeente proteststemmen nu ook terecht bij de lijst Om-Nu, een one-issue-partij die opkomt tegen de mogelijke komst van een tunnel onder de verbindingsweg die Houthalen met Helchteren verbindt.

Voor Houthalen-Helchteren voorspel ik daarom een zwaar verlies voor het Vlaams Belang.

Noordzuidverbinding in Limburg

Om nu geeft op hun website via een omweg (de argumentatie van sp.a) toe dat de omleidingsweg niet goed is voor de natuur!

Het gevolg van de aanleg van de A24 in Noord-Limburg kan je nu al merken: huurprijzen in Limburg schieten pijlsnel de hoogte in, zowel in het centrum als in de grensgemeenten worden bouwgronden peperduur en toch lijkt de bouwwoede niet meer te stoppen. Vooral in de sector van recreatie en toerisme komt er heel wat infrastructuur bij.

Limburg heeft zijn aansluiting met de Euregio gevonden.

De opening van het Nationaal Park Hoge Kempen was en de goedkeuring van de regionale landschappen waren dan ook meer dan broodnodig.

Vlaams belang

Ik vrees dat het resultaat van het Vlaams belang weinig wordt beïnvloed wordt door de lokale situatie. Kijk naar Brugge, daar hadden ze vier zetels, 1 heeft zich afgescheurd en van de andere gemeenteraadsleden hoor je niks. Er is bovendien dikke ambras intern omdat Van Hecke overal eigen vriendjes naar voren schuift en eigen militanten daarom op een zijspoor zet. Toch zijn de prognoses dat Vlaams Belang in Brugge zijn zetels verdubbelt.

Tiens...

veroordeeld voor racisme en toch nog opkomen bij verkiezingen. Welke rechten speel je tegenwoordig kwijt bij zo'n veroordeling, en voor hoe lang? Ik zou toch durven veronderstellen dat iemand voor zo'n feiten wordt verhinderd op te komen bij de eerstvolgende verkiezingen - of mag hij wel verkozen worden en niet zetelen?
Tweede vraag: hoe kan een verkozene veroordeeld worden voor een uitspraak die hij doet (technisch/juridisch gezien) 'tijdens de uitoefening van zijn taak'? Akkoord dat het niet hoort en moreel niet te verdedigen valt, maar... veroordelen? kan dat?

veroordeling voor racisme

een mandataris heeft geen vrijbrief om eender wat te zeggen. Ook puur juridisch niet. Alleen parlementairen hebben de parlementaire onschendbaarheid en die kan opgeheven worden indien er een vraag van het gerecht is om tot vervolging te kunnen overgaan. Daarenboven kan de kamer of senaat ook een eigen sanctiesysteem hanteren voor wie over de schreef gaat. Alle bepalingen van de wet die bijv beledigingen verbieden zijn evengoed van toepassing op politieke mandatarissen, net als die op racisme, discriminatie, negationisme, enz ... Het verschil zit hem enerzijds in de procedure die moet gevolgd worden om iemand te kunnen vervolgen (wat een goede zaak is, zoniet zou een parlementair om de haverklap door minder goed bedoelende politiemensen of magsitraten kunnen lastig gevallen worden met als resultaat dat hij zijn werk van parlementair niet meer zou kunnen doen.) Bij betrapping op heterdaad is er geen onschendbaarheid.

Jef

Gepost door Jef
06.09.2006

Tags