Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Gedragscode voor kinderreclame goedgekeurd

Gedragscode voor kinderreclame goedgekeurd

De Vlaamse regering heeft vorige vrijdag een aantal verplichte regels voor reclameboodschappen op radio en televisie die gericht zijn op jongeren en kinderen goedgekeurd. Het gaat om een verplichte gedragscode waar de Vlaamse Regulator voor de Media zal op toezien. De gedragscode moet de vervanging vormen voor het afschaffen van de 5-minutenregel eerder dit jaar.

De gedragscode voor kinderreclame stelt dat reclame gericht op kinderen (tot 12 jaar) en jongeren (tot 16 jaar) duidelijk herkenbaar moet zijn. Ze mag positieve sociale gedragingen niet ondermijnen, en geweld en antisociaal gedrag zijn taboe, evenals het oproepen van angst of ongemak. Er mag evenmin reclame gemaakt worden voor alcohol of voor slechte voedingsstoffen.

Mediaminister Bourgeois ijverde vorig jaar en dit jaar voor de afschaffing van de 5-minutenregel. Dat was een vijftien jaar bestaand decreet dat elke reclame verbood vanaf vijf minuten voor een kinderprogramma tot vijf minuten erna. Bourgeois stelde dat buitenlandse zenders die regel niet moesten naleven en dat dit dus concurrentievervalsing was voor de in België gevestigde zenders.

Critici stellen nu dat de nieuwe code gewoon aan hetzelfde euvel lijdt, dat buitenlandse zenders er zich niet hoeven aan te storen. En dat de vervanging van de 5-minutenregel door een code in de grond niets heeft goedgemaakt.

Over de inhoud van de code vinden critici dan weer dat de code enkel een paar open deuren intrapt. ''Wie kan er nu zijn voor reclame die positieve sociale gedragingen wel ondermijnt, of die angst en ongemak oproept? Zelfs bij reclame voor volwassenen is dat niet acceptabel.''