Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Prins Filip riskeert dagvaarding:Bed Napoleon van Laeken naar Antwerpen a.u.b. Sire

Prins Filip riskeert dagvaarding:Bed Napoleon van Laeken naar Antwerpen a.u.b. Sire

Prins Filip riskeert in september een dagvaarding van de Vlaamse overheid.Het dispuut draaid rond de meubelen van het Koninklijk Paleis aan de Meir in Antwerpen.

Bij de oprichting van het verenigd koninkrijk der nederlanden in 1815 werd het gebouw ter beschikking gesteld van Willem I.
Onder supervisie van de antwerpse bouwmeester dedobbeleer werden verder aanpassingswerken uitgevoerd aan drie zalen op de verdieping(thans het zeszijdig fumoir,de zaal der 17 provincien en het 'salon bleu').
Willem I en zijn zoon,de prins van Oranje,verbleven herhaaldelijk te Antwerpen.
Na de inhulding van Leopold van Saksen-Coburg als eerste koning van de nieuw opgerichte belgische staat,werd het paleis,dat steeds staatseigendom bleef,ter beschikking gesteld van de belgische dynastie.
Vooral in het begin van zijn regering kwam Leopold I er vaak en ontving hier ook talrijke buitenlandse vorsten..
Leopold IIevenwel,die voor Antwerpen toch een bijzondere voorkeur had zoals blijkt uit een nota van 1873,wou het paleis de functie geven van een echte vorstelijke residentie en daartoe op eigen kosten ingrijpende veranderingen doorvoeren,wat hem geweigerd werd daar het hier een staatsgebouw betrof.Nochtans heeft hij verscheidene belangrijke werken doen uitvoeren,zoals de verhoging van de koepel van de trapzaal en de vernieuwing van de smeedijzeren trapbalustrade.

In de sombere augustusdagen van 1914 herbergde het paleis niet slechts Koning Albert maar tevens de ganse koninklijke familie en in november 1918 ontving het opnieuw een zegevierend vorst binnen zijn muren.De daaropvolgende vorsten, Koning Leopold III en Boudewiin verbleven nnog slechts zelden in dit paleis zodat de eigenlijke bedoeling van residentie stilaan op het achterplan geraakte.
Dat paleis,eigendom van de Vlaamse overheid,wordt momenteel gerenoveerd en Vlaanderen wil de originele meubelen terug.Filip nam er in de jaren negentigeen aantal mee.Onder anderen, de bed van...Napoleon.
Op de vraag om ze terug te geven,blijft het Hof al jaren stil.
Vlaanderen bouwt het Koninklijk Paleis in Antwerpen om.De benedenverdieping krijgt een commercieele invulling.De bovenverdieping word kasteelmuseum.Het stadpaleis,dat in 1811 door Napoleon werd gekocht,moet opnieuw grandeur uitstralen.Daarom komen er extra investeringen om de originele stukken in optimale klimatologische omstandigheden te kunnen bewaren.
Alleen een belangrijk deel van het historisch meubilair is in bruikleen bij de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis en bij het Hof.Zo kwam prins Filip in 1995'shoppen' in de collectie.De voorbije jaren werden alle stukken gelocaliseerd.
Alleen bleef het bij de Hof stil op de vragen waar de meubelen nu juist zijn en om ze terug te geven.Minister Geert Bourgeois (N-VA)krijgt geen antwoord van de civiele lijst van de koning en van vicepremier Didier Reynders.Het geduld in Vlaanderen raakt op.Als er tegen september geen oplossing is,wil de Vlaamse overheid de zaak in handen geven van een advocaat.Die zal via een juridische procedure tegen prins Filip de eigendom van de meubelen laten vaststellen.

PICT0368.jpg

Aan de gevel van het Koninklijke Paleis op Antwerpse Meir,vanmiddag,Vlaanderen's vlag

PICT0338.jpg

Duidelijk,Koninklijke zalen

PICT0296.jpg
PICT0293.jpg
PICT0331.jpg
PICT0325.jpg
PICT0283.jpg

De spiegelzaal uit de binnenhof

PICT0172.jpg

Zicht op de Spiegelzaal in de jaren 60(arch.Min.vn Cult.)

PICT0354.jpg
PICT0258.jpg
PICT0225.jpg
PICT0249.jpg

Spiegelzaal vandaag.Hier zou de Vlaamseoverheid graag de slaapkamer van Napoleon terug zien belanden.

PICT0302.jpg

Deze badkuip misschien voorstellen voor ruil?

PICT0170.jpg

De slaapkamer van keizer Napoleon in het Koninlijk Paleis van Antwerpen in de jaren 60(momenteel nog in Laeken)(arch.Min.vn.Cult.)

PICT0190.jpg

Prachtige Ingangspoort kant Meir