Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Vrouwen Overleg Komitee (VOK) vraagt meer vrouwen in de Senaat via coöptatie

Vrouwen Overleg Komitee (VOK) vraagt meer vrouwen in de Senaat via coöptatie

Het VOK (Vrouwen Overleg Komitee) stuurde alle partijvoorzitters van de democratische partijen een brief met de vraag om via coöptatie het aantal vrouwen in de Senaat op te trekken.

Het aantal rechtstreeks verkozen vrouwen in de Senaat gaat er weliswaar licht op vooruit: vandaag tellen we 40% rechtstreeks verkozen senatrices tegenover 38% in 2003. Op die manier duurt het wel nog zo’n twintigtal jaar (5X4) om een evenwicht te bereiken.

In de Kamer daarentegen gaat het aantal rechtstreeks verkozen vrouwen met één procent achteruit van 35% naar 34%. Alle quota ten spijt is van een gelijke vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in het parlement dus nog geen sprake.

Coöptatie geldt enkel in de Senaat. En uiteraard ziet het VOK coöptatie als een noodoplossing om op korte termijn het aantal vrouwen in het parlement te verhogen. Op lange termijn streven wij naar structurele maatregelen die de gelijkheid van vrouwen en mannen, zoals verankerd in de grondwet, ook in de politieke besluitvorming garandeert.

De rits, het afwisselen van vrouwen en mannen, op de hele lijst biedt hiervoor de beste garanties. In afwachting van de realisatie hiervan rekenen wij erop dat de partijvoorzitters rekening houden met de gelijke vertegenwoordiging van vrouwen en mannen bij de beslissing over wie er gecoöpteerd wordt.