Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

[Fotoreportage] "Big Jump" te Antwerpen

[Fotoreportage] "Big Jump" te Antwerpen

Antwerpen—Vandaag vond in heel Europa de Big Jump plaats.
Een actie die ijvert voor een betere kwaliteit van waterlopen, rivieren en meren.
Op deze manier hoopt men de “Europese kaderrichtlijn water” meer bekendheid te geven.
Deze kaderrichtlijn wil tegen 2015 alle Europese waterlopen in een ecologisch gezonde toestand.

Big_Jump01.jpg

Een tiental dapperen waagden zich in het Schijn.
Een rivier te Antwerpen waarvan de waterkwaliteit sinds de jaren 80 enorm is verbeterd, maar het kan nog altijd beter.
Gezond Schijnwater biedt immers vissen, vogels en de inwoners leef- en rustruimte.
de Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen, Natuurpunt “de Schijnvallei” en GREEN Belgium regio Antwerpen zetten daarom gezamenlijk de schouders onder deze “Big Jump”.

De rivier ontspringt in Westmalle en stroomt via Zoersel, Halle, Oelegem, Schilde, Wommelgem en Wijnegem richting Deurne.
daar duikt ze nu via buizen richting Ekeren.
In vroegere tijden mondde het Schijn uit in de schelde. Door vervuiling heeft men, onder invloed van de uitbreiding van de Antwerpse Haven, de rivier steeds noordelijker omgelegd. Nu ligt de monding zelfs 15km verder dan oorspronkelijk.
Nu het water terug schoner wordt en als men de liefde voor de rivier terug kan aanwakkeren bij de bevolking, hoopt men dat het Schijn ooit terug kan uitmonden in de Schelde.

Big_Jump02.jpg
Big_Jump03.jpg
Big_Jump04.jpg