Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Vonnis Sabam vs Tiscali - Pyrrusoverwinning en gevaarlijk precedent

Vonnis Sabam vs Tiscali - Pyrrusoverwinning en gevaarlijk precedent

Vorige week viel het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg van Brussel in de zaak Sabam vs. Tiscali in verband met het illegaal verspreiden van auteursrechtelijk beschermde werken. TIK vzw heeft, als vertegenwoordiger van de residentiële gebruikers, bij het indienen van de klacht reeds een aantal bedenkingen geuit in verband met deze materie. We zijn dan ook niet gelukkig met deze uitspraak. Eerst willen we een korte uitleg geven over deze concrete zaak.

In het verleden argumenteerde Tiscali dat het technisch gezien niet haalbaar was om de uitwisseling van illegale MP3 bestanden te verhinderen. De rechter stelde een expert aan om na te gaan om de vraag te beantwoorden of dit al dan niet mogelijk is. Recent kwam een expert met een rapport aandraven met mogelijke technische oplossingen. De rechter concludeerde dat het wel technisch mogelijk is voor een provider om het uitwisselen van illegale werken tegen te gaan.

Laten we nu even verder naar dit arrest kijken. De meeste oplossingen blokkeren alle verkeer via P2P-netwerken. Slechts eentje is een filtertechniek. P2P-netwerken blokkeren is een nogal drastische optie, vermits dit soort netwerken ook voor nuttige toepassingen gebruikt wordt zoals telefoneren via het internet met Skype. SABAM kiest dan ook voor de filtertechniek. Bij een filtertechniek wordt al het verkeer over het netwerk geanalyseerd op de aanwezigheid van beschermd materiaal. Het spreekt voor zich dat gezien de enorme hoeveelheid informatie die dagelijks via het internet uitgewisseld worden, dit enorme investeringen vergt van Scarlet. Aangezien het internet nog steeds aan een enorme snelheid groeit, moet er continue in extra filtercapaciteit geïnvesteerd worden. Indien dit niet gebeurt, bestaat er een reële kans dat de snelheid van het internet afneemt, gezien de files die ontstaan bij de filters.

Verder is de natte droom van de muziekindustrie dat men in de toekomst ook al het andere verkeer actief gaat scannen op illegale content, telkens als je een website bezoekt of e-mail ontvangt. Door dit precedent zullen andere belangengroepen zich evenmin langer geremd voelen om ook te gaan zoeken naar mogelijkheden om het voor hen storend internetverkeer te gaan filteren of blokkeren. De stap is klein om bijvoorbeeld in de toekomst al het telefoonverkeer dat via het internet verloopt te gaan scannen.

Tik vindt dit vonnis een gevaarlijk precedent waarbij het vermoeden van onschuld opnieuw aangetast wordt. Immers de transporteur wordt verplicht om alle gegevens die via zijn netwerk vervoerd worden te gaan scannen en beschermd werk te onderscheppen. Zowel de onschuldige internetgebruiker als de transporteur worden hierdoor beschouwd als zijnde schuldig of medeplichtig aan het misbruik.
Analoog met de antiterrorismewetgeving worden hier technische maatregelen opgelegd omdat ze mogelijk zijn, zonder evenwel de verdere maatschappelijke consequenties naar aanleiding van dit precedent te overdenken. Een belangrijk pijnpunt is respect voor privacy. Zo worden bijvoorbeeld op luchthavens alle passagiërs en bagage grondig gescand. Londen hangt vol met camera’s. Regelmatig worden de bestaande maatregelen aangescherpt. In heel wat facetten van het dagelijks leven, evolueren we naar een maatschappij waar iedereen overal wordt gecontroleerd in zijn doen en laten. Ook deze maatregels heeft enorme financiële inspanningen van de maatschappij gevergd.

Voorts moet het debat gevoerd worden naar de efficiëntie van dergelijke maatregelen. Mensen zullen altijd inventief zijn om bestaande maatregelen te omzeilen. Digitale bestanden kunnen relatief eenvoudig gecamoufleerd worden waardoor filters beschermd materiaal niet langer kunnen detecteren.
Het is dus zeer de vraag of de voorgestelde maatregel zijn doel zal bereiken.

Daarenboven heeft SABAM nog steeds geen alternatief voor sites of radiostations die dergelijke bestanden op een legale manier verspreiden.

Alhoewel het legaal verspreiden van muziek door dit vonnis niet verboden wordt, vrezen we dat in de praktijk het legale verkeer onmogelijk zal worden door de enorme kosten en vertragingen die dergelijke maatregelen veroorzaken.

We hebben de muziekindustrie al dikwijls opgeroepen om een creatiever businessmodel op te zetten waarbij zowel de belangen van de artiest als die van de muziekliefhebber gewaarborgd worden. Het laten vertragen van het legale verspreiden van muziek, is volgens ons niet echt creatief te noemen. Vooral omdat de genomen maatregelen slechts een zeer beperkt resultaat zullen kennen. We gaan nog steeds uit van het principe dat de overtreder moet bestraft worden en dat er dus een inspanning geleverd moet worden op dat vlak. Een consequent opsporings- en vervolgingsbeleid inzake piraterij zou ook op meer maatschappelijke bijval kunnen rekenen.

We hopen dan ook dat Scarlet in beroep zal gaan tegen dit vonnis en hierbij gesteund zal worden door de andere providers.

controle is nog geen gestapo-praktijk

In dit soort zaken wordt soms te snel een amalgaam gemaakt tussen "controle" en "gestap-praktijken".

Wanneer er in een samenleving wetten zijn, moeten er ook controlemechanismen zijn, anders worden de overtreders bevoordeeld, wat onrechtvaardig is.

Indien muziek kopiëren en verspreiden illegaal is (wat mijns inziens terrecht is, want artiesten moeten ook hun boterham verdienen), is het logisch dat men dat ook moet kunnen controleren.

Dat "onschuldigen" worden gecontroleerd lijkt me dan ook geen probleem, zolang ze hierdoor geen of minimale hinder ondervinden (en zolang die gegevens daarna worden vernietigd, zodat malafide personen er geen misbruik van kunnen maken).

Wie niets verkeerd doet, hoeft geen schrik te hebben voor controles. Zolang het gaat om eerlijke controles uiteraard.

(en nu zien hoelang deze reactie gaat blijven staan: iemand bij indymedia vindt het blijkbaar grappig om mijn reacties systematisch te verwijderen... heb dan maar meteen een screenshot gemaakt)

Sabam

Je schrijft "lijkt me dan ook geen probleem, zolang ze hierdoor geen of minimale hinder ondervinden "

Wie gaat de rekening betalen?
Vooreerst moet de provider hiervoor opdraaien.
Uiteindelijk zal de (onschuldige) klant hiervoor betalen. De onschuldige gebruiker heeft dus wel degelijk meer dan minimale hinder.

Zelfde probleem met CD's die zogenaamd copy protected zijn. Ik wil mijn CD's ook op mijn MP3 speler willen beluisteren. Mag niet volgens sommige productiehuizen. Ik koop dan ook zo geen CD's meer, met een dergelijke beveiliging, maar ik heb wel met schade moeten ondervinden dat een dergelijk systeem bestaat. Een CD van een bekende artiest kopen die je dan niet op je MP3 kan beluisteren is wel meer dan minimale hinder.

Indem met DVD's. Regionale code, ik koop af en toe wat DVD's in winkelketens waar je van kan verwachten dat ze bonafide zijn. Mijn laatste computer houdt rekening met een zogenaamde regionale code. Je kan die code maar 5x veranderen. Blijkt de eerste DVD code 2 te hebben en de tweede die ik wil spelen code 1. Beide DVD's zijn gekocht in bonafide winkelketens. Weer meer dan minimale hinder, want tegen dat tempo kan ik binnen een maand geen DVD's meer op die computer afspelen. Ik heb ook geen idee in welke regionale DVD zone ik leef.

De muziekindustrie heeft handen vol geld verdiend aan de overgang van vinyl naar CD. Ontelbare mensen hebben muziek die ze reeds op vinyl hadden ook nog eens op CD gekocht. Ook lijkt een CD mij veel goedkoper te fabriceren als een vinylplaat. Zoals een DVD goedkoper te febriceren is dan een videoband. De prijzen van CD's en DVD's waren echter veel hoger dan de prijzen van vinyl en video-banden. De muziekindustrie heeft zijn buit reeds meer dan binnen.

Ik vind dat artiesten inderdaad rechten hebben op hun creaties, maar je moet realist blijven. Als ik een digitaal fotobestand op internet plaats dan weet ik dat het toegankelijk is voor veel mensen en dan weet ik ook dat het heel eenvoudig zonder enig kwaliteits verlies kan gecopieerd worden. Als ik met dat copieren problemen heb dan kan ik beter analoge afdrukken op een tentoonstelling hangen. Je kan niet de melk en de boter hebben.

De voorbeelden van de CD's en DVD's zijn misschien wel geen Gestapo praktijken zoals u schrijft. Het controleren en censureren van het "www" zet de deur wijd open voor Gestapo praktijken. En in sommige landen is er reeds censuur op internet.