Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Gesprek met Marina Beernaert, directeur van de Antwerpse Omnimundo school

Gesprek met Marina Beernaert, directeur van de Antwerpse Omnimundo school

De school ligt aan de ene kant op een 100m van een Vlaams Belang kantoor, aan de andere zijde ligt op 50m een Artsen Zonder Grenzen praktijk. Maandag gaan alle kinderen terug naar school. Ook voor kansarme en kinderen zonder papieren is het maandag de eerste schooldag.

L1040210.jpg

Tijdens ons telefoongesprek hebt u gezegd dat er 42 nationaliteiten les volgen op uw school, hoeveel leerlingen hebt u?
"Het zijn er een 160-tal."

Is dit enkel de lagere school in de Van Maerlantstraat of ook de kleuter- en lagere- school in de Columbiastraat.
"Dit is enkel in de Van Maerlantstraat, in de andere scholen zijn er ook een 160-tal leerlingen."

U bent directeur van beide?
"Ja, van twee lagere scholen en een kleuterschool."

Hoeveel % allochtonen leerlingen volgen bij u les?
"Van onze leerlingen zijn 93.46% zogenaamde GOK leerlingen."

Slik... Wat betekent de term GOK.
"GOK dat zijn de leerlingen die voldoen aan gelijkekansen indicatoren als thuisloos, zonder papieren, andere nationaliteit, moedertaal geen Nederlands..."

Om eerlijk te zijn schrik ik van dit hoge percentage, alleen al de taalproblemen moeten een enorme uitdaging vormen. Hoe vang je dit op?
"Vanaf dit jaar starten we met een aparte anders-talige nieuwkomer klas, kinderen die voor hun eerste jaar in België zijn, vangen we op in een aparte klas en krijgen een taal-bad."

Hebt u het nu over de kleuterschool of over de lagere school?
"Over de lagere school in de Van Maerlantstraat, in de Columbiastraat hebben we niet zo'n groot aantal nationaliteiten en de meeste mensen daar, verstaan wel Nederlands."

Hoe verloopt de communicatie met de ouders?
"Ook vanaf dit jaar, wordt de schoolbrug en de stedelijke tolkdienst, ingeschakeld voor de communicatie naar de ouders toe. Zij komen helpen bij ouderavonden en contacten met de ouders in het algemeen. Buiten de tolken zijn er een aantal leerkrachten die talen als Spaans en Italiaans machtig zijn en voor de rest is het praten met handen en voeten. We proberen heel laagdrempelig te zijn naar de ouders toe, zodat ze een veilig gevoel krijgen en weten dat ze voor alles bij ons terecht kunnen. Die lage instap is één van onze pluspunten. Ze zijn niet bang om naar ons te komen. We helpen ze ook met het invullen van papieren en dergelijke."

Dan vormen jullie een sociale dienst, voor de ouders?
"Sociale dienst, ja eigenlijk wel een beetje. Buiten de schooluren doen we ook aan voedselbedeling."

Hoe financiert u die voedselbedeling?
"Dat gaat via de voedselbank, wij krijgen daar gratis voedsel geschonken door bedrijven. Twee medewerkers halen dat na de uren op, met de eigen wagen. Om 4 uur als de lessen gedaan zijn, komen de ouders hun kinderen ophalen. De ouders die echt niets hebben, komen dan naar school met de nodige zakken. Het voedsel wordt verdeeld naargelang de thuissituatie van de kinderen. Zo proberen wij toch te zorgen voor cornflakes, brood. ... Allee voor eigenlijk alles."

De Vlos-kruidenier in Sint Niklaas, die ook voedsel verdeelt, moet toch veel voedsel zelf aankopen omdat de voedselbank onvoldoende goederen van eerste noodzakelijkheid aanbiedt. Veel producten komen bij de voedselbank omdat de vervaldatum nadert, wat geen probleem op zich is, maar zijn dikwijls luxe in plaats van noodzaak. Hebt u ook deze ervaring?
"Ik heb daar precies andere ervaringen mee, want de meeste dingen die wij hier bedelen zijn voor dagelijks gebruik. De gezinnen die wij hebben zijn daar heel tevreden over."

Ik veronderstel dat een school als deze, een aantal bijkomende kosten heeft die andere scholen niet hebben. Er komt nu een 45€ per kind als bijkomende subsidies. Joepie?
"Ik heb niet direct 'Joepie' gezegd, ik heb aan onze bedrijfsdirecteur gevraagd, waarvoor wij die 45€ mogen gebruiken. Is het alleen om schrijfgerief, papier en boeken aan te kopen? Daar hadden we reeds een budget voor. Dat doet het Stedelijk Onderwijs al jaren. Als we dat geld ook mogen gebruiken om bussen te betalen en uitstappen te organiseren, is dat voor ons een verbetering. Want, onze kinderen kunnen die uitstappen niet betalen."

Anders betekent het dat ze met 2 potloden kunnen schrijven in plaats van met één?
"Ja, ik denk dat wat materiaal betreft, de kinderen in het Stedelijk Onderwijs niets tekort hebben gehad. Of niets tekort zouden mogen gehad hebben, toch niet in de scholen waar ik heb gestaan. Maar een bus inleggen voor een uitstap, dat kost enorm veel geld. Wij kunnen beroep doen op ons vervoersfonds, maar niet voor de totale som. Een deel moet van de kinderen komen. Maar onze ouders hebben geen geld."

Hoe slaag je er eigenlijk in, het niveau te halen dat er moet gehaald worden in die 6 jaar onderwijs?
"Vorig jaar ben ik hier begonnen en hebben we om schooluitstappen te kunnen bieden een benefietconcert gehouden. Dat heb ik zelf gesponsord en die inkomsten zijn dan gebruikt ten goede van de kinderen hier. We proberen zo van die dingen te organiseren, om aan extra budget te komen."

"Om de leerlijnen te bereiken, daar hebben we alles voor. We moeten er alleen voor zorgen dat onze kinderen naar school komen. Daarvoor is het belangrjk dat we heel laagdrempelig zijn, zodat de ouders vertrouwen hebben en ze hun kinderen ook daadwerkelijk sturen."

Hoe haal je dat niveau? De kinderen hier, hebben het toch veel moeilijker dan kinderen die uit meer gegoede milieus komen?
"We werken met niveaugroepen. Bij ons zitten niet alle kinderen in dezelfde niveaugroep. Kinderen die sterk zijn, werken op hun eigen niveau aan hun eigen leerlijn. Het kan dat een kind dat in het tweede studiejaar zit, wiskunde volgt in het derde of zelfs in het vierde. Of met Nederlands, als ze heel sterk zijn in taal, kunnen ze een groep hoger. Zijn ze heel zwak dan kunnen ze ook een niveaugroep lager gaan volgen."

Zijn er ook Kinderen zonder papieren?
"Ja, die zijn er. Hoeveel dat er dat dit jaar gaan zijn dat weet ik nog niet. Dat zie ik pas na 1 september en later. Want die komen hier gedurende het hele jaar binnen waaien."

Is er een risico voor de kinderen, opgepakt te worden terwijl ze op school zitten?
"Zelf, heb ik dat nog niet meegemaakt."

Het is dus wel een theoretisch risico, maar u hebt nog niet ondervonden dat het ook een praktisch risico is.
"Soms krijgen wij de melding dat ze bevel hebben gehad, het land te verlaten en dan verdwijnen die mensen."

Mensen zonder papieren zijn toch eigenlijk illegaal in het land?
"Die mensen proberen hun papieren in orde te krijgen. De procedures zijn opgestart maar als ze dan worden afgekeurd dan gebeurt het dat die mensen gewoon verdwijnen. Waarschijnlijk beginnen ze opnieuw in een ander deel van het land en volgen de kinderen daar dan school."

Ik ken kinderen waarvan de ouders bericht hebben gekregen het land te verlaten en die maandag naar school gaan.
"Ja die zullen er ook wel tussen zitten. Maar elk kind heeft recht op onderwijs zolang ze hier in België zitten."

Er is recht op onderwijs voor Belgen maar geldt dat ook voor niet-Belgen?
"Ja, Stedelijk Onderwijs staat open voor alle kinderen van alle nationaliteiten en elke geloofsovertuiging, óók voor die kinderen."

Kinderen zonder papieren hebben een onzekere toekomst, merkt u angst bij die kinderen? Merken de leerkrachten dat bij de kinderen? Die onzekerheid?
"Of de leerkrachten dat merken? Kinderen die net in ons land aankomen en die verschrikkelijke dingen hebben meegemaakt, daar merk je angst. Bij de kinderen die hier al langere tijd verblijven kan ik niet echt zeggen dat we daar angst bij merken."

Kinderen die in Merksplas of in 127bis hebben gezeten en daar terug uitkomen? Hoe reageren die? Er zijn psychologische rapporten die stellen dat die kinderen er een trauma overhouden?
"Daar kan ik mij niet over uitspreken, want dat weet ik eigenlijk niet."

Heeft het zin om kinderen hier eerst te scholen en ze dan terug te sturen.
"Er zijn kinderen die hier jaren wonen en die dan teruggestuurd worden. Ik vind dat dat niet kan. Elk kind heeft recht op onderwijs, het maakt mij niet uit van waar dat kind komt. Alles wat wij hen kunnen meegeven, vind ik heel belangrijk."

Onderwijs is toch ook een van de peilers in de strijd tegen de armoede?
"Ik vind dat wel ja."

Terugestuurde kinderen, hebben door hun scholing hier, meer kansen in het land van herkomst van hun ouders. Dit moet bij hen de druk om naar hier te komen verminderen.
"Als de mensen het ginder beter hebben, dan gaan ze minder naar hier komen. Maar alles wat wij hier investeren in de kinderen is van belang voor hun opvoeding, voor hun verdere leven. Het maakt niet uit of die kinderen hier blijven of teruggaan."

Om de persoon zonder verdere agenda?
"Ja gewoon als individu."

Hoe reageren de andere kinderen als er klasgenootjes teruggestuurd worden?
"Ja, ik heb dat nog niet meegemaakt, maar ik weet dat er twee jaar geleden werd betoogd, als er kinderen werden uitgewezen. (zie: link) Kinderen die hier 8, 9 10 jaar zijn en worden teruggestuurd. Natuurlijk heeft dat een weerslag. Niet alleen op de kinderen ook op het personeel. Je bouwt een sterke band op met die families, en als die dan moeten vertrekken, grijpt dat iedereen aan."

De andere kinderen hebben dan ook het gevoel of ze teruggestuurd worden?
"Dat kan bij sommige kinderen het gevoel zijn. Anderen zullen bang zijn om zelf ook teruggestuurd te worden."

Dank U, hebt u nog iets dat u zelf kwijt wil?
(lacht) "nee niet speciaal."