Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Protest bij heropening van proces tegen Bahar

Protest bij heropening van proces tegen Bahar

Antwerpen -- Donderdagochtend verzamelde een 50-tal sympathisanten voor het het Hof van Beroep in Antwerpen voor een solidarteitsmanifestatie voor Bahar. De manifestatie werd georganiseerd door het Platform voor vrije meningsuiting. Vandaag werd het proces tegen Bahar heropend.

L1140339.jpg

Foto's Luc Janssens

Het is 9 uur ' s ochtends. Voor het Hof van Beroep verzamelen een 50-tal sympathisanten die hun steun komen betuigen aan Bahar. Hier en daar zie je duidelijk de vertegenwoordigers van de verschillende sociale bewegingen zoals de rode petjes van het ABVV. Bahar wordt aangeklaagd voor leiderschap van een terroristische organisatie. Het Platform voor vrije meningsuiting vindt de aanklacht tegen Bahar onrechtvaardig en een bedreiging voor de democratische rechten.

L1140348.jpg

“We zijn hier vandaag uit solidariteit met Bahar en om dit absurde onrechtvaardige proces dat hier vandaag plaatsvindt aan te klagen”, zegt senator Josy Dubié.

“De antiterrorismewet laat toe om mensen zo maar te veroordelen zelfs tot 15 jaar cel. Dit is onaanvaardbaar. Bahar mag niet op basis van die wet veroordeeld worden. Bahar is geen terrorist. Hij heeft nooit een geweldadig of crimineel feit gepleegd. Bahar is, zoals hij het zelf zegt, 'de Mr Bean van de terroristen'. De antiterrorismewet moet veranderd of geschrapt. We gaan daarrond een wetsvoorstel indienen”, aldus Josy Dubié.

L1140372.jpg

Lieven De Cauter:“Ik sta hier vandaag om de rechstaat te verdedigen, om het recht op vrije meningsuiting te verdedigen en om activisme te verdedigen. Sinds 9/11 is er in Belgie via Europa en onder druk van Amerika een soort van uitzonderingswetgeving ontstaan. Die wetten maken het mogelijk dat mensen die sociale of politieke acties voeren via heel die machinerie van juridisch zeer aanvechtbare wetten kunnen bestempeld worden als leider van een terroristische organisatie. Dat is gewoon onaanvaardvaar en tekent een nieuw klimaat waarin je ook andere processen kunt passsen zoals het proces van Electrabel tegen Greenpeace. Vandaag moeten wij als civiele maatschappij - vakbonden, intellectuelen, kunstenaars, kritische mensen - neen zeggen. We moeten de rechtstaat verdedigen en voor ons is dat de hoofdreden om hier te staan en Bahar met man en macht te verdedigen.”

“Vanuit het Platform voor vrije meningsuiting eisen we een rechtvaardig proces. Bijvoorbeeld de foto die in de pers is geraakt van Bahar met een antieke Bazooka, genomen bij een bezoek aan een vluchtelingenkamp gebruiken als bewijs is een belediging aan het recht. We moeten ons hiertegen verzetten. Dit soort verdachtmakingen is een gevaar voor de rechtstaat. Ik hoor hier bijvoorbeeld net dat de senator ook ooit eens voor de grap met een wapen heeft geposeerd. Op basis van dit soort laaghartige stemmingmakerij mensen proberen te veroordelen en te bestempelen als terrorist brengt de rechtstaat in gevaar.”

"Bahar draagt naast de bazooka ook nog een andere schande die we zeker in de pers moeten krijgen. Namelijk de geheime vergadering waarin al de machten van de Belgische staat aanwezig waren en waar besloten werd om Bahar via Nederland aan Turkije uit te leveren. De schande voor de staat is dat dit totaal ongrondwettelijk was en de ironie hiervan is dat Bahar die juist opkwam tegen de mensenrechtenschendingen in Turkije aan datzelfde Turkije ging uitgeleverd worden.”

L1140381.jpg

Bahar dankte al de aanwezigen voor hun steun. “Ik ben blij hier een breede waaier te zien van individuen zoals senators, professoren, mensen uit sociale bewegingen en individuen die mij hier komen bijstaan.”

L1140389.jpg

Luc Vervaet van Clea, het Platform voor vrije meningsuiting: “10 jaar geleden stapte DHKPC nog jaar na jaar onder luid applaus van het publiek in de SP stoet in Antwerpen en er was toen niemand die daar iets over zei. De tijden zijn veranderd. Dezelfde DHKPC is sinds 2001 op de lijst van terroristische organisaties gezet. Alles wat Bahar in de loop van de jaren heeft gedaan als politiek activist bv het mobiliseren voor politieke gevangenen in Turkije is nu illegaal en terroristisch geworden.”

“Het laatste dat we gezien hebben van federaal procureur Del Mulle is dat hij de foto van Bahar met verroeste bazooka op de tafel van de rechter heeft gelegd als bewijsmateriaal. Wel, deze techniek gebruikt men in de VS en heet 'guilty by association' dwz dat men via een beeld of een foto of gewoon door sympathisant te zijn zonder het plegen van een criminele feit automatisch kan beschuldigd worden van terrorisme. Wij willen hier een halt toeroepen aan deze praktijken van Delmulle.”

L1140396.jpg

Eric Goeman, woordvoerder Attac Vlaanderen: “Ik moest normaal gezien vandaag op een andere actie zijn in Brussel. De 'Stop de Epa'-actie. Ik heb gekozen hier aanwezig te zijn. Deze twee acties zijn best aan elkaar te linken. Het gaat om twee oorlogen. Op 27 september is het precies 5 jaar geleden dat de Europese Unie en de ACP-landen startten met onderhandelingen over Europese partnerschapsakkoorden, EPA's. Terwijl de Europese Unie de EPA's als instrument voor ontwikkeling voorstelde, stuurde het aan op akkoorden met bepalingen die een uitgebreide en verregaande economische liberalisering inhouden. Dergelijke EPA's zullen de interne markten van de armere landen aan een vernietigende concurrentie van Europese exporteerders overlaten met als consequentie een toenemende armoede door het vernietigen van de plaatselijke landbouwinkomsten. Dit is een eerste oorlog die gevoerd wordt: de oorlog van het rijke westen tegen de arme derdewereldlanden."

"Een tweede oorlog is een oorlog waarin het mogelijk moet worden om elk radicaal verzet tegen de neoliberale economische en politieke orde te criminaliseren. Daarom is de strijd voor vrije menigsuiting en recht op vereniging zeer belangerijk. Want ze worden bedreigd ook in België. Radicale meningen en sociale acties worden in de kiem gesmoord. Daarom verzetten we ons tegen de antiterrorismewetten die de fundamentele grondrechten en mensenrechten aantasten.”

L1140414.jpg

Er was ook de getuigenis van Raoul uit Luik die vertelde hoe hij en drie andere andersglobalisten illegaal afgeluisterd werden. Al hun mails en smsjes werden gelezen tijden de voorbereidingen van de betogingen van D14 in 2001 via de bijzondere onderzoekssmethode. Ze dagvaarden de staat.

L1140352.jpg
L1140361.jpg
L1140417.jpg
L1140355.jpg
L1140508.jpg

Na de korte actie ging iedereen naar binnen om de heropening van het proces te volgen.

Vervolg?

En wat was de uitspraak, en wordt dit proces nog verdergezet??

vervolg

Yep. Het proces wordt vandaag nog verdergezet. Het zal nog even duren voor er een uitspraak valt.

Una abrazo desde Chile...

"La solidaridad es la ternura de los pueblos"
De esto Bahar sabe mucho y para el toda la solidaridad, toda.

Un abrazo desde la distancia Compañero.

Venceremos, mil cadenas habrá que romper...
Venceremos, al fascismo sabremos vencer!

Pavel