Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Milieubeweging maakt brandhout van oranje-blauw klimaatakkoord

Milieubeweging maakt brandhout van oranje-blauw klimaatakkoord

BRUSSEL - "Weinig visie, geen relatie tussen acties en doelstellingen, en onduidelijkheid over de kernuitstap... Ons land haakt af," vinden Greenpeace en de Bond Beter Leefmilieu (BBL). Hun reactie op het oranjeblauwe akkoord over duurzame ontwikkeling is uitgesproken negatief.

"De milieubeweging ziet niet in hoe een toekomstig minister van duurzame ontwikkeling op basis van dit akkoord ons land op het Europese spoor kan zetten," luidt het.

De reductie van de CO2-emissies met 30 procent tegen 2020, het opvoeren van het aandeel hernieuwbare energie van 15 tot 20% en het doorvoeren van energiebesparingen van 20%... er zal niet veel van in huis komen, vrezen Greenpeace en de BBL.

Wat de CO2-uitstoot betreft zien ze enkel losse maatregelen, zonder duidelijk kader. "De onderhandelaars hebben zich niet gewaagd aan het formuleren van concrete nationale doelstellingen op middellange termijn (diverse andere landen deden dat wel), noch hebben ze zicht op de impact van de geplande maatregelen," stelt de milieubeweging vast.

"In deze omstandigheden krijgt de aangekondigde klimaatminister een quasi onmogelijke opdracht," aldus Greenpeace en BBL.

"Onduidelijkheid troef"
En hoe zit het met de motteballentaks op afgeschrven kerncentrales? "Ook hier onduidelijkheid troef," klagen Greenpeace en BBL. "Wanneer wordt deze ingevoerd? En welk deel van de opbrengst zal reëel worden aangewend voor het stimuleren van hernieuwbare energie en energie-efficiëntie? Vragen die de onderhandelaars niet hebben opgelost."

Ook over de kernuitstap blijft verwarring bestaan, stellen Greenpeace en BBL vast. "Er is duidelijk geen akkoord tussen de partijen, noch over het tempo van de sluiting van de centrales, noch over de toekomst van onze energiebevoorrading. De mededeling dat de wet behouden blijft, terwijl de uitstap zelf in vraag wordt gesteld, is niet van dien aard om iemand van de ernst en de visie van oranje-blauw te overtuigen," aldus de milieubeweging.