Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Stop EPA's: Congolese landbouwer Victor Nzuzi aan het woord

Stop EPA's: Congolese landbouwer Victor Nzuzi aan het woord

Over economische onderhandelingen, zoals de EPA's, hoor je vaak zeggen dat het moeilijke, technische discussies zijn. Als je het vraagt aan de Congoleze landbouwer Victor Nzuzi, dan zegt hij dat voor hem en voor miljoenen Afrikaanse landbouwers de EPA's geen moeilijke, ver-van-hun-bed-besprekingen zijn, maar dat ze voor hun dagelijkse realiteit zijn.

IMG001.jpg

Victor Nzuzi is landbouwer van beroep. Hij werkt mee aan een landbouwproject van Les Amis de Congo in Kinshasa. De vzw "Les Amis Du Congo" werkt deze maand mee aan Hasselt@Congo. Een hele maand worden activiteiten georganiseerd om Hasselaren bewust te maken van de rijkdom en de problemen van het land Congo, waar we door ons gemeenschappelijke verleden een nauwe band mee hebben.

De laatste maanden reist Victor Nzuzi naar congressen en besprekingen in Zwitserland, Duitsland, Frankrijk en België om de stem van de Afrikaanse landbouwers te laten weerklinken. "80% van de Congolezen zijn landbouwers. Ons land is ontzettend rijk aan natuurlijke grondstoffen. We hebben een klimaat dat overeenkomt met dat van Brazilië. Wat nodig is om de Congolese bevolking te voeden, zouden we zelf kunnen produceren, zelfs veel meer dan dat. Het waterrijke gebied zou meer dan 700 000 ton vis kunnen opleveren, terwijl de bevolking met 150 000 ton voldoende heeft. Ook rijst, palmolie, koffie, rietsuiker, kunnen geteeld worden. Congo heeft absoluut geen invoer van deze producten nodig."

"De Wereldbank ziet Congo als een arm land met schulden. Om die schulden af te lossen, worden de natuurlijke grondstoffen en mineralen geplunderd. De opbouw van het land, de gezondheid, het onderwijs worden verwaarloosd. De exploitatie van Congo's rijkdom komt niet ten goede aan de bevolking. Wel integendeel, de landbouwers worden van hun velden verjaagd door privébedrijven die de contracten voor mijnontginning in de wacht slepen."

"De EPA-akkoorden maken die situatie nog erger. 40% van het budget van de overheid komt uit douanetaxen op ingevoerde producten. Wanneer Congo die belasting niet meer mag heffen, verliest de Congolese staat in één klap 40% van haar inkomen. Dit wil zeggen, zoveel minder geld voor infrastructuur, gezondheid, onderwijs. Maar ook investeren in de eigen economie wordt op die manier onmogelijk gemaakt. Als Congo de EPA-akkoorden ondertekent, worden de Congolese regering én de bevolking er slechter van."

"Ook nu al, zonder EPA-akkoorden, verdrukken Europese landbouwproducten van grote bedrijven zoals Nestlé de eigen lokale producten. De concurrentie is buiten verhouding. In België worden kippen op enkele weken tijd vetgemest en klaargestoomd voor de export. In Congo duurt het twee jaar voor een kip slachtrijp is."

"De EPA-akkoorden worden onderhandeld zonder de bevolking te raadplegen. Congo weet zelfs niet tot welke Afrikaanse regio ze hoort. Minister Louis Michel is in Kinshasa komen zeggen dat we bij Centraal-Afrika moeten aansluiten. Anderen beweren dat we bij Zuid-Afrika horen. Nog anderen zeggen dat we bij het gebied van de Groto Meren en dus Oost-Afrika moeten zijn. Maar als je de oppervlakte van het land bekijkt, besef je dat Congo op zich al een enorm groot gebied is. Congo heeft veel meer tijd nodig om de onderhandelingen voor te bereiden. Congo moet het recht hebben om de EPA's niet te ondertekenen, omdat de EPA's de problemen van het land en haar bevolking groter maken."

Debat ‘Zit de Congolese toekomst onder de grond?’

Woensdag 24 oktober 2007 was er een debat over de natuurlijke grondstoffen en mineralen van Congo, met Prof. dr. Jan Gorus, Directeur Brussels Centrum voor Afrikaanse Studies, Vrije Universiteit Brussel, Dhr. Marc–Olivier Herman (Congo–specialist Broederlijk Delen) en Dhr. Karel De Gucht (minister van Buitenlandse Zaken). Informatie over dit debat kan je vinden op de website hasseltcongo.worldshake.org/debat.html

Slotfeest Hasselt@Congo

Zaterdag 27 oktober 2007 barst het slotfeest van Hasselt@Congo los in het ontmoetingscentrum van Godsheide. Het programma van die dag staat op hasseltcongo.worldshake.org/feest.html

www.hasseltcongo.be

Mooie inspanning, Jo!

Mooie inspanning, Jo!

Zit de Congolese toekomst onder de grond?

Op www.mo.be/mopapers kan je de gelijknamige MO*paper over grondstoffen in Congo downloaden. In deze paper van John Vandaele en Sara Frederix vind je heel wat achtergrondinformatie over dit thema.