Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Docenten laten op zich wachten

Docenten laten op zich wachten

Vandaag was naar school gaan voor de hogeschoolstudenten uit Vlaanderen toch iets anders dan andere dagen. Er was namelijk een actie van de Christelijke Onderwijscentrale (COC) tegen het nieuwe financieringsdecreet van onze Vlaamse overheid. "De huidige financiering is ondermaats in vergelijking met het buitenland", zegt Jos Deleu van het COC. De actie hield in dat alle lessen slechts 45 minuten duurden en diende vooral om een eerste bewustmaking op gang te brengen rond de thematiek.

Om 8.30 deze ochtend zaten de studenten van het de IPSOC, een departement van de KATHO te Kortrijk netjes te wachten op hun docent.
Tien minuten later was er nog geen docent, een korte blik in de hal toonde dat alle deuren openstonden, de studenten binnen aan het wachten, maar geen docenten te bespeuren.
Om 8.45 kwamen alle docenten uit hun bureaus en waren klaar voor het eerste lesuur, met als eerste opmerking: “We gaan ook 15 minuten vroeger stoppen jongens. En meer informatie volgt om 11.45."

Om 11.45 kwam Jos Deleu, hoofdsyndicaal afgevaardigde de volledige school toespreken omtrent de syndicale actie van vandaag, de Christelijke vakbond verzet zich tegen het nieuwe financieringsdecreet van de Vlaamse overheid. “Alhoewel het voorgestelde systeem belangrijke verbeteringen bevat ten opzichte van het eerste voorontwerp, blijven verschillende punten onaanvaardbaar”, aldus Jos Deleu.

“Dit is een eerste actie om onze eisen kracht bij te zetten. Omdat wij de huidige financiering ondermaats vinden in vergelijking met het buitenland. Wij kiezen voor een input in plaats van voor een outputfinanciering.
Wij een index-formule willen die sluitend is.
Wij nee zeggen tegen het kliksysteem en ja zeggen tegen een open-end financiering.
Wij voor de democratisering zijn, maar niet zonder dat er hier voor bijkomende middelen worden voorzien.” Aldus Jos Deleu tijdens zijn speech voor de IPSOC-studenten.

“Dit is een eenmalige actie, maar het is ook de bedoeling om nog andere eventueel hardere acties te ondernemen om onze eisen kracht bij te zetten.” Jos Deleu