Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

[Verslag] Debat splitsing gezondheidszorg

[Verslag] Debat splitsing gezondheidszorg

Nu de gezondheidszorg meer en meer te sprake komt in de gesprekken over de komende staatshervorming, was het dringend tijd voor een debat met voor- en tegenstanders van een mogelijke splitsing van de gezondheidszorg. Zaterdagvoormiddag was het dan ook zover, in het UZ van Gent. Het initiatief kwam van Michel Vanhoorne, vroeger lid van de KP, nu coördinator van LEF, het Links Ecologisch Forum, en oud-professor arbeidsgeneeskunde aan het UZ.

Het panel bestond zeker en vast uit een aantal prominente experts op het vlak van organisatie van de gezondheidszorg. Als voorstanders van een splitsing waren aanwezig: Prof. Jan De Maeseneer van de vakgroep Huisartsgeneeskunde en Eerstelijnsgezondheidszorg en Louis Ide, ziekenhuishygiënist in het AZ Jan Palfijn en senator voor de N-VA. Beiden hielden eigenlijk ongeveer hetzelfde betoog. Met een fenomenale waaier aan cijfers toonden ze aan dat er grote verschillen bestaan tussen Vlamingen en Walen, en dit op alle vlakken: andere behoeftes bij de patiënten, verschillen in aanbod en gebruik van de gezondheidsvoorziening, en grote cultuurverschillen.

Zo wordt er bijvoorbeeld in Wallonië veel minder gebruik gemaakt van het Globaal Medisch Dossier en ligt de nadruk er vooral op de specialistische geneeskunde, terwijl Vlamingen veel meer belang hechten aan preventie en de huisarts. Ide was heel duidelijk: “Taalgrens is zorgrens”, en “De huisarts is Vlaams en het ziekenhuis Franstalig.” Bovendien, vond De Maeseneer, moet er dringend iets gebeuren aan de slechte toegankelijkheid voor sociaal achtergestelden en om tot een goeie besluitvorming te komen hebben we dus een defederalisering nodig. Op dit moment zijn er in België maar liefst 9 ministers en staatssecretarissen allerhande bevoegd voor de volksgezondheid! Zo kan het niet verder.

Prof. Marleen Temmerman van de vakgroep Verloskunde, senator voor de SP.a en tegenstander van een splitsing, ging hiermee akkoord, maar benadrukte dat splitsen geen oplossing is, want ook binnen de gewesten zijn er grote verschillen. Dirk Van Duppen van Geneeskunde voor het Volk voegde daar nog aan toe dat de breuklijn zich eigenlijk niet tussen noord en zuid maar tussen rijk en arm situeert. Het alternatief: een herfederalisering voor besluitsvorming, én het lokaliseren van bepaalde beleidsaspecten, zo dicht mogelijk bij de mensen en de behoeften van de verschillende streken in ons land. Solidariteit dus, van middelen en van knowhow. Of zoals Marleen Temmerman besloot: “De verschillen zijn er zeker, maar pakken we ze aan door onverwijld te splitsen of door eraan te werken en te leren van mekaar?”