Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Congres voor interculturele opa's en oma's

Congres voor interculturele opa's en oma's

ANTWERPEN – Op donderdag 13 maart organiseerde organisatie de8, Antwerps minderhedencentrum, een informatiedag over hun nieuwste publicatie, de gids voor interculturele ouderenzorg. Deze leidraad, die een samenwerking was met Prisma, helpt de ouderenzorg en ouderendienstverlening om met etnisch-culturele diversiteit om te gaan.

man2.JPG

Zij wilden vooral een gids opstellen met praktische tips, zodat organisaties en ondernemingen met deze informatie aan de slag kunnen. De publicatie kreeg steun van Provincie Antwerpen en VMC.

“Eén van de belangrijkste knelpunten is”, zegt Saloua Berdai, “dat er wederzijdse onbekendheid is bij allochtone ouderen en de diensten die in hulp voor hen zouden kunnen voorzien. Daarenboven kampen allochtone ouderen met zorgdilemma's. Zij vragen zich af of hun kinderen voor hen kunnen en willen zorgen, of ze hier in België willen blijven of willen terugkeren naar hun land van herkomst, of het aanbod dat beschikbaar is voor autochtone ouderen ook voor hen geldt -aan hun noden is aangepast- en of zij de hulp die kan worden geboden kunnen betalen.”

Saloua Berdai benadrukt dat er in de gids geen pasklare antwoorden op al deze vragen gegeven worden. Maar hulpverlenende diensten kunnen wel inspiratie opdoen en krijgen een overzicht van wat allemaal mogelijk is.

De folder is een product van vijf jaar arbeid. Tijdens deze jaren deden de auteurs praktijkervaring op en bestudeerden ze vakliteratuur. Het resultaat is een samenvatting die de opgedane praktijkervaring probeert te vertalen naar een methodiek. Deze werd getest en in een publicatie gegoten: de gids voor culturele ouderenzorg.

Naast de voorstelling van de gids, kwam op het congres ook het Zorgcentrum Transvaal aan het woord. Zij is een Nederlandse multiculturele organisatie in Den Haag, die 71 verzorgingshuisplaatsen heeft en 27 plaatsen met thuiszorg onder haar hoede houdt. “In Transvaal is ongeveer de helft van de bewoners van Surinaamse Hindostaanse afkomst, “vertelt de manager. “Daarnaast heeft Transvaal stedelijke dagvoorzieningen voor Surinaamse en Turkse ouderen en een wijkdagvoorziening voor Nederlandse ouderen.”

“Wij hebben enkele aandachtspunten opgesteld om tot een goede samenwerking te komen. Maaltijden, taal, religieuze en culturele bijeenkomsten zijn essentieel voor herkenning en waardering door de doelgroep. Enthousiasme en overleg met zelforganisaties is cruciaal. Trainingen voor (allochtoon) personeel inzake omgang met culturele verschillen is ook nodig. Los problemen op. Laat aan betrokken instanties de zorgbehoefte zien en het daarbij aansluitende kostenplaatje. Doe onderzoek en evalueer het onderzochte. En tot slot: bouw een netwerk uit en werk aan P.R.”

Ook de vroegere organisatie Multisoin, nu ANOUR, kwam aan het woord. Zij ijvert, zoals Transvaal, voor een multiculturele zorgverlening. Met speciale aandacht voor de Turkse, Marokkaanse en Spaanse ouderen in Nederland, België en Duitsland.

Verdere informatie is te vinden op www.diversiteitswijzer.be

4.JPG
5.JPG
6.JPG
7.JPG
8.JPG
man.JPG
man1.JPG
man3.JPG