Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Bouwvergunning in Lappersfortbos: brede bosbeweging in de rug geschoten door Brugs Schepen

Bouwvergunning in Lappersfortbos: brede bosbeweging in de rug geschoten door Brugs Schepen

We vernemen net dat het Brugse stadsbestuur een bouwvergunning heeft verleend aan Suez-Fabricom Gti. Een deel van de bomen van het Lappersfortbos moet verdwijnen voor loodsen, parkings en kantoren. Wij hebben twee maanden de tijd om te onderzoeken of we in beroep kunnen gaan bij de Raad van State. We zullen aankloppen bij de schepen van ruimtelijke ordening en de ombudsman. We eisen volledige inzage in de bouwvergunning.

Grote teleurstelling
De bosbeweging is zwaar teleurgesteld. Toch blijven we een duurzame grondenruil verdedigen. Zo moeilijk kan dat toch niet zijn! Het ruimere kader van de regionaalstedelijke afbakening biedt reële mogelijkheden. Het gezond verstand zegt nog altijd dat je van bestaande bossen afblijft. Een poll van het Brugse Nieuwsblad wees uit dat bijna 2/3 van de stemmers dit ook vindt. In de week van het bos zullen we een deel van het Lappersfortbos ten grave dragen. Er rest ons één troost. Dit mythische symboolbos zal langer leven in de herinnering van de mensen dan de kortzichtige politiek van de burgemeester en zijn schepenen.

Wat doen we tijdens de kap en daarna?

We roepen alle vrienden van het bos op om tijdens de dagen van de kaalslag vreedzaam en geweldloos aanwezig te zijn in de buurt van het Lappersfortbos. Het wordt een vorm van individueel en stil protest. Een kreet van burgerlijke ongehoorzaamheid. Een geliefde laat je niet alleen sterven. Ook de vrienden van GroenFront! www.lappersfort.tk hebben zich geëngageerd om bij de kap aanwezig te zijn. Wait en see.

We hopen dat dit trieste dieptepunt voor de zonevreemde bossen in Vlaanderen politici en burgers aan het denken zet.
Vlaanderen heeft bossen nodig. Wanneer staan de politici op die de moed hebben om het dossier van de zonevreemde bossen ernstig te verdedigen? Politici die verder zien dan de waan van de dag. Politici die werken voor hun kleinkinderen!

Een zevental dagen na de kaalslag houden we een protestwandeling door Brugge, in samenwerking met de bosdichters van de Lappersfort Poets Society. Later meer.

Nu nog dagelijks van zonsopgang tot zonsondergang kunt u in het volledige Lappersfortbos wandelen. U kunt gedichten lezen op de poëzieroute langs het Hugo Clauspad
http://www.cultuurweb.be/CNETPortal/DetailOffer.aspx?id_event=5009986C-D... Wees welkom bij de muzes van het bos www.regiobrugge.be. Later zult u het met het geamputeerde Lappersfortbos moeten doen.

Herfstwandeling, week van het bos 2008

Op zondag 5 oktober 2008 om 14u30 wandelen we de herfst in en hopen we op een doorbraak voor de andere zonevreemde bossen. Bosdichters Hilde Keteleer en Paul Demets nemen afscheid van een deel van ons geliefde bos. Lees Paul Demets’ gedicht “Fabricom” op http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php?p=101.

In 2009 houden we nog drie gedichtenwandelingen in het Lappersfortbos. We zullen de vergissingen van de burgemeester en zijn schepenen in woord en daad herdenken. Wanneer leren ze echt luisteren naar de burgers van hun stad?

Vriendelijke bosgroet, Peter Theunynck, voorzitter Groene Gordel Front in Brugge en Ommeland (GGF) & woordvoerder Lappersfort Poets Society, 0486/737220 & Luc Vanneste, 050/390957, secretaris GGF, www.ggf.be