Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Rollenspel voor studenten : Noord-Zuid concreet

Rollenspel voor studenten : Noord-Zuid concreet

Donderdag 23 oktober 2008 (19u-22u) (VOLZET)
Donderdag 13 november 2008 (19u-22u)
Voor alle geïnteresseerde studenten.
Europa Direct/Vredescentrum
Lombardenvest 23 - 2000 Antwerpen
Inschrijving verplicht via vredescentrum@admin.provant.be

vc_logo_antw_130.jpg

Aan de hand van een gevalstudie worden de studenten ingeleid in de problematiek van de verhouding tussen Noord en Zuid. Meer specifiek wordt de aandacht gevestigd op privatisering en grondstoffenontginning in een geglobaliseerde wereld.

Vanuit deze materie wordt de verscheidenheid van actoren betrokken bij
‘ontwikkeling’ in de verf gezet: de staat, inheemse volkeren, de Europese Unie, internationale organisaties, de bedrijfswereld, niet-gouvernementele organisaties en zelfs het individu.

Na een inleiding door prof. dr. Wouter Vandenhole over het concrete voorbeeld en de verantwoordelijkheid van de verschillende actoren tegen de achtergrond van het internationaal recht, gaan de studenten aan de slag met de verkregen informatie.

In een onderhandeling met vertegenwoordigingen van de verschillende belangengroepen tracht men te komen tot een oplossing van de conflictsituatie. Elke groep studenten verdedigt tijdens deze onderhandeling de belangen van een welbepaalde actor.

Deze sessie staat open voor elke geïnteresseerde student. Het is een uitgelezen kans om interactief kennis te maken met de Noord-Zuid problematiek.

Achteraf kunnen de studenten hun ervaringen delen bij een drankje aangeboden door het Europa Direct Antwerpen en het Vredescentrum.