Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Gent: Betoging voor koopkracht en solidariteit met textielsector

Gent: Betoging voor koopkracht en solidariteit met textielsector

Met zo'n 5.000 trokken ze door de straten van Gent. Volgens de politie zouden het er 7.000 geweest zijn, maar de meeste betogers waren het over eens dat politie vandaag wellicht een beetje overdreef in de positieve richting.

001_dsc3822_600.jpg

Voor Eddie van Lancker van het federaal ABVV was dit alvast een geslaagde actie dag. "Er zijn er hier vandaag delegaties van alle centrales, ook van de metaalcentrale, dat was voor ons belangrijk. Het was goed en moedig dat de openbare diensten vandaag het voortouw hebben genomen. Op zich waren ze niet rechtstreeks betrokken, maar de VLD heeft de laatste weken zo hard naar de openbare diensten uitgehaald dat ze vooraan zijn gaan staan in de actie."
Van Lancker denkt dat er nog zware weken en maanden zitten aan te komen. "De patroons weigeren nu zelfs reeds getekende akkoorden uit te voeren. Ze weigeren bijvoorbeeld de 24 miljoen vrij te maken voor welvaartsvastheid van de uitkeringen. De patroons kregen de laatsten jaren meer dan 7 miljard cadeau aan loonsvermindering, maar ze willen alleen nog meer kortingen krijgen en niets geven aan de werknemers, dat kan niet blijven duren.
het is zeker zo dat de mensen schrik hebben. Schrik omwille van de financiële crisis, angst omwille van de politieke instabiliteit en angst omdat ze hun koopkracht er zien op achteruitgaan. Toch of misschien mede daarom ziet het ernaar uit dat het nog lang sociaal onrustig zal blijven."

001_dsc3872_600.jpg

Op het einde van de betoging gaven de voorzitters van de verschillenden textiel centrales enkele korte toespraken. De christelijke textiel centrale Textura sprak zijn ontgoocheling uit in deze regering. "Als er duizenden jobs verloren gaan in de textiel sector reageert de regering niet. Natuurlijk is de financiële toestand ernstig, maar voor onze jobs reageerden jullie niet." De liberale vakbond benadrukte dan weer dat sluitingen ook een aanslag zijn op de koopkracht en ook hier was de verwijzing naar de huidige bankcrisis "Er wordt gespeeld met ons geld en de werknemers moeten alweer betalen."

Op een betoging waar vooral het ABVV voor mobiliseerde kon het natuurlijk niet missen dat de toespraak van de socialistische textielcentrale op grootste bijval kon rekenen. Al had er misschien ook iets mee te maken dat er meerdere malen naar het Frans werd overgeschakeld om te benadrukken dat er ook een paar Franstalige delegaties aanwezig waren.
De verontwaardiging over de sluitingen in de textiel was zeer groot: "De manager van het jaar 2006 die sluit nu gewoon zijn bedrijf en trekt naar Roemenië om er zich aan te dienen als een durfkapitalist."
En ook hier was de financiële crisis de rode draad: "Het is goed dat de regering ons spaargeld probeert te beschermen. Maar de regering moet beseffen dat er steeds meer mensen zijn zonder spaargeld en dat er steeds meer mensen op het randje staan van de structurele armoede."
"De werkgevers moeten nu eindelijk de aangerichte schade betalen."

001_dsc3942_600.jpg
001_dsc3846_600.jpg
001_dsc3906_600.jpg
001_dsc3926_600.jpg
001_dsc4017_600.jpg
001_dsc4040_600.jpg
001_dsc4116_600.jpg
001_dsc4133_600.jpg