Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Aktie tegen Ratificatie EU Verdrag. NO Means NO

Aktie tegen Ratificatie EU Verdrag. NO Means NO

Al meer dan een jaar lijken in België alle wetten van politieke zwaartekracht opgeheven. De ruzie over onze Belgische staatshervorming overstemt volledig de Europese staatshervorming van het Verdrag van Lissabon. Nochtans zal dit verdrag voor de gewone man en vrouw veel ingrijpender zijn dan om het even welk communautair akkoord. Europa bepaalt inmiddels 85% van onze wetgeving, of die nu Vlaams, Waals, Brussels of Belgisch wordt doorgevoerd.

Hetzelfde kan gezegd worden over de introductie van het laatste EU verdrag dat alles behalve sociaal is en op een ondemocratische manier gebeurt. Na Maastricht wordt Lissabon het zoveelste akkoord op rij dat sociale rechten ondermijnt en de kloof tussen arm en rijk zal doen toenemen: En wie weet wat er in dat verdrag staat? Drie landen die de kans kregen stemden het weg in de huidige en de iets andere vorige vorm. Dit wordt dus wel uw nieuwe grondwet...

Wat velen niet weten is dat de ratificatie in Belgie nog niet afgerond is en dat we het nog kunnen stoppen!
De regering wacht nog op een 'solidariteitsakkoord tussen de 9 (!) parlementaire assemblees. Onzezeg/Notremotadire roept daarom alle parlementairen op tegen dit akkoord te stemmen.

Het plan B heet... democratie en respect voor referenda!

De Europeanen willen wel degelijk hun zeg over de EU-constructie. Daarom moeten wij durven opkomen voor nieuwe instellingen om een nieuw Europa op te bouwen dat tegemoet komt aan onze echte verzuchtingen. Ons Plan B telt 3 stappen:

1. Een Grondwetgevende Vergadering gekozen door het volk...
2. ... stelt een Europese Grondwet op...
3. ... die in elke land wordt voorgelegd via referendum.

Alleen democratie kan de soevereniteit van het volk op de Europese politiek herstellen.

http://www.onzezeg.be

wade1.jpg

Funeral of the Lissabon treaty at the Bourse in Brussels this afternoon.

wadedodebeurs.jpg

The accident happend in front of the bours.
In de toekomst zullen alle EU-lidstaten gedwongen zijn volgens het verdrag, zware militaire inspanningen te leveren. Nochtans staat overal in Europa het overheidsbudget onder druk. Waar zal dat geld dan vandaan komen? Welke publieke investeringen gaan we hier in België en Vlaanderen terugschroeven? Of plannen we belastingsverhogingen?

wade2.jpg

Percez à jour le traité €uropéen pour rendre possible une Europe sociale !

Voici déjà plus d’un an que toutes les lois de la gravité politique semblent abolies en Belgique. La bruyante querelle sur la réforme de l’Etat belge recouvre totalement l’annonce de la réforme de l’Etat européen avec le traité de Lisbonne. Pour l’homme de la rue pourtant ce traité sera plus bouleversant que n’importe quel accord communautaire car l’Europe détermine 85 % de notre législation, qu’elle soit aujourd’hui flamande, wallonne, bruxelloise ou simplement belge.

wade3.jpg

La portée du nouveau traité est tout sauf sociale et la procedure non democratique. Lisbonne suit Maastricht au sein d’une longue série d’accords qui minent les droits sociaux. Ce que vous ne savez peut etre pas est que la ratification n'est pas terminée en Belgique et peut encore etre stoppé!Le gouvernement attends l'accord de solidarité des 9 ! parlements, que compte notre petit pays...

http://www.notremotadire.be

wade4.jpg

Nous soutenons l’appel irlandais "No Means No". L’UEE soutient le triple "NON" (à la Constitution européenne en France et aux Pays-Bas, et au Traité de Lisbonne, presque identique, en Irlande). Ce Traité est mort : nous n’accepterons aucune entourloupe pour le ramener à la vie.

Le EU traitee est pour une strategie de "libre-échange" organisée par l’Europe en sens unique...

En fait, le libre-échange mondialisé n’est pas un phénomène naturel : c’est l’Europe qui l’a mis en place avec les USA. Les Européens souffrent maintenant des délocalisations. Cette pratique s’est répandue afin de produire ailleurs à moindre coût social et écologique comme c’est le cas en Chine où les conditions sont déplorables. En plus, la menace de délocalisation est souvent utilisée pour faire pression sur les salaires en Europe. La politique économique et sociale mise en place par les Institutions européennes a abouti à maintenir un important chômage de masse. Les emplois offerts aujourd’hui le sont de plus en plus avec des contrats temporaires et/ou à temps partiel.

Le plan B c’est la démocratie.

Les Européens veulent maintenant avoir leur mot à dire sur la construction européenne. Osons mettre en place un nouveau cadre institutionnel qui permettra de construire l’Europe telle qu’aspirée par ses citoyens. Le plan B tient en 3 étapes pour remettre l’Europe sur des rails :

1. Une Constituante élue par les européens
2. Un projet de Constitution rédigé par la Constituante
3. Référendum dans chaque pays sur cette Constitution

Seule la démocratie permettra la réhabilitation de la souveraineté populaire sur les décisions européennes.