Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Europese Unie militariseert ruimtevaartprogramma

Europese Unie militariseert ruimtevaartprogramma

Het Europese ruimtevaartbeleid wordt in toenemende mate bepaald door militaire prioriteiten. Dat staat in het rapport From Venus to Mars: the European Union´s steps towards the militarisation of space. Het rapport is gepubliceerd aan de vooravond van de bijeenkomst van Europese ministers over de European Space Agency (ESA) op 25 en 26 november, waar nieuwe doelen en budgetten voor de ESA worden vastgesteld.

Lees het rapport: From Venus to Mars,
The European Union's steps towards the militarisation of space
Frank Slijper, (pdf, English)

Dit document onderzoekt de totstandkoming van een Europees militair ruimtebeleid in de context van een internationale wedloop om de zgn ‘high ground’ van ruimte te overheersen. Zorgen rijzen over het potentieel voor een nieuwe bewapeningswedloop. Het document bestudeert de geleidelijke militarisering van ruimte, en de stijgende overlapping tussen burgerlijke en militaire ruimtetoepassingen.

De auteur onderzoekt de activiteiten van het Europees Ruimte-Agentschap in de implementatie van het ruimtebeleid van de EU, met gewichtige projecten zoals het EU Satelliet Centrum, Galileo en Kopernikus. Hij wijst op de groeiende interesse en betrokkenheid van de ESA in de ontwikkeling en het gebruik van ruimtetechnologieën voor de "veiligheid" van de EU.

Bij het situeren van Europees ruimtebeleid in het bredere debat van het de defensiebeleid van de EU, stelt de auteur vragen over hoe het beleid wordt geformuleerd, en wat daarbij de rol is van business lobbies, EU officials en gewone burgers. Hij neemt nota van de versterkte aanwezigheid van het ruimtebeleid in het Verdrag van Lissabon, en van de inspanningen om de ruimtesector tijdens het Franse voorzitterschap van de EU te galvaniseren. Hij argumenteert verder dat de formulering van het ruimtebeleid in het kader van de EU zou kunnen bijdragen tot het versterken en de uitbreiden van het Verdrag van de Buiten-Ruimte onder de auspiciën van de V.N..

Waar de belangrijkste rol tot dusver door commerciële lobbies wordt gespeeld, wijst dit rapport op de nood aan breed en meer kritisch debat over ruimtebeleid, als deel van het veiligheids- en defensiebeleid van de EU.

(English summery and pdf on www.tni.org)

Bronnen: www.stopwapenhandel.org (Campagne tegen Wapenhandel)
en www.tni.org (Transnational Institute, Den Haag)