Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

VRT: "150 man teveel? Dat klopt: 150 managers"

VRT: "150 man teveel? Dat klopt: 150 managers"

De VRT moet 72 miljoen euro besparen en wil dat gedeeltelijk doen door 150 mensen te laten afvloeien. De vakbonden van de VRT zijn akkoord dat de VRT het moet kunnen rooien met de toegekende dotatie, maar ze vinden niet dat er zomaar kan bespaard worden op personeel. We hadden woensdag een gesprek met Luk Vandenhoeck, verantwoordelijke voor ACOD (ABVV) bij de VRT.

vrttoren.jpg

(foto Pietel)

Waarom moet er bespaard worden op de VRT? Heeft de vorige directie een gat geslagen?

Luk Vandenhoeck: "Men moet zich niet verstoppen achter de verkwisting onder de vorige directie. Het geld dat toen door deuren en ramen naar buiten vloog is weg en dat kunnen we inderdaad niet meer gebruiken. Maar dat heeft niets te maken met het huidige beschikbare middelen. Het probleem is dat men alle ambities en plannen van de vorige directie heeft behouden en dat er daardoor meer uitgaven dan inkomsten zijn. Dat werd opgevangen met een eerste besparingsronde en een personeelsvermindering van 70 à 80 mensen ten opzichte van begin 2007."

"Nadien werd er een meerjarenplan opgemaakt, ook met een tekort. De bedoeling was wellicht om de Vlaamse regering onder druk te zetten en meer geld los te krijgen. Maar de regering gaf reeds €35 miljoen extra en wilde niet nog meer geven. Men bleef grootse plannen maken zonder dat men er het geld voor had. De raad van beheer van de VRT heeft de directie daarop terechtgewezen en van de directie geëist dat er een plan in evenwicht kwam."

"Dat is al enkele weken bezig en allerlei geruchten deden daarover de ronde tot er dan gisteren het cijfer van € 72 miljoen uit lucht kwam vallen. Ze willen € 72 miljoen besparen waarvan er € 22 miljoen zouden moeten komen van het personeel."

"Als vakbond kregen we pas gisteren voor het eerst informatie van de directie. Dat waren 35 slides met veel cijfers, maar de documentatie zelf hebben we niet gekregen. Als vakbond zijn we het eigenlijk wel eens met de raad van beheer dat de directie het moet kunnen doen met het geld dat ze van de overheid krijgt. Maar we krijgen onvoldoende informatie van de directie om er ons over uit te spreken."

In een eerste reactie stelden de vakbonden dat ze het dan maar bij het management moeten gaan zoeken.

"Natuurlijk. Er is een totale wanverhouding tussen het aantal managers en het aantal productieve werkkrachten. Daar is eigenlijke iedereen het over eens, op de directie en die managers na natuurlijk. Ook de raad van beheer en de politiek vinden dat we daar gelijk hebben. Het argument dat de directie gebruikt om die wanverhouding goed te praten is dat er in de meeste privé-bedrijven evenveel of meer managers zouden zijn. Maar de vraag is toch wat die mensen al dan niet kunnen en vooral wat ze al dan niet bijdragen tot het huis? Er is echt een overdaad aan onproductieve mensen die gewoon in de weg lopen."

"Een redactie moest zich vroeger verantwoorden aan haar netmanager (bvb. de verantwoordelijke van Canvas). Nu moeten die mensen zich drie keer verantwoorden. Een keer bij de directie productie, dan bij media en dan in veel gevallen ook nog eens bij strategie. Bij media bijvoorbeeld zit 125 man en die maken niets, die maken alleen maar het leven lastig van die mensen die wél van alles produceren. Er is echt een totale wanverhouding tussen de mensen die media produceren en de mensen die daar over nadenken."

Kwam er al een reactie op dat standpunt?

"Van de directie? (even stilte) Neen. Bij het personeel is dat eenvoudig hoor. Ik kreeg meer dan één mail met de boodschap: "150 man teveel dat klopt, die 150 managers". Maar alle gekheid op een stokje, op de directie na is eigenlijk iedereen het er over eens dat we met een teveel aan overhead zitten."

Gaat een sanering van 150 mensen niet wegen op de kwaliteit?

"Dat gaat vooral willen zeggen dat er 300 keer ruzie moet worden gemaakt. Ze willen immers van de 300 mensen die de komende jaren gaan vertrekken er maar 150 vervangen. Maar er is totaal geen visie over waar men al dan niet wil besparen. Het resultaat zal dus zijn dat men 300 keer zal moeten ruzie maken om iemand al dan niet te vervangen. We zijn tegen die afvloeiingen, maar het is nog veel erger dat er gewoon geen enkele visie achter zit."

Ik hoorde laatst VTM-baas Van Thillo zeggen dat men bij de VRT wel met een zeer hoge loonkost zit. Is dat zo? Is het de loonkost die het zwaarst weegt op de begroting?

"De totale omzet is € 400 miljoen en de loonkost bedraagt € 170 à 180 miljoen. Er gaat ook € 100 miljoen naar de productiehuizen en faciliterende bedrijven. Hoe die bedrijven dat geld besteden, daar heb ik natuurlijk geen zicht op. Die managers die zitten natuurlijk mee verrekend in die globale loonkost. Maar we krijgen als vakbond geen duidelijk zicht op de verdeling van die loonkost. Hoeveel gaat naar het management? Hoeveel naar de statutairen? Hoeveel naar de contractuelen? We krijgen daar geen cijfers over."

"De directie op de VRT heeft ook een zeer vreemde houding tegenover de vakbond. Ze kennen gewoon het verschil niet tussen iets toelichten en iets onderhandelen. Ze denken dat het al in orde is als ze eens uitleg geven aan de vakbond. We hebben hen laten verstaan dat we meer informatie willen en dat we op basis daarvan een tegenvoorstel zullen doen."

De onkostennota's van de directie zijn publiek, maar jullie weten niet hoe de loonverdeling precies zit?

"De onkosten nota's zijn gelekt uit een onderzoek van het rekenhof. Het was zeker niet de bedoeling dat dat publiek zou worden. Ik vind het goed dat men dat heeft gepubliceerd hoor, want het is ook gewoon schandelijk dat er zo werd gesmost met geld van de belastingbetaler. Maar dat gaat natuurlijk wel over de vorige beleidsperiode. Dat geld is weg, dat kunnen we niet meer gebruiken. Het is inderdaad zo dat vakbonden en werknemers in privé-bedrijven inzake financiële en andere informatie meer rechten hebben dan wij in de openbare dienst. Bovendien zitten we hier met een directie die niet goed begrijpt wat dat wil zeggen, onderhandelen en akkoorden maken met de vakbond."

En hoe moet het nu verder?

"Zolang er geen onderhandelingen komen met de vakbond is er ook niets beslist. Dat moet de directie wel heel goed beseffen. Dat gaat nog een harde noot worden, hoor. De directie verklaarde bijvoorbeeld deze morgen nog tegenover de managers dat ze voor natuurlijke afvloeiingen de goedkeuring van de vakbonden niet nodig heeft. Dat heeft de directie een paar uur later tegenover ons natuurlijk niet durven herhalen. Voor ons moet er een akkoord komen, maar op basis van de informatie die we nu hebben kunnen we niet onderhandelen. Als die informatie er niet komt, zullen we dus actie beginnen voeren. Er is een volgende afspraak op 4 december, we zullen dan zien of ze begrepen hebben dat er zal moeten onderhandeld worden."