Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Fijn stof : Met loze beloftes versmoort de Vlaamse regering nu ook het debat

Fijn stof : Met loze beloftes versmoort de Vlaamse regering nu ook het debat

Deze middag heeft het Bureau van het Vlaams Parlement,het maandagse overleg tussen open VLD-voorzitter Marleen Vanderpoorten en de Vlaamse fractieleiders, beslist om niet in te gaan op het verzoek van de Groen!-fractie om een actualiteitsdebat te houden over fijn stof en de mobiliteitsproblematiek. CD&V vond dit debat weinig opportuun en verwees de zaak naar een commissie. “Het is duidelijk dat CD&V haar leefmilieuminister Crevits uit de wind wil zetten, want we staan nog nergens op het vlak van fijn stof beleid en de hervorming van ons mobiliteitsbeleid en de verkeersbelasting,” besluit Groen! fractieleider Rudi Daems.

Bovenal moet Vlaanderen eens grondig nadenken over wat voor een soort mobiliteit zij wil stimuleren op lange termijn. Het plaatsen van filters zal niet veel uithalen als de Vlaamse regering van Vlaanderen één grote logistieke draaischijf wil maken en daartoe nieuwe containerdokken en autosnelwegen aanlegt. Dat leidt onvermijdelijk tot meer verkeer en dus tot massa’s extra fijn stof. In zo’n mobiliteitsbeleid zijn roetfilters slechts pleisters op een gapende wonde.

Rudi Daems: “Natuurlijk heeft Vlaanderen intussen nood aan een aanpak op onmiddellijke termijn, maar ook hier stelt Vlaamse milieuminister Crevits teleur. Als antwoord op de Panorama-uitzending van gisteren haast de minister zich nu om enkele minimaatregelen op te dissen. De minister wil een hogere taks (BIV) aanrekenen aan nieuwe dieselwagens die niet zijn uitgerust met een roetfilter. Maar een dergelijk fijnstoftaks werd in Nederland door de rechter geschrapt omdat die in strijd zou zijn met het Europees recht. De open-VLD is bovendien tegen deze ecomalus. En de maatregel zou er pas komen in 2010. Ten tweede wil ze nu ook premies voor roetfilters voor personenwagens ter waarde van 400 euro invoeren, maar voorziet amper 4 miljoen € in de Vlaamse begroting. Met andere woorden, goed voor in het beste geval 10 000 voertuigen en dat op meer dan 1 300 000 dieselwagens, vandaag op onze Vlaamse wegen.”

Groen! stelt tegenover het kwakkelbeleid van Crevits 3 concrete maatregelen en een mobiliteitsvisie op lange termijn. Ten eerste wil Groen! een hoger budget voor roetfilterpremies en een echte bewustmakingscampagne zodat zo snel mogelijk zo veel mogelijk dieselwagens uitgerust zijn met zo’n filter. Groen heeft daarenboven een voorstel van decreet ingediend in het Vlaams parlement om op basis van de ecoscore die VITO berekende voor wagens (uitstoot van CO2, vervuiling fijn stof, lawaai) een ecobonus toe te kennen aan chauffeurs die een nieuwe wagen aankopen die gevoelig beter is voor het milieu dan hun oude wagen of aan chauffeurs die een eerste wagen aankopen die beter dan gemiddeld scoort op vlak van milieu. Dit voorstel kan onmiddellijk goedgekeurd worden. In Wallonië gebeurde dit al maar het Vlaams gewest blijft ter plaatse trappelen. Ten slotte wil Groen! een premie van 600€ voor roetfilters voor alle dieselwagen zoals in Nederland toekennen. Tegen 2012 willen we dat 90% van alle dieselwagens uitgerust is met zo een filter.

Deze kortetermijnmaatregelen moeten gekoppeld worden aan een visie op lange termijn waarbij Vlaanderen inzet op meer openbaar vervoer en fietskilometers in plaats van Vlaanderen tot transitland te reduceren. Rudi Daems: “Vlaanderen transitland brengt ons geen economische meerwaarde en levert ons geen antwoord op het fileleed. In ruil voor meer wegen, krijgen we meer fijn stof, meer kinderen met astmaproblemen en meer vroegtijdige sterftes, zo’n 12 000 per jaar. En zondagochtend een stamelende minister van Leefmilieu die met schaamrood op de wangen moet toegeven dat terwijl Nederland 23 000 roetfilters plaatste op zwaar vervuilende vrachtwagens, Vlaanderen maar kan uitpakken met 1.”

Tags