Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Bemiddelaar moet IPA-onderhandelingen redden

Bemiddelaar moet IPA-onderhandelingen redden

BRUSSEL -- Een bemiddelaar moet het loonoverleg terug op de sporen krijgen. Woensdagnacht sprongen de tweejaarlijkse onderhandelingen voor een nieuw interprofessioneel akkoord af. Volgens de vakbonden waren de eisen van de werkgevers buitensporig.

Woensdagnacht verlieten de vakbonden en werkgevers de onderhandelingstafel in de gebouwen van het VBO. De standpunten lagen te ver uit elkaar en de eisen leken niet te verzoenen. Volgens de vakbonden vragen de werkgevers een lastenverlaging van 1,7 miljard euro op de lonen, ploegenarbeid en overuren verspreid over twee jaar. De vakbonden leken bereid om daarmee akkoord te gaan. Alleen vroegen de werkgevers een bijkomende lastenverlaging van 900 miljoen euro om “de loonkostenhandicap op een effectieve manier terug te dringen”. Dat ging voor de vakbonden te ver.

Op vlak van loonsverhoging deden de vakbonden ook al heel wat water bij de wijn, klinkt het bij de vakbonden. Ze waren zelfs bereid mee te stappen in een nettokoopkrachtverhoging. Dat zou betekenen dat de werknemer in 2009 wel 125 euro meer krijgt en in 2010 250 euro maar dat de inkomsten van sociale zekerheid niet mee stijgen. Bij het ACV luidt het dan dat die toegeving “niet vanzelfsprekend is”, maar dat “uitzonderlijke tijden, uitzonderlijke maatregelen eisen”.

Voor de werkgevers ging het alvast niet ver genoeg. Zij schrijven in een gezamenlijke reactie dat ze “onder geen bedwing een voorstel aanvaarden dat het kostenplaatje voor de bedrijven doet toenemen”.

De vakbonden gaan alvast in op de uitnodiging van de bemiddelaar Robert Tollet die door het kernkabinet van de regering-Leterme werd aangesteld. Zij hopen nog altijd dat er een akkoord uit de bus komt. “Liever dat dan dat de regering zelf een akkoord oplegt.”